Văn bản – Biểu mẫu

Mẫu đơn bảo lưu và đăng ký học lại

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ có chính sách hỗ trợ cho Quý Anh/Chị học viên không thể hoàn thành khóa học. Cụ thể là Trung tâm sẽ tạo điều kiện cho các anh chị cựu học viên đã