WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2308) ORDER BY t.name ASC

Hoàng Tùng – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 3, Giảng viên Đại học Đồng Nai – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

Hoàng Tùng – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 3, Giảng viên Đại học Đồng Nai

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2308) ORDER BY t.name ASC

“Sau khi tham gia lớp TTS (khóa 3) mình có vài cảm nhận như này:
(1) Được gặp gỡ nhiều thầy là những người làm khoa học thực sự, say mê NCKH thực sự, có phong cách làm việc nghiêm túc, chuyện nghiệp. Các thầy đã truyền cảm hứng học tập và NCKH cho mình. Mình đặc biệt ấn tượng với thầy Khương và thầy Trung về tinh thần NCKH.
(2) Được gặp gỡ và giao lưu với nhiều anh, chị NCS khác trong lớp cũng giúp cho động cơ NCKH được mạnh thêm.
(3) Qua lớp học này mình ấn tượng 02 môn học vì nó giúp làm thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của mình về NCKH. Giờ không nhớ tên môn nữa chỉ nhớ người dạy, môn thứ nhất của thầy Tú, môn thứ hai của thầy Khương. Hai môn này rất hay. Môn thứ nhất cho mình thấy được các bước chuẩn của tiến trình làm NCS, chốt lại ở hình “phễu” mà thầy Tú vẽ; bố cục một bài báo khoa học, cách đọc và lưu lại những thông tin về một bài báo, cách đánh giá một bài báo, cách viết các phần của bài báo, đặc biệt là phần LR (phần khó viết nhất của bài báo)… Môn thứ hai thầy Khương làm rõ hơn những vấn đề trên trong đó thầy đã phân tích kỹ thế nào là một bài báo có giá trị, bài ISI là thế nào, cách trích dẫn tài liệu, những kinh nghiệm quý khi viết và gửi bài báo, …, đặc biệt thầy sửa bài cho học viên nhanh với nhiều ý rất “đắt”. khi làm NCS chừng 1-2 năm thì tốt quá.
(4) Về chương trình TTS mình cho rằng nên thiết kế ngắn lại, bằng việc loại bớt hoặc thay đổi nội dung một số môn thì sẽ thiết thực với học viên hơn và làm giảm được học phí cũng như thời gian cho họ. Theo quan điểm cá nhân mình: môn thầy Tú, thầy Khương và thầy Trung là cần thiết.
Tóm lại: bản thân hồi đầu hơi có ác cảm với lớp học này do mình “bị” cử đi học chứ không tự nguyện. Tuy nhiên sau buổi học đầu thì cảm giác này biến mất. Tới giờ thì cho rằng mình đã may mắn khi được tham gia lớp học này.”

Hoàng Tùng – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 3, Giảng viên Đại học Đồng Nai
 XEM THÊM FEEDBACK Ở ĐÂY.
Hoàng Tùng – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 3, Giảng viên Đại học Đồng Nai

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (2308) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (2308) ORDER BY t.name ASC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`