bách hợp truyện

Ngoài đi ra, truyện Bách Hợp còn sẽ là một chuyên mục văn học tập mang ý nghĩa đấu giành giật mang lại giới đồng tính phái nữ vô xã hội. Tác fake thường được sử dụng cơ hội thể hiện nay tình thương yêu thân ái nhị phái nữ anh hùng chủ yếu nhằm mục đích tăng cường thông điệp về việc phong phú và đồng đẳng vô tình thương yêu. Những mẩu chuyện này cũng hoàn toàn có thể góp sức vô việc dạy dỗ và nâng lên trí tuệ của những người hiểu về đồng tính luyến ái.

Hãy Yêu Em Thật Nhiều

Hãy Yêu Em Thật Nhiều

8.3/10

Bạn đang xem: bách hợp truyện

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hàn Thất Cửu

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 10
Ái Tình Quy Hoa Cục

Ái Tình Quy Hoa Cục

7.7/10

11K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Yêu Tam

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 114
Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

8/10

1.4K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mẫn Nhiên

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 27
Lạc Hoang

Lạc Hoang

7.4/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bàng Tiêu Diêu

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp, Đô Thị, Truyện Teen

Chương 11
Quẹo Vào Gl

Quẹo Vào Gl

7.6/10

1.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 59
Thính Thần

Thính Thần

7.8/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hàm Ngư Bất Cật Thái

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 11
Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

7.8/10

5.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thái Hữu Nhiễm

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 82
Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

7.4/10

6.8K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: An Thứ Cam Nhi

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 44
Không Đoán Được

Không Đoán Được

7.1/10

3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hà Quan

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 46
Hãy Yêu Em Thật Nhiều

Hãy Yêu Em Thật Nhiều

8.1/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hàn Thất Cửu

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 8
Xa Gần Cao Thấp

Xa Gần Cao Thấp

7.9/10

3.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bán Thổ Vân

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Chương 150
Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

7.2/10

23.9K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Bồ Câu Không Cúc Cu

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp, Đô Thị

Chương 133
Hãy Yêu Em Thật Nhiều

C10

Hãy Yêu Em Thật Nhiều

8.3/10

1K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Ái Tình Quy Hoa Cục

C114

Ái Tình Quy Hoa Cục

7.7/10

11K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

C27

Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

8/10

1.4K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Xem thêm: nịch tửu truyenfull

Lạc Hoang

C11

Lạc Hoang

7.4/10

1.1K

Thể loại: Truyện Ngược, Bách Hợp

Quẹo Vào Gl

C59

Quẹo Vào Gl

7.6/10

1.2K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Thính Thần

C11

Thính Thần

7.8/10

1.1K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

C82

Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

7.8/10

5.9K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

C44

Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

7.4/10

6.8K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Không Đoán Được

C46

Không Đoán Được

7.1/10

3K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Hãy Yêu Em Thật Nhiều

C8

Hãy Yêu Em Thật Nhiều

8.1/10

1K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Xa Gần Cao Thấp

C150

Xa Gần Cao Thấp

7.9/10

3.7K

Thể loại: Bách Hợp, Đô Thị

Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

C133

Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

7.2/10

23.9K

Thể loại: Xuyên Không, Bách Hợp

Hãy Yêu Em Thật Nhiều

8.3/10

Ái Tình Quy Hoa Cục

7.7/10

Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

8/10

Lạc Hoang

7.4/10

Quẹo Vào Gl

7.6/10

Thính Thần

7.8/10

Bên Lề Sự Cố Ngoài Ý Muốn

7.8/10

Tan Làm Đến Văn Phòng Của Tôi

7.4/10

Không Đoán Được

7.1/10

Hãy Yêu Em Thật Nhiều

8.1/10

Xa Gần Cao Thấp

Xem thêm: một mình ta mỹ lệ

7.9/10

Tình Đầu Quốc Dân Omega Luôn Muốn Độc Chiếm Tôi

7.2/10