CPT

chucpt

 

Vũ Phan Tú

Phó Giáo sư, Tiến sĩ (Cộng hòa Séc)

Sau Tiến sĩ (Mỹ)

home1

Lê Quang Minh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ (Hà Lan)

Nguyễn Thời Trung

Phó Giáo sư, Tiến sĩ (NUS, Singapore)

Dương Thị Hoàng Oanh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ (New Zealand)

Sau Tiến sĩ (ĐH Yale, Mỹ)

Sau Tiến sĩ (ĐH RMIT, Úc)

Phan Đình Nguyên

Phó Giáo sư, Tiến sĩ (Úc)

Nguyễn Hoàng Dũng

Phó Giáo sư, Tiến sĩ (Pháp)

Nguyễn Quỳnh Mai

Tiến sĩ (Thụy Sỹ)

Vũ Như Thư Hương

Tiến sĩ (Pháp)

Lê Văn Út

Tiến sĩ (Phần Lan)

Huỳnh Quốc Việt

Tiến sĩ (Thái Lan)

home1

Nguyễn Hoàng Kim Phượng

Thạc sĩ (Úc)

Mạng lưới đối tác