truyện cổ đại hay

Tác phẩm Lượt hiểu Ngày update
HỌA QUỐC - QUY TRÌNH
Đang đi ra - Thập Tứ Khuyết
17121 4 months 2 tuần
Đợi một loại hoa nở
Đang đi ra - Mai Tuyền
76628 10 months 2 tuần
Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Không Muốn Chết
Đang đi ra - Hoãn Quy Hĩ
40837 11 months một ngày
Lưỡng triều hoàng hậu
Đang đi ra - Mộc Lan Trắng
157192 hai năm 6 months
Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái!
Ngưng - Hương Tiêu Bất Nã Nã
36519 3 năm 1 tháng 1 mon
Bách Hoa Tàn
Đang đi ra - Dương Nhi
12708 3 năm 5 months
Quái Phi Thiên Hạ
Đang đi ra - Cẩm Hoàng
1863690 3 năm 9 months
Mệnh Phượng Hoàng (Toàn tập)
Hoàn (full) - Hoại Phi Vãn Vãn
209327 4 năm 6 months
Làm Nô
Đang đi ra - Cuồng Thượng Gia Cuồng
79614 4 năm 7 months
Danh Môn Nhất Phẩm Quý Nữ
Đang đi ra - Tây Trì Mi
87677 4 năm 8 months
Ép Khô Nam Phụ
Đang đi ra - Khanh Uyển Uyển Uyển
6731 4 năm 8 months
Mỗi Ngày Đều Phải Phòng Ngừa Đồ Đệ Hắc Hóa
Hoàn (full) - Hắc Miêu Nghễ Nghễ
110909 4 năm 8 months
Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu
Hoàn (full) - Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
89217 4 năm 8 months
Ngự Yêu
Đang đi ra - Cửu Lộ Phi Hương
120393 4 năm 8 months
Thần vương vãi độc phi: Thiên tài luyện đan sư [C]
Hoàn (full) - Dạ Phong Yêu
434573 4 năm 8 months
Có Tòa Hương Phấn Trạch
Hoàn (full) - Nhĩ Nhã
73015 4 năm 9 months
Cuộc Sống Mới Của Đường Uyển
Hoàn (full) - Du Đăng
133133 4 năm 9 months
Cuộc Sống Tại Bắc Tống
Hoàn (full) - A Muội
247402 4 năm 9 months
Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu) [C]
Hoàn (full) - Phượng Quỳnh
4289705 4 năm 9 months
Hương Thơm Mê Hoặc Của Hoàng Hậu
Hoàn (full) - Chu Tiếu Y
70966 4 năm 9 months
Tà Vương Truy Thê: Phế Tài Nghịch Thiên Tiểu Thư
Đang đi ra - Tô Tiểu Noãn
628937 4 năm 9 months
Thất Gia
Hoàn (full) - Priest
73261 4 năm 9 months
Thiên Nhai Khách
Hoàn (full) - Priest
68125 4 năm 9 months
Quỷ Giá
Hoàn (full) - Công Tử Hoan Hỉ
18486 4 năm 9 months
Phu Thê Nhà Nghèo
Đang đi ra - Lão Nạp Bất Đổng Ái
58627 4 năm 9 months
Dạ Hành Ca
Hoàn (full) - Tử Vi Lưu Niên
99680 4 năm 9 months
Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần
Hoàn (full) - Tô Nhị Khuyết
105079 4 năm 9 months
Bán Sơn Yên Vũ Quá Giang Hồ
Hoàn (full) - Ngữ Tiếu Lan San
3450 4 năm 9 months
Trọng Sinh Chi Khí Hậu Quật Khởi
Hoàn (full) - Lệ Tiêu
119140 4 năm 9 months
Vạn Dặm Hoa Đào Trong Mưa Hạ
Hoàn (full) - Sinh Vật Đơn Bào
67949 4 năm 9 months
Ngồi Hưởng Tám Chồng
Hoàn (full) - Giản Hồng Trang
68612 4 năm 9 months
Họa Quốc
Hoàn (full) - Thập Tứ Khuyết
99529 4 năm 9 months
Hà vịn Cũng Không Nhặt Rìu
Hoàn (full) - Ôn Tâm
34724 4 năm 9 months
Diện Thủ
Hoàn (full) - Nữ Vương Không Tại Nhà
63034 4 năm 9 months
Đào Nguyệt Mỹ Nhân
Hoàn (full) - Tâm Lam
14523 4 năm 9 months
Di Thu
Hoàn (full) - Phong Kinh Dương
3991 4 năm 9 months
Đoạn Tình Kết
Hoàn (full) - Thập Thế
6143 4 năm 9 months
Hạc Minh Giang Hồ
Hoàn (full) - Diệp Mạch
3720 4 năm 9 months
Trẫm Muốn Xử Lý Nhiếp Chính Vương
Hoàn (full) - Tửu Linh
5854 4 năm 9 months
Tướng Công Viết Giấy Từ Hôn Đi
Hoàn (full) - Tô Hành Nhạc
118377 4 năm 10 months
Làm Nhục Ca Ca
Hoàn (full) - Lam Cầm
3531 4 năm 10 months
Hạ Thủy Vô Ngấn - Hồi 1: A Sửu
Hoàn (full) - Phương Đông
2957 4 năm 10 months
Dường Như Cố Nhân Đến
Hoàn (full) - Khốn Khốn Khốn A
3186 4 năm 10 months
Nhiếp Hồn Vương Phi
Đang đi ra - Vân Khinh Nhiễm Nhiễm
79193 4 năm 10 months
Nhân Duyên Tiền Định
Đang đi ra - Mục Đề Hoàng Hoàng
65504 4 năm 10 months
Giữa Chốn Phù Dung
Đang đi ra - Bán Tụ Yêu Yêu
31478 4 năm 10 months
Độc Sủng Ngốc Hậu
Hoàn (full) - Quyết Tuyệt
233315 4 năm 10 months
Hậu Cung Chân Hoàn Truyện toàn tập
Hoàn (full) - Lưu Liễm Tử
243047 4 năm 10 months
Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
Hoàn (full) - Hạ Tiểu Mạt
127225 4 năm 10 months
Tà Y
Hoàn (full) - Nguyên Viện
5172 4 năm 10 months