phụ gia di sản

 • Reads 282,357
 • Votes 13,699
 • Parts 142

Complete, First published Dec 06, 2020

Bạn đang xem: phụ gia di sản

Table of contents

 • CHÚ Ý TRƯỚC KHI ĐỌC TRUYỆN

  Sat, Feb 19, 2022

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Sun, Sep 19, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Tue, Sep 21, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Wed, Sep 22, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Thu, Sep 23, 2021

 • Sat, Sep 25, 2021

 • Sat, Sep 25, 2021

 • Sat, Sep 25, 2021

 • Sat, Sep 25, 2021

 • Sat, Sep 25, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Mon, Sep 27, 2021

 • Tue, Sep 28, 2021

 • Tue, Sep 28, 2021

 • Tue, Sep 28, 2021

 • Tue, Sep 28, 2021

 • Tue, Sep 28, 2021

 • Thu, Sep 30, 2021

 • Thu, Sep 30, 2021

 • Thu, Sep 30, 2021

 • Thu, Sep 30, 2021

 • Thu, Sep 30, 2021

 • Sat, Oct 2, 2021

 • Sat, Oct 2, 2021

 • Sat, Oct 2, 2021

 • Sat, Oct 2, 2021

 • Sat, Oct 2, 2021

 • Mon, Oct 4, 2021

 • Mon, Oct 4, 2021

 • Mon, Oct 4, 2021

 • Mon, Oct 4, 2021

 • Mon, Oct 4, 2021

 • Tue, Oct 5, 2021

 • Tue, Oct 5, 2021

 • Tue, Oct 5, 2021

 • Tue, Oct 5, 2021

 • Tue, Oct 5, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Wed, Oct 6, 2021

 • Thu, Oct 7, 2021

 • Thu, Oct 7, 2021

 • Thu, Oct 7, 2021

 • Thu, Oct 7, 2021

 • Thu, Oct 7, 2021

 • Mon, Oct 11, 2021

 • Mon, Oct 11, 2021

 • Mon, Oct 11, 2021

  Xem thêm: cũng chỉ là hạt bụi truyện

 • Mon, Oct 11, 2021

 • Mon, Oct 11, 2021

 • Tue, Oct 12, 2021

 • Tue, Oct 12, 2021

 • Tue, Oct 12, 2021

 • Tue, Oct 12, 2021

 • Tue, Oct 12, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Sun, Oct 17, 2021

 • Tue, Oct 19, 2021

 • Tue, Oct 19, 2021

 • Tue, Oct 19, 2021

 • Tue, Oct 19, 2021

 • Tue, Oct 19, 2021

 • Tue, Oct 19, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 01

  Tue, Oct 19, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 02

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 03

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 04

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 05

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 06

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 07

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 08

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 09

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 10

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 11

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 12

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 13

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 14

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 15

  Wed, Oct đôi mươi, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 16

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 17

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 18

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 19

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 20

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 21

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 22

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 23

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 24

  Sat, Oct 23, 2021

 • [NGOẠI TRUYỆN] ĐIỀM TÂM 25 (HẾT)

  Sat, Oct 23, 2021

 • Sat, Oct 23, 2021

 • Sat, Oct 23, 2021

 • PHIÊN NGOẠI - CUỘC SỐNG THƯỜNG NGÀY NGỌT NGÀO

  Sat, Oct 23, 2021

 • PHIÊN NGOẠI - L TIÊN SINH

  Sat, Oct 23, 2021

 • PHIÊN NGOẠI (H) - CHỦ GIA ĐÌNH

  Mon, Nov 1, 2021

 • Sat, Oct 23, 2021

 • PHIÊN NGOẠI TỔNG HỢP - QUÀ TẶNG LỄ THẤT TỊCH

  Sat, Oct 23, 2021

 • Sat, Oct 23, 2021

  Xem thêm: phái diễn xuất

 • Tue, Aug 30, 2022

 • Fri, Apr 28, 2023

PHỤ GIA DI SẢN
  
  Tác giả: Thủy Thiên Thừa
  Dịch: Petit pigeon gris
  
  Tag: niên hạ, tiến bộ, khu đô thị tơ duyên, tra công, ngược, HE, tuy vậy khiết
  
  Tình trạng: 106 chương chủ yếu văn + Ngoại truyện "Điềm tâm" của cặp phụ + phiên nước ngoài nhỏ khác
  
  Văn án:
  Nhã Nhã cút rồi, là tự động sát. Tuy người này không tồn tại huyết hệ gì với cậu, tuy nhiên nhưng mà mặc dù sao cậu đã và đang từng gọi người ấy là chị nhập rộng lớn chục năm, cứ như thế nhưng mà bặt tăm, nhằm lại mang lại cậu một khối di tích kếch xù, cùng theo với một đứa con trẻ. Khi ấy cậu mới chỉ chục chín tuổi hạc, vẫn còn đấy là một trong đứa con trẻ, tuy nhiên lại cần bảo vệ một thiếu thốn niên chục lăm tuổi hạc. Đứa con trẻ này sẽ không phiền toái, cũng không tồn tại bất kì tín hiệu này của tuổi hạc thiếu thốn niên hoặc nổi loàn, vả lại chỉ số lanh lợi lại rất là cao, với sự ổn định trọng chín chắn trước tuổi hạc. Cho mặc dù là sinh hoạt hằng ngày hoặc tiếp thu kiến thức, hắn cũng ko thực hiện cậu bận tâm, ngược lại còn rất có thể vẹn tuyền việc ngôi nhà cửa ngõ. Nhưng đơn thuần, càng ở cộng đồng càng phân phát xuất hiện, đứa con trẻ này còn có nhiều điểm khiến cho người không giống cần hãi hãi.
  Cậu hối hận hận rồi, liệu cậu chỉ lấy chi phí nhưng mà ko lấy người giành được không?
  
  Giới thiệu nhân vật: 
  Yêu nghiệt độc mồm nương thụ VS Âm ngoan ngoãn phúc hắc công.
  Thụ là stylist, công là học tập bá toàn năng.
  
  Chính văn là mẩu truyện của stylist Adrian nhập truyện [Nương nương khang].

#162danmei