WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2314, 2623, 2625, 2628) ORDER BY t.name ASC

Feedback – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

Archives

Lê Minh Phương Mai – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 2, Giảng viên Đại học Tài chính – Marketing

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2628) ORDER BY t.name ASC

Sự học là việc cả đời. Điều này lại một lần nữa đúng khi tôi tiếp bước học cao hơn. Những kiến thức tôi được bổ sung trong khoá tập huấn Tiền tiến sĩ khoá 2 này thật bổ ích,
Nguyễn Thị Nhật Hằng – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 2, Phó Hiệu trưởng Đại học Thủ Dầu Một

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2625) ORDER BY t.name ASC

Đầu năm 2014, Hằng đã thấy thông tin lớp Tiền tiến sĩ trên website của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP HCM. Và đợt đó H cũng đã gửi email cho trung tâm Tiền tiến sĩ nhưng
Nguyễn Thanh Danh – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 2, Giảng viên Đại học Xây dựng Miền Trung

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2623) ORDER BY t.name ASC

Mình tên Nguyễn Thanh Danh, NCS theo đề án 911 tại Đại học Bách Khoa TPHCM, Khóa 2014. Hiện tại mình là giảng viên Khoa Xây dựng - Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (thuộc Bộ Xây dựng); chức
Lê Huỳnh Minh Triết – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 7, Sinh viên Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2314) ORDER BY t.name ASC

Từ lúc hoàn thành khóa học Đào tạo tiền tiến sĩ, nhờ những kiến thức quý báu tích lũy trong quá trình học lớp Tiền tiến sĩ, em đã nghiên cứu và viết được 2 bài báo đăng trên tạp
Nguyễn Thành Nam – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ 3, Giảng viên Đại học Thủ Dầu Một

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2312) ORDER BY t.name ASC

Lời đầu tiên cho anh gởi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý thầy cô của Trung tâm tiền tiến sĩ. Tôi cũng rất cảm ơn Trường Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã mở ra lớp
Hà Phương – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ 4 Giảng viên Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2311) ORDER BY t.name ASC

“Mình xin cảm ơn Trung tâm về Khóa học, sau Khóa học mình học được nhiều vấn đề quan trọng mà một người nghiên cứu khoa học cần phải có như: Kĩ năng nghiên cứu độc lập, cách làm các
Trương Thị Bích Hồng – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 4, Giảng viên Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2310) ORDER BY t.name ASC

“Khóa học này rất hay đã giúp mình hiểu hơn về Phương pháp nghiên cứu. Sau khóa học này, mình có thể chủ động hơn trong việc Nghiên cứu từ tìm kiếm tài liệu, tiến hành thí nghiệm đến việc
Phan Trọng Tuấn – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 3, Giảng viên Đại học Cần Thơ

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2309) ORDER BY t.name ASC

“Trước tiên, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ vì đã tạo cơ hội cho tôi được tiếp xúc với các kiến thức và những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị
Hoàng Tùng – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 3, Giảng viên Đại học Đồng Nai

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2308) ORDER BY t.name ASC

“Sau khi tham gia lớp TTS (khóa 3) mình có vài cảm nhận như này: (1) Được gặp gỡ nhiều thầy là những người làm khoa học thực sự, say mê NCKH thực sự, có phong cách làm việc nghiêm
Nguyễn Thị Hồng Thắm – Lớp Đào tạo tiền tiến sĩ khóa 2, Giảng viên Đại học Thủ Dầu Một

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2307) ORDER BY t.name ASC

“Khóa học cung cấp nhiều kiến thức mới và bổ ích cho học viên chuẩn bị các điều kiện để thi Nghiên cứu sinh hoặc phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy của bản thân. Khóa học giúp