hoan hỉ phật

 • Reads 42,291
 • Votes 1,346
 • Parts 17

Complete, First published Oct 08, 2021

Bạn đang xem: hoan hỉ phật

Table of contents

"Hắn gọi một giờ đồng hồ hòa thượng, đem người nhập vùng hồng trần."
  
  Dò mìn: Cổ trang, cao H, 1v1, Không rành thế tục hòa thượng công x Phong lưu lãng nhân hái hoa tặc thụ
  
  Sở này là H văn, nên người xem chớ kỳ vọng nó với nội dung gì nhiều nhá. Đơn giản lại là một trong tô cơm trắng thịt nữa thôi, lên đường hái hoa lại bị người hái...