weibo của tôi có thể đoán mệnh

 • Reads 452,233
 • Votes 34,398
 • Parts 77

Ongoing, First published May 11, 2020

Bạn đang xem: weibo của tôi có thể đoán mệnh

Table of contents

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 9: Biến trở nên thực sự.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 10: Xảy đi ra chuyện.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 30: Phát sóng thẳng.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 33: Lần đầu upgrade.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 37: Nhờ cô hùn một việc.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 39: Nguy hiểm cấp cho 5.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

  Xem thêm: phái diễn xuất

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 43: Thế thân thiện của hung phạm.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 47: Một song búp bê phu nhân ông xã.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 49: Cũng khá sở hữu thiên phú.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 51: Nghịch thiên cải mệnh.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 53: Tương lai bảy ngày.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 61: Manh ông tơ người theo đuổi dõi.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 63: Điêu tự khắc người sinh sống.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 65: Người bị tiêu diệt mới nhất.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 68: Liêu Viễn Phàm là ai?

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Chương 72: Weibo upgrade đợt 2.

  Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

  Xem thêm: nịch tửu truyenfull

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

 • Mon, Sep đôi mươi, 2021

•Weibo của tôi rất có thể đoán mệnh. 
  •Tác giả: Khương Chi Ngư. 
  •Editor: A Lã. 
  •Nguồn convert: wikidich (Leo Sing), raw. 
  •Bìa: Leo Sing (Wikidich). 
  •Số chương: 173c. 
  •Tình trạng: Hoàn edit kể từ chương 1-76. 
  •Nhân vật chính: Thẩm Nguyên Gia x Giang Quý khách hàng. 
  
  •Thể loại: showbiz, trinh tiết thám, huyền huyễn, trọng sinh, phái nữ căn nhà, vui nhộn, sạch sẽ, sủng, ngọt. 
  
  *Truyện này tiếp tục sở hữu căn nhà edit kể từ chương 77 quay trở lại sau rồi, ngày trước cũng có thể có căn nhà edit từ trên đầu tuy nhiên tiếp sau đó ko thấy nữa nên bản thân tiếp tục edit từ trên đầu cho tới chương 76, tiếp sau đó chúng ta chịu thương chịu khó vào trong nhà chúng ta @Thitsuonnuong nhằm hiểu tiếp kể từ chương 77 trở chuồn nhé. 
  
  
  **Truyện edit phi thương nghiệp, phấn khởi lòng ko re-up bên dưới từng mẫu mã. 
  
  Cảm ơn người xem cỗ vũ.

#14ngontinh