WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (2090) ORDER BY t.name ASC

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN LATEX TRONG TRÌNH BÀY CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN LATEX TRONG TRÌNH BÀY CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

“Với LaTeX, bạn là chuyên gia” 

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, ĐHQG-HCM là đơn vị tiên phong trong việc giới thiệu và tổ chức các khóa học Ứng dụng phần mềm LaTeX trong trình bày công trình nghiên cứu khoa học tại khu vực miền Nam. Các khóa học được thiết kế theo hình thức kết hợp lý thuyết và thực hành.

LATEX VÀ ĐIỂM NỔI BẬT

LaTeX là phần mềm soạn thảo tài liệu, được thiết kế bởi Leslie Lamport, dựa trên việc sử dụng công cụ định dạng của TeX. Chức năng chính của LaTeX là chuyển đổi nguồn văn bản dạng text kết hợp với các thẻ đánh dấu để tạo ra một tài liệu có chất lượng cao.

Các tính năng nổi bật vượt trội của LaTeX so với Microsoft Word:

 • Hỗ trợ tối đa cho người dùng trong việc soạn thảo các tài liệu toán học, khoa học kỹ thuật có độ dài và phức tạp mà vẫn đảm bảo chất lượng bản in rất cao.
 • Có thể chạy trên hầu hết các hệ thống phần cứng và các hệ điều hành khác nhau.
 • Cung cấp sẵn các mô hình trình bày bản in chuyên nghiệp, có chức năng căn chỉnh lề.
 • Có các gói lệnh hỗ trợ gán nhãn, đánh số tự động các trang, soạn thảo các phương trình, hình ảnh, bảng biểu, mục lục, định nghĩa, định lí.
 • Có gói lệnh hỗ trợ đưa hình ảnh PostScript hay chuyển file qua Power Point để thuyết trình.
 • Có gói lệnh hỗ trợ người dùng tạo và tham chiếu danh sách tài liệu tham khảo rất lớn
 • Tệp nguồn được lưu ở dạng mã ASCII nên dung lượng rất nhỏ, tệp nguồn được biên dịch thành các tệp định dạng .dvi, .pdf, .ps.

TẠI SAO PHẢI DÙNG LATEX?

Ngày nay, hầu hết các hội nghị và tạp chí khoa học quốc tế yêu cầu phải chuẩn hóa cách trình bày các báo cáo và bài báo khoa học bằng LaTeX. Do đó, LaTeX đã trở thành công cụ thiết yếu đối với các nhà nghiên cứu khoa học.

LaTeX hỗ trợ tối ưu cho người học trong việc:

 • Viết luận án, sách, tài liệu, báo cáo, các loại lý lịch, tùy chọn.
 • Xây dựng các bài giảng, bài thuyết trình
 • Định dạng, biên tập các bài báo khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế.

QUYỀN LỢI CỦA HỌC VIÊN

 • Học tập trong một môi trường chuyên nghiệp;
 • Quốc tế hóa kỹ năng trình bày các công trình nghiên cứu khoa học;
 • Sử dụng hiệu quả phần mềm LaTeX nhằm phục vụ công tác và nghiên cứu khoa học;
 • Được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa học.

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Bao gồm 7 nội dung chính:

 • Phần 1: The basic structure of LaTeX documents;
 • Phần 2: The detail of typesetting documents;
 • Phần 3: How to typeset formula with LaTeX;
 • Phần 4: Explain indexes, bibliography generation and inclusion of EPS graphics;
 • Phần 5: How to use LaTeX for creating graphics;
 • Phần 6: Contains some potentially dangerous information about how to alter the standard document layout produced by LaTeX;
 • Phần 7: Illustrates interesting applications of LaTeX related to daily works.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

LaTeX - thông tin khóa học

Thời gian dự kiến khai giảng: Vào các tháng 4, 8, 12 hàng năm .

***Chương trình hỗ trợ học phí:

 • Hỗ trợ 7% học phí cho cựu học viên của Trung tâm
 • Hỗ trợ 5% học phí cho nhóm đăng kí từ 3 – 4 người
 • Hỗ trợ 7% học phí cho nhóm đăng kí từ 5 – 9 người
 • Hỗ trợ 10% học phí cho nhóm đăng kí trên 10 người
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM SOẠN THẢO VĂN BẢN LATEX TRONG TRÌNH BÀY CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *