Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1582759873.0472218990325927734375', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/auto-update/updater.php on line 27

Notice: Trying to get property of non-object in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/auto-update/updater.php on line 29

Notice: Trying to get property of non-object in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/auto-update/updater.php on line 30

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_bsf_check_product_updates', '1582932675', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_bsf_check_product_updates', '1', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

TÊN CÁC HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

TÊN CÁC HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ

Chương trình đào tạo tiến tiến sĩ bao gồm 05 học phần chính. Trong quá trình trao đổi và làm việc với học viên, vì các học phần có tên dài, nên chuyên viên tư vấn thường dùng các cụm từ viết tắt. Để nắm rõ tên chính thức và tên viết tắt của các học phần trong chương trình, vui lòng tham khảo bảng dưới đây:

Tên học phần

Trân trọng./.

TÊN CÁC HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ

Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! "caller_get_posts" đã bị loại bỏ. Hãy dùng "ignore_sticky_posts" thay cho hàm trên. in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 4000
Bài viết liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_timeout_icwp-wpsf-comtok-9dbe9d81d8c09a3cbe3696ebe7fab1da', '1582760475', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_icwp-wpsf-comtok-9dbe9d81d8c09a3cbe3696ebe7fab1da', '0540440798834626e854ac24618031d643fbbffe', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)