xú phi mộ tuyết

 tumblr_lr85jnQBou1qzipxso1_500

(Đang tổ chức beta và đang được sửa đổi cho tới chương 46 nhập phiên bản online)

Bạn đang xem: xú phi mộ tuyết

Nguồn: blog Daisy-Chrys1310 và chính vì nhập phiên bản convert của Daisy bị thiếu thốn mất mặt vài ba chương nên tớ đem nhờ thêm thắt các bạn Hyukie35 mặt mũi TTV dò xét và convert thêm 1 phiên bản, bản thân ko coi phiên bản tê liệt đem đầy đủ ko tuy nhiên tiếp tục edit phụ thuộc vào cả nhì phiên bản convert. Cảm ơn nhì các bạn nhiều:)

Edit: Heo con

Văn án: Đêm đại hít ấy, hắn – đế vương vãi lãnh tuấn xốc cái khăn voan lên rồi rét mướt nhạt nhẽo nói: “Trẫm nghe phát biểu Tam thiên kim căn nhà Mộ tướng tá quân xấu xa không có ai sánh vày, té ra đơn thuần rộng lớn người 1 vết đao chém tuy nhiên thôi”, nhập câu nói. phát biểu chứa chấp sự tuyệt vọng.

Thì rời khỏi, lấy nường chỉ nhằm coi nường xấu xa như vậy nào?

Kết ngược, tối đại hít tê liệt hắn phất ống tay áo vứt đi nhằm tỷ tỷ nường hưởng trọn ơn móc mưa.

Hắn nói: “Mộ Tuyết, trẫm thiệt ko nhìn xuyên thấu nường là phái nữ nhân như vậy nào?”

Nàng cười: “Bởi vì thế trong thâm tâm hoàng thượng không tồn tại Mộ Tuyết”

“Mộ tuyết lạc ko trì

Hiểu vu bách hoa tri

Phiêu nhiên nhộn nhịp giá bán lý

Phân loàn mai khai thì”

Bài thơ của Mộ Tuyết

Giới thiệu vắn tắt:

Nàng là người trộm lăng tẩm, một chuyến trong những lúc trộm mộ đế vương vãi bị bị tiêu diệt, vong linh nường nằm trong vong linh Mộ Tuyết kí kết, nường cho tới nước Hoài Nguyệt 3000 năm vừa qua trở nên Thiên triều Đức phi Mộ Tuyết

Nàng vì thế niềm hạnh phúc của tớ tuy nhiên ko kể từ thủ đoạn khiến cho người thần phẫn nộ, trời tru khu đất khử. Khi hắn chỉ nhập mặt mũi nường mắng nường là y sĩ tâm cẩu truất phế, nường mỉm cười rộng lớn nói: cho đến lúc này nường vẫn không tồn tại thời cơ nhằm thực hiện người tốt

Nàng đem phái mạnh nhân bản thân yêu thương đẩy nhập vòng đeo tay người phụ nữ không giống. Vì nghĩa vụ và quyền lợi làm thịt không còn gian giảo thần nhằm bảo toàn giang tô của hắn, phụ người nhập thiên hạ, ở đầu cuối, thay đổi lại một chén rượu độc, truất phế truất phi vị, trục xuất hậu cung

Chỉ là, nường cũng ko ngờ, toàn bộ đều nhập sự tính toàn của nường tuy nhiên bầu nhi nhập bụng lại ở ngoài sự đo lường và tính toán ấy

Mục Lục

Phần I: Mộ tuyết lạc ko trì

Chương 1 ♥♥♥ Chương 2 ♥♥♥ Chương 3 ♥♥♥ Chương 4

  Chương 5 ♥♥♥ Chương 6 ♥♥♥ Chương 7 ♥♥♥ Chương 8

Chương 9 ♥♥♥ Chương 10 ♥♥♥ Chương 11 ♥♥♥ Chương 12

Chương 13 ♥♥♥ Chương 14 ♥♥♥ Chương 15 ♥♥♥ Chương 16

Chương 17 ♥♥♥ Chương 18 ♥♥♥ Chương 19 ♥♥♥ Chương 20

Chương 21 ♥♥♥ Chương 22 ♥♥♥ Chương 23 ♥♥♥ Chương 24

Chương 25 ♥♥♥ Chương 26 ♥♥♥ Chương 27 ♥♥♥ Chương 28

Chương 29 ♥♥♥ Chương 30 ♥♥♥ Chương 31 ♥♥♥ Chương 32

Chương 33 ♥♥♥ Chương 34 ♥♥♥ Chương 35 ♥♥♥ Chương 36

Chương 37  ♥♥♥ Chương 38 ♥♥♥ Chương 39  ♥♥♥ Chương 40

Chương 41 ♥♥♥ Chương 42 ♥♥♥ Chương 43 ♥♥♥ Chương 44

Chương 45 ♥♥♥ Chương 46 ♥♥♥ Chương 47 ♥♥♥ Chương 48

Chương 49 ♥♥♥ Chương 50 ♥♥♥ Chương 51 ♥♥♥ Chương 52

♥♥♥ Chương 53 ♥♥♥

 Phần II Hiểu vu bách hoa tri

Chương 54 ♥♥♥ Chương 55 ♥♥♥ Chương 56 ♥♥♥ Chương 57

Chương 58 ♥♥♥ Chương 59 ♥♥♥ Chương 60 ♥♥♥ Chương 61

Xem thêm: công lược cố chấp cuồng

Chương 62 ♥♥♥ Chương 63 ♥♥♥ Chương 64 ♥♥♥ Chương 65

Chương 66 ♥♥♥ Chương 67 ♥♥♥ Chương 68 ♥♥♥ Chương 69

Chương 70 ♥♥♥ Chương 71 ♥♥♥ Chương 72 ♥♥♥ Chương 73

Chương 74 ♥♥♥ Chương 75 ♥♥♥ Chương 76 ♥♥♥ Chương 77

Chương 78 ♥♥♥ Chương 79 ♥♥♥ Chương 80 ♥♥♥ Chương 81

Chương 82 ♥♥♥ Chương 83 ♥♥♥ Chương 84 ♥♥♥ Chương 85

Chương 86 ♥♥♥ Chương 87 ♥♥♥ Chương 88 ♥♥♥ Chương 89

♥♥♥ Chương 90 ♥♥♥ Chương 91 ♥♥♥

 Phần III Phiêu nhiên nhộn nhịp giá bán lý

Chương 92 ♥♥♥ Chương 93 ♥♥♥ Chương 94 ♥♥♥ Chương 95

Chương 96 ♥♥♥ Chương 97 ♥♥♥ Chương 98 ♥♥♥ Chương 99

Chương 100 ♥♥♥ Chương 101 ♥♥♥ Chương 102 ♥♥♥ Chương 103

Chương 104 ♥♥♥ Chương 105 ♥♥♥ Chương 106 ♥♥♥ Chương 107

Chương 108 ♥♥♥ Chương 109 ♥♥♥ Chương 110 ♥♥♥ Chương 111

Chương 112 ♥♥♥ Chương 113 ♥♥♥ Chương 114 ♥♥♥ Chương 115

Chương 116 ♥♥♥ Chương 117 ♥♥♥ Chương 118 ♥♥♥ Chương 119

Chương 120 ♥♥♥ Chương 121 ♥♥♥ Chương 122 ♥♥♥ Chương 123

Chương 124  ♥♥♥ Chương 125 ♥♥♥ Chương 126 ♥♥♥ Chương 127

Chương 128 ♥♥♥ Chương 129 ♥♥♥ Chương 130 ♥♥♥ Chương 131

Chương 132 ♥♥♥ Chương 133 ♥♥♥ Chương 134 ♥♥♥ Chương 135

Chương 136 ♥♥♥ Chương 137 ♥♥♥ Chương 138 ♥♥♥ Chương 139

Chương 140 ♥♥♥ Chương 141 ♥♥♥ Chương 142 ♥♥♥ Chương 143

Chương 144 ♥♥♥ Chương 145 ♥♥♥ Chương 146 ♥♥♥ Chương 147

Chương 148 ♥♥♥ Chương 149 ♥♥♥ Chương 150

Phần IV Phân Loạn Mai Khai Thì

Chương 1 ♥♥♥ Chương 2 ♥♥♥ Chương 3 ♥♥♥ Chương 4

Chương 5 ♥♥♥ Chương 6 ♥♥♥ Chương 7 ♥♥♥ Chương 8

Chương 9 ♥♥♥ Chương 10 ♥♥♥ Chương 11 ♥♥♥ Chương 12

Chương 13 ♥♥♥ Chương 14 ♥♥♥ Chương 16 ♥♥♥ Chương 17

Chương 18 ♥♥♥ Chương 19 ♥♥♥ Chương trăng tròn ♥♥♥ Chương 21

Chương 22 ♥♥♥ Chương 23 ♥♥♥ Chương 24 ♥♥♥ Chương 25

Chương 26 ♥♥♥ Chương 27 ♥♥♥ Chương 28 ♥♥♥ Chương 30

Chương 31 ♥♥♥ Chương 32 ♥♥♥ Chương 33 ♥♥♥ Chương 34

Chương 36 ♥♥♥ Chương 37 ♥♥♥ Chương 38 ♥♥♥ Chương 39

Xem thêm: hạt giống tiến hóa

Minh Nguyệt Quý phi 1

Minh Nguyệt Quý phi 2

Ebook