tiểu thuyết nữ phụ

Trong truyện Nữ Phụ, hero chủ yếu tiếp tục nên vật lộn nhằm lần lối sống sót nhập trái đất của kiệt tác với thật nhiều rào cản trở ngại. Họ nên đương đầu với tương đối nhiều thách thức và nguy khốn như tấn công nhau, tuyên chiến đối đầu với những hero phụ không giống nhằm giành lấy sự sinh sống, lần cơ hội rời xa những phái mạnh chủ yếu hoặc phái đẹp chủ yếu ghen tị tuông và tàn ác.

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

7.7/10

Bạn đang xem: tiểu thuyết nữ phụ

4.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Đình Thượng Quan Ngư

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Dị Giới, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

6.3K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thất Nhi

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Đô Thị, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Trước Khi Lưu Đày Ta Dùng Không Gian Khoắng Sạch Hoàng Cung

Trước Khi Lưu Đày Ta Dùng Không Gian Khoắng Sạch Hoàng Cung

7.8/10

2.6K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: hướng dẫn Kỳ (Bảo Kỳ)

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Quân Sự, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Tôi Đã Đá Nam Phụ Cố Chấp

Tôi Đã Đá Nam Phụ Cố Chấp

7.2/10

1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Bạch Vụ Gian

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 5
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

7.3/10

11.2K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Hoãn Quy Hĩ

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 252
Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

8/10

5.1K

Trạng thái: Full

Tác giả: Hoa Hướng Dương Màu Trắng

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 141
Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

7.3/10

5.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thiên Tuế Trản

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Cổ Đại, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 87
Mỹ Nhân Nói Dối

Mỹ Nhân Nói Dối

7.7/10

1.5K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Ái Cật Nhục Đích Dương Tể

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Khác, Đô Thị, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 22
Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7/10

11.7K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Tương Nguyệt Khứ

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Truyện Gia Đấu, Điền Văn, Ngôn Tình, Truyện Nữ Cường, Cổ Đại, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Trọng Sinh, Nữ Phụ, Huyền Huyễn

Chương 50
Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

8.3/10

1.1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Diep Son

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Đô Thị, Truyện Teen, Nữ Phụ

Chương 28
Vai ác ôn Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

Vai ác ôn Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thấu Minh Thảo Môi

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước, Điền Văn, Ngôn Tình, Cổ Đại, Truyện Sủng, Nữ Phụ

Chương 13
Bị Ông Lớn Điên Cuồng Theo Đuổi Sau Khi Xuyên Sách

Bị Ông Lớn Điên Cuồng Theo Đuổi Sau Khi Xuyên Sách

7.8/10

1K

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Thu Vũ Trà

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình, Đô Thị, Nữ Phụ

Chương 23
Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

C50

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

7.7/10

4.2K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

C50

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

6.3K

Thể loại: Xuyên Không, Dị Giới

Trước Khi Lưu Đày Ta Dùng Không Gian Khoắng Sạch Hoàng Cung

C50

Trước Khi Lưu Đày Ta Dùng Không Gian Khoắng Sạch Hoàng Cung

7.8/10

2.6K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xem thêm: phái diễn xuất

Tôi Đã Đá Nam Phụ Cố Chấp

C5

Tôi Đã Đá Nam Phụ Cố Chấp

7.2/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Đoản Văn

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

C252

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

7.3/10

11.2K

Thể loại: Mạt Thế, Ngôn Tình

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

C141

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

8/10

5.1K

Thể loại: Xuyên Không, Truyện Ngược

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

C87

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

7.3/10

5.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Mỹ Nhân Nói Dối

C22

Mỹ Nhân Nói Dối

7.7/10

1.5K

Thể loại: Dị Năng, Xuyên Không

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

C50

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7/10

11.7K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

C28

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

8.3/10

1.1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Vai ác ôn Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

C13

Vai ác ôn Bạo Quân Xuyên Thành Pháo Hôi Nữ Xứng Cẩu

7.6/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Hài Hước

Bị Ông Lớn Điên Cuồng Theo Đuổi Sau Khi Xuyên Sách

C23

Bị Ông Lớn Điên Cuồng Theo Đuổi Sau Khi Xuyên Sách

7.8/10

1K

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Xuyên Đến Thập Niên 70 Mang Theo Hệ Thống Đánh Dấu Phát Tài

7.7/10

Xuyên Đến Thập Niên 70 Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

7/10

Trước Khi Lưu Đày Ta Dùng Không Gian Khoắng Sạch Hoàng Cung

7.8/10

Tôi Đã Đá Nam Phụ Cố Chấp

7.2/10

Xuyên Nhanh Nữ Phụ Không Muốn Chết

7.3/10

Nữ Phụ Phản Công Ngược Tâm Tra Nam

8/10

Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai ác ôn Công Lược

7.3/10

Mỹ Nhân Nói Dối

7.7/10

Xuyên Sách Thành Thế Thân Của Bạch Nguyệt Quang

7/10

Hoắc Tổng Xin Đừng Manh Động

8.3/10

Bị Ông Lớn Điên Cuồng Theo Đuổi Sau Khi Xuyên Sách

7.8/10