Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1582763307.9635341167449951171875', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/auto-update/updater.php on line 27

Notice: Trying to get property of non-object in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/auto-update/updater.php on line 29

Notice: Trying to get property of non-object in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/auto-update/updater.php on line 30

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_bsf_check_product_updates', '1582936110', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_bsf_check_product_updates', '1', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

CẤU TRÚC CỦA MỘT LUẬN ÁN TIẾN SĨ – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

CẤU TRÚC CỦA MỘT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Cho dù bạn đang thực hiện một đề tài nghiên cứu ở bậc học nào (Cử nhân, Thạc sĩ hay Tiến sĩ), cấu trúc của một luận văn Thạc sĩ hay luận án nghiên cứu Tiến sĩ đều nên bao gồm một số phần chính. Trong bài viết này, tác giả sẽ dùng từ luận văn để gọi chung các bài viết trình bày công trình nghiên cứu khoa học.

I. MỤC LỤC

Mục lục là phần quan trọng tiên quyết vì thông qua mục lục người đọc sẽ có cái nhìn tổng quát về bài viết. Vì vậy, Mục lục cần ghi rõ ràng thứ tự và số trang của những phần lớn, nhỏ trong luận văn, cũng như kết cấu của phần quan trọng nhất là thân bài (vd: phương pháp nghiên cứu, kết quả).

Người viết cần để ý về việc phân biệt các phần được đặt trước mục Giới thiệu (vd: Tóm tắt, Lời cảm ơn). Cách đánh số thứ tự (cũng như cách trích dẫn tài liệu) cho các chương, phần mục lớn nhỏ cần được làm theo đúng quy định cụ thể của khoa hoặc chuyên ngành nghiên cứu. Người viết nên tìm hiểu kỹ vấn đề này hoặc tham khảo thêm từ người hướng dẫn để thực hiện cho chính xác.

II. TÓM TẮT

Đây là nơi người viết tóm tắt nội dung tổng thể công trình nghiên cứu đã thực hiện. Mục này cần ghi rõ vấn đề người viết đã đặt ra, cách tiếp cận và những kết quả, phát hiện chính của quá trình nghiên cứu. Phần Tóm tắt không nên bao gồm bảng biểu, đồ thị hay bất kỳ phương trình toán học phức tạp nào. Mỗi luận văn chỉ có một đoạn Tóm tắt duy nhất và đoạn này không nên viết qua 350 từ.

III. GIỚI THIỆU

Đoạn văn tối ưu đầu tiên của phần Giới thiệu là đoạn văn thể hiện rõ cho người đọc bối cảnh tổng quan của công trình nghiên cứu. Mục Giới thiệu có thể được xem như một phiên bản chi tiết của một số ý trong mục Tóm tắt. Trong đó, người viết nên tập trung trình bày rõ một số vấn đề sau:

 • Giới thiệu tổng quan về phạm vi nghiên cứu
 • Nhật xét và đánh giá hiện trạng thực tiễn của vấn đề
 • Chỉ ra những lỗ hổng kiến thức hiện có, những điểm yếu hay những vấn đề chưa được đề cập của giả quyết hiện có
 • Nêu rõ mục đích của công trình nghiên cứu, những lợi ích nghiên cứu sinh muốn mang lại và tác động của công trình này đối với hiện trạng thực tiễn, v.v

Một mục Giới thiệu hay cũng nên vẽ ra cho người đọc kết cấu sơ lược của luận án. Ví dụ, người viết có thể nói “Chương Một sẽ phác họa bối cảnh của vấn đề và miêu tả những lý thuyết hiện có. Chương Hai sẽ phân tích và nhận xét những lý thuyết trên dưới cái nhìn của ABC…” v.v.

IV. LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU/TỔNG QUAN TÀI LIỆU

Tổng quan tài liệu hay lược sử nghiên cứu là nơi người viết tóm tắt lại những tư liệu họ đã thu thập và đọc được từ những công trình đi trước, và những điều người viết đã đúc kết được từ những công trình nêu trên.

Trước khi bắt đầu giới thiệu và thảo luận về lược sử nghiên cứu, người viết nên trình bày rõ cách họ đã tìm những thông tin trên. Ví dụ: tìm ở cơ sở dữ liệu nào (Web of Science, PubMed, ScienceDirect), tiêu chí chọn bài báo (sử dụng từ khóa A và B, xuất bản sau năm 1980, phải thực hiện kiểm nghiệm lâm sàng), số lượng bài người viết sử dụng sau khi chọn lọc (mảng A có 8 bài, bảng B có 22 bài).

Trong mục này, người viết cũng nên trình bày theo một kết cấu rõ ràng. Một trong những cách có thể thực hiện là chia mục ra thành các chủ đề nhỏ, ví dụ như phần 2.1 trình bày về lý thuyết của mảng A thì có các bài như A1, A2, A3 đã kết luận được AAA; phần 2.2 về lý thuyết B thì các bài B1, B2, B3 đã tìm được BBB; phần 2.3 về phương pháp nghiên cứu thì có bài C1, C2, C3.

Sau khi giới thiệu về lược sử nghiên cứu, người viết cần chỉ rõ ra những kết quả của các công trình đi trước là gì, những khuynh hướng hiện hữu trong vấn đề. Và điểm đặc biệt quan trọng người viết cần phải làm rõ là công trình nghiên cứu họ đang thực hiện sẽ có đóng góp gì cho hiện trạng thực tại.

V. THÂN BÀI

Trọng tâm của thân bài cần được chú trọng vào công trình nghiên cứu đã được thực hiện. Điều đó có nghĩa là, người viết nên nêu rõ:

 • Họ đã làm gì trong quá trình nghiên cứu
  • Cách tiếp cận vấn đề
  • Thiết kế nghiên cứu
  • Đối tượng nghiên cứu
  • Phương pháp nghiên cứu
 • Họ đã tìm được gì, tức kết quả nghiên cứu, thống kê, v.v.

Những luận văn được viết dựa trên kết quả của một cuộc thí nghiêm khoa học hay thí nghiệm lâm sàng cần tập trung miêu tả rõ quy trình thực hiện thí nghiệm, như đối tượng đã tham gia, công cụ sử dụng, quy trình thu thập dữ liệu hay quy trình thực hiện thí nghiệm, phương pháp phân tích số liệu, v.v

Người viết cũng nên có một kết cấu chặt chẽ và rõ ràng khi trình bày kết quả của công trình nghiên cứu. Ví dụ như phần 3.1 trình bày về mức độ tương quan giữa X và Z, phần 3.2 trình bày về kết quả của sự tác động của Y đối với X, phần 3.3 trình bày về điểm khác biệt giữa Z và Y.

Một điểm quan trọng nữa là người viết nên vận dụng bảng và biểu đồ để trình bày kết quả, đặt ở mục Phụ lục, thay vì trình bày kết quả hoàn toàn bằng chữ, nhất là khi có quá nhiều kết quả cần được diễn giải. Khi sử dụng bảng và biểu đồ, người viết cũng nên nói qua nội dung được thể hiện, nhưng chú ý không nên lặp lại quá nhiều những dữ liệu đã được trình bày trong bảng và biểu đồ, mà chỉ nên nhấn mạnh những kết quả nổi bật và quan trọng nhất.

VI. THẢO LUẬN/TỔNG KẾT

Mục Tổng kết thường phải bao gồm tối thiểu là những thông tin sau:

 • Tóm tắt những kết quả chính
 • So sánh điểm giống và khác giữa kết quả vừa tìm được với những công trình tương tự đi trước
 • Giải thích ý nghĩa của kết quả
 • Phân tích và đánh giá giá trị đóng góp của kết quả công trình nghiên cứu đối với ngành, hiện trạng thực tại
 • Phân tích điểm mạnh và điểm yếu của công trình nghiên cứu vừa thực hiện
 • Đề xuất những hướng nghiên cứu mới, những lỗ hổng vẫn cần được giải đáp

VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Người viết đặc biệt cần lưu ý đến cách trích dẫn tài liệu tham khảo sao cho đúng phương pháp và yêu cầu. Thường mỗi ngành sẽ sử dụng một cách trình bày và trích dẫn tài liệu khác nhau. Các luận văn Thạc sĩ hay luận án Tiến sĩ có thể sử dụng rất nhiều tài liệu tham khảo lên tới hàng trăm tiêu đề, vì vậy, người viết có thể dùng các ứng dụng trích dẫn tài liệu như Endnote để có thể quản lý danh sách tài liệu tham khảo dễ dành và hiệu quả hơn.

VIII. PHỤ LỤC

Những tài liệu được trình bày trong phần Phụ lục có thể là bảng kêt quả, biểu đồ, bảng khảo sát, các phương trình dài và phức tạp, v.v.

(Lớp đào tạo tiền tiến sĩ có học phần “Quy trình và Kỹ thuật tự xây dựng công trình nghiên cứu”, trong đó bao gồm cách tìm và trình bày lược sử nghiên cứu, cách viết luận án Tiến sĩ chi tiết và cụ thể, cùng những thông tin quan trọng và hữu ích khác liên quan đến việc nghiên cứu khoa học. Lớp đào tạo này cũng có học phần Ứng dụng Endnote cho việc quản lý và trích dẫn tài liệu tham khảo. Các học phần này có thể được học riêng lẻ. Xem thêm chi tiết chương trình tại đây.)

CPT CHÚC BẠN THÀNH CÔNG!

CẤU TRÚC CỦA MỘT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! "caller_get_posts" đã bị loại bỏ. Hãy dùng "ignore_sticky_posts" thay cho hàm trên. in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 4000
Bài viết liên quan
 • multidisciplinary-research
  NGHIÊN CỨU ĐA CHUYÊN NGÀNH...

  Trong thế kỷ 20, khoa học đã được chia thành các mảng, các chuyên ngành riêng biệt, từ Toán học và Vật lý cho đến Sinh học và Y thuật. Các chuyên ngành được phân loại dựa trên sự khác

 • dissertation-defense-you-got-this
  BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ...

  Viết bởi TS. E. A. Reyes Việc bảo vệ luận án Tiến sĩ có thể sẽ là nỗi lo cho nhiều người. Khi nghĩ đến công việc ấy, đôi khi bạn sẽ tự hỏi: Họ sẽ hỏi mình những câu

 • cv-employer-3
  Hướng dẫn viết CV xin việc cho sinh viên mới tốt nghiệp...

  (Vui lòng tham khảo phiên bản tiếng Anh để xem các thông tin cần thiết khi viết CV tiếng Anh tại đây.) Bài viết này sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết để viết một CV

 • research-proposal-writing-service1-1
  MẸO VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU...

  (Sưu tầm) 1. Hiểu rõ về bản thân: Bạn cần nhận thức được lĩnh vực chuyên môn của bản thân, thế mạnh và điểm yếu của mình. Từ đó, bạn có thể tập trung vào nghiên cứu những lĩnh vực

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_timeout_icwp-wpsf-comtok-b99fc86653afce02c2b0908e0afeae89', '1582763910', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_icwp-wpsf-comtok-b99fc86653afce02c2b0908e0afeae89', '7651315b1cc62a5ee1e7f7e3c228978a7bfb1da4', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)