sống lại để chuộc lỗi

 • Reads 189,487
 • Votes 11,407
 • Parts 143

Complete, First published Nov 11, 2020

Bạn đang xem: sống lại để chuộc lỗi

Table of contents

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Wed, Nov 11, 2020

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 69: Gia nhập đoàn thực hiện phim

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

  Xem thêm: nốt ruồi bên má

 • Chương 75: Suy suy nghĩ nhiều

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 83: Bữa cơm trắng gia đình

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 85: Tình cờ bắt gặp gỡ

  Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 86: Vui vẻ hòa thuận

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 89: Hoa khôi giảng đường

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 92: Ngày kỷ niệm xây dựng trường

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 101: Thầy phía dẫn

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Chương 120: Tụ họp năm mới

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • PN Bân Niệm (Cuộc sinh sống mặt hàng ngày)

  Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

  Xem thêm: âm mưu tin tức tố

 • Mon, Jan 25, 2021

 • Mon, Jan 25, 2021

Tác giả: Y Đình Mạt Đồng
  Tình trạng raw: 128 chương + 4 PN
  Tình trạng edit: Hoàn
  Thể loại: Đam mỹ, Trọng sinh, Hiện đại, Ngọt sủng, Chủ công, Giới vui chơi giải trí, Vườn ngôi trường, ấm êm áp, HE
  
  -------🌸-------
  
  Bản edit chưa xuất hiện sự được cho phép của người sáng tác nên vui mừng lòng ko đưa theo đâu hao hao ko fake ver,....
  
  Mong những ai nắm được truyện trong nhà tôi cũng tựa như các ngôi nhà không giống nhưng mà thấy sở hữu bên trên truyenfull,sstruyen... thì nên cmt nhằm những người dân bên trên tê liệt biết bọn họ đang được cỗ vũ sai trang nhé. phần lớn ngôi nhà còn đặt điều pass nhằm rời bị lấy tổn thất nhưng mà rồi sau cuối vẫn bị nên t thôi. Trân trọng!

#544hiendai