chào anh đồng chí trung tá

Tên gốc : Nhĩ hảo, trung tá tiên sinh!

Tác fake : Scotland Chiết Nhĩ Miêu

Bạn đang xem: chào anh đồng chí trung tá

Converter : nothing_nhh ( TTV)

Editor : lacmathunnie

Số chương 57 +  3 nước ngoài truyện

                                                                            Văn án

 Chương 1         Chương 2           Chương 3           Chương 4         Chương 5

  Chương 6        Chương 7         Chương 8           Chương 9          Chương 10

   Chương 11       Chương 12       Chương 13         Chương 14         Chương 15  

    Chương 16       Chương 17        Chương 18        Chương 19           Chương 20

Chương 21           Chương 22         Chương 23         Chương 24          Chương 25

Chương 26      Chương 27        Chương 28        Chương 29        Chương 30

Xem thêm: truyện tiên hiệp hay full

Chương 31        Chương 32         Chương 33          Chương 34          Chương 35

Chương 36         Chương 37        Chương 38         Chương 39          Chương 40

Chương 41        Chương 42          Chương 43         Chương 44           Chương 45

Chương 46        Chương 47         Chương 48         Chương 49           Chương 50

Chương 51        Chương 52         Chương 53          Chương 54           Chương 55

Chương 56         Chương 57

Ngoại truyện Những người chúng ta nhỏ

Ngoại truyện  Một ngày của Lục Khinh Vũ

 Ngoại truyện Lục Thừa Vấn     : Ma quỷ ám ảnh

Xem thêm: truyện hệ thống sắc truyenfull

PRC

o————————————————————————————-o

Chào anh, đồng chí Trung Tá – Viết mang đến những điều nuối tiếc..