nữ thần trở về

 • Reads 2,958,057
 • Votes 72,699
 • Parts 153

Complete, First published May 03, 2017

Bạn đang xem: nữ thần trở về

Table of contents

 • Chương 1: tường đâu được????

  Wed, May 3, 2017

 • Wed, May 3, 2017

 • Chương 3: Thời Thanh Xuân

  Wed, May 3, 2017

 • Thu, May 4, 2017

 • Thu, May 4, 2017

 • Fri, May 5, 2017

 • Fri, May 5, 2017

 • Sat, May 6, 2017

 • Sat, May 6, 2017

 • Sun, May 7, 2017

 • Sun, May 7, 2017

 • Mon, May 8, 2017

 • Mon, May 8, 2017

 • Tue, May 9, 2017

 • Fri, May 12, 2017

 • Fri, May 12, 2017

 • Fri, May 12, 2017

 • Fri, May 12, 2017

 • Fri, May 12, 2017

 • Fri, May 12, 2017

 • Fri, May 12, 2017

 • Sat, May 13, 2017

 • Sun, May 14, 2017

 • Mon, May 15, 2017

 • Tue, May 16, 2017

 • Thu, May 18, 2017

 • Fri, May 19, 2017

 • Fri, May 19, 2017

 • Sun, May 21, 2017

 • Tue, May 23, 2017

 • Wed, May 24, 2017

 • Thu, May 25, 2017

 • Thu, May 25, 2017

 • Fri, May 26, 2017

 • Fri, May 26, 2017

 • Sun, May 28, 2017

 • Tue, May 30, 2017

 • Sun, Jun 4, 2017

 • Sun, Jun 4, 2017

 • Wed, Jun 7, 2017

 • Wed, Jun 14, 2017

 • Sat, Jun 17, 2017

 • Thu, Jun 29, 2017

 • Thu, Jun 29, 2017

 • Sat, Jul 1, 2017

 • Mon, Jul 3, 2017

 • Tue, Jul 4, 2017

 • Thu, Jul 6, 2017

 • Sat, Jul 8, 2017

 • Mon, Jul 10, 2017

 • Mon, Jul 10, 2017

 • Wed, Jul 12, 2017

 • Wed, Jul 12, 2017

 • Thu, Jul 13, 2017

 • Sat, Jul 15, 2017

 • Sat, Jul 15, 2017

 • Mon, Jul 17, 2017

 • Wed, Jul 19, 2017

 • Wed, Jul 19, 2017

 • Sat, Jul 22, 2017

 • Sat, Jul 22, 2017

 • Sat, Jul 22, 2017

 • Thu, Jul 27, 2017

 • Thu, Jul 27, 2017

 • Thu, Jul 27, 2017

 • Tue, Aug 1, 2017

 • Tue, Aug 1, 2017

 • Sat, Aug 5, 2017

 • Sat, Aug 5, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Fri, Aug 11, 2017

 • Wed, Aug 16, 2017

 • Wed, Aug 16, 2017

 • Thu, Aug 17, 2017

 • Thu, Aug 17, 2017

  Xem thêm: trọng sinh để yêu anh

 • Fri, Aug 18, 2017

 • Tue, Aug 22, 2017

 • Tue, Aug 22, 2017

 • Sat, Aug 26, 2017

 • Sat, Aug 26, 2017

 • Sat, Aug 26, 2017

 • Thu, Aug 31, 2017

 • Thu, Aug 31, 2017

 • Thu, Aug 31, 2017

 • Thu, Aug 31, 2017

 • Thu, Aug 31, 2017

 • Mon, Sep 4, 2017

 • Mon, Sep 4, 2017

 • Mon, Sep 4, 2017

 • Thu, Sep 7, 2017

 • Thu, Sep 7, 2017

 • Tue, Sep 12, 2017

 • Tue, Sep 12, 2017

 • Tue, Sep 12, 2017

 • Fri, Sep 15, 2017

 • Fri, Sep 22, 2017

 • Fri, Sep 22, 2017

 • Fri, Sep 22, 2017

 • Fri, Sep 22, 2017

 • Fri, Sep 22, 2017

 • Fri, Sep 22, 2017

 • Fri, Sep 22, 2017

 • Wed, Sep 27, 2017

 • Wed, Sep 27, 2017

 • Fri, Sep 29, 2017

 • Fri, Sep 29, 2017

 • Mon, Oct 2, 2017

 • Sun, Oct 8, 2017

 • Sun, Oct 8, 2017

 • Thu, Oct 12, 2017

 • Thu, Oct 12, 2017

 • Tue, Oct 17, 2017

 • Tue, Oct 17, 2017

 • Thu, Oct 26, 2017

 • Thu, Oct 26, 2017

 • Thu, Oct 26, 2017

 • Thu, Oct 26, 2017

 • Fri, Oct 27, 2017

 • Fri, Oct 27, 2017

 • Sat, Oct 28, 2017

 • Sat, Oct 28, 2017

 • Sun, Oct 29, 2017

 • Sun, Oct 29, 2017

 • Tue, Oct 31, 2017

 • Tue, Oct 31, 2017

 • Wed, Nov 1, 2017

 • Wed, Nov 1, 2017

 • Thu, Nov 2, 2017

 • Thu, Nov 2, 2017

 • Sat, Nov 4, 2017

 • Sun, Nov 5, 2017

 • Mon, Nov 6, 2017

 • Wed, Nov 8, 2017

 • Fri, Nov 10, 2017

 • Sun, Nov 12, 2017

 • Tue, Nov 14, 2017

 • Sat, Nov 18, 2017

 • Wed, Nov 22, 2017

 • Fri, Dec 8, 2017

 • Sat, Dec 9, 2017

 • Tue, Dec 12, 2017

 • Sat, Dec 16, 2017

 • Sun, Dec 17, 2017

 • Sun, Dec 24, 2017

 • Tue, Dec 26, 2017

 • Sun, Jan 7, 2018

 • Tue, Jan 9, 2018

 • Tue, Jan 9, 2018

 • Sat, Jan 13, 2018

 • Sat, Jan 13, 2018

 • Wed, Jan 17, 2018

  Xem thêm: nốt ruồi bên má

 • Tue, Jan 30, 2018

 • Fri, Feb 9, 2018

Nữ chính: Ninh Tây 
  Nam chính: Thường Thời Quy
  Độ dài: 
  Sủng. Đô thị tơ duyên. Kết He
  Tình trạng: hoàn

#62ngọt-sủng