FACILITIES

CHO THUÊ PHÒNG MÁY VI TÍNH THỰC HÀNH

GIÁ SỬ DỤNG PHÒNG MÁY VI TÍNH: *** Thời gian sử dụng dài hạn (Từ 06 buổi trở lên) Thời gian thuê Giá thuê (VNĐ) Ghi chú 01 Buổi (4h) 800.000 Chưa bao gồm phí sử dụng Smartboard + Máy