WordPress database error: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1582757574.0890719890594482421875', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/auto-update/updater.php on line 27

Notice: Trying to get property of non-object in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/auto-update/updater.php on line 29

Notice: Trying to get property of non-object in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/auto-update/updater.php on line 30

WordPress database error: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_bsf_check_product_updates', '1582930376', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_bsf_check_product_updates', '1', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lê Xuân Lâm – Lớp SPSS & AMOS, NCS Ngành Vật liệu Xây dựng – Center for Predoctoral Training

Lê Xuân Lâm – Lớp SPSS & AMOS, NCS Ngành Vật liệu Xây dựng

“Thầy Tiến dạy rất nhiệt tình và rất tốt, nhưng có lẽ do bản thân học viên là dân ngoại đạo chưa hiểu rõ về lý thuyết về số liệu và với thời lượng lớp học ngắn nên khi thầy dạy thầy buộc phải nói lướt các kiến thức về thống kê và chỉ tập trung vào xử lý số liệu bằng SPSS và nhận xét kết quả nên nhiều khi bị đuối khi theo thầy. Có lẽ (theo ý kiến cá nhân) nên thêm vào lớp học về SPSS & AMOS này kiến thức về lý thuyết thống kê và một số thuật ngữ về số liệu, kiểu phân bố của dữ liệu hoặc chia lớp này thành hai lớp một lớp là về kiến thức cớ bản về các kiểu phân bố và ý nghĩa một số thuật ngữ về số liệu và lớp kia là lớp nâng cao Xử lý số liệu bằng SPSS chẳng hạn
Chúc TTĐTTTS ngày càng vững mạnh và tôi luôn ủng hộ hết mình.”

Lê Xuân Lâm – Lớp SPSS & AMOS, NCS Ngành Vật liệu Xây dựng
 SEE MORE FEEDBACK HERE.
Lê Xuân Lâm – Lớp SPSS & AMOS, NCS Ngành Vật liệu Xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_timeout_icwp-wpsf-comtok-4fca4511ac54c551f355a2abb95b6111', '1582758176', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

WordPress database error: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_icwp-wpsf-comtok-4fca4511ac54c551f355a2abb95b6111', 'e2a467f621a9f756efd70f83289f1d8c15677a52', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)