TÊN CÁC HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ

Chương trình đào tạo tiến tiến sĩ bao gồm 05 học phần chính. Trong quá trình trao đổi và làm việc với học viên, vì các học phần có tên dài, nên chuyên viên tư vấn thường dùng các cụm từ viết tắt. Để nắm rõ tên chính thức và tên viết tắt của các học phần trong chương trình, vui lòng tham khảo bảng dưới đây:

Tên học phần

Trân trọng./.

TÊN CÁC HỌC PHẦN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ
Bài viết liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *