phong lưu thánh vương

Tác giả: Sắc yy
Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc Hiệp, Tiên Hiệp, Xuyên Không
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Đang ra
Lượt nghe:
61895
Giọng nam: trăng tròn tập

Bạn đang xem: phong lưu thánh vương

– Chỉ là 1 trong mẩu truyện nói tới hành trình dài liệp diễm của một thanh niên bên trên dị giới. Yêu tinh anh mị cốt, thục phụ phu nhân, băng sương tuyết phái đẹp,… hãy coi tớ hàng phục những ngươi ra sao. Đây là công pháp ma mãnh đạo mang đến cho nên hãy Để ý đến trước lúc đọc

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 04:06:52

2:

Tap 002 - 03:07:40

3:

Tap 003 - 04:10:23

4:

Tap 004 - 03:56:39

5:

Tap 005 - 03:26:07

6:

Tap 006 - 02:58:13

7:

Tap 007 - 02:46:24

8:

Tap 008 - 03:29:12

9:

Tap 009 - 03:21:22

10:

Tap 010 - 02:44:05

11:

Tap 011 - 02:20:38

12:

Tap 012 - 02:36:59

13:

Tap 013 - 01:59:03

14:

Tap 014 - 02:51:00

15:

Tap 015 - 02:39:58

16:

Tap 016 - 02:41:01

17:

Tap 017 - 02:36:45

18:

Tap 018 - 03:11:38

19:

Tap 019 - 02:46:37

20:

Tap 020 - 03:00:48

1:

Tap 001

Xem thêm: chiến thần dương thanh

2:

Tap 002

3:

Tap 003

4:

Tap 004

5:

Tap 005

6:

Tap 006

7:

Tap 007

8:

Tap 008

9:

Tap 009

10:

Tap 010

11:

Tap 011

12:

Tap 012

13:

Tap 013

14:

Tap 014

15:

Tap 015

16:

Tap 016

17:

Tap 017

18:

Tap 018

19:

Tap 019

20:

Tap 020

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: họa tình 1

3:

Tap 003