phong lưu tam quốc

Welcome: BACHNGOCSACH.COM.VN

Xem thêm: kẻ theo đuổi ánh sáng

Bạn đang xem: phong lưu tam quốc

 • Chương 1: Mưa sao băngkimsieuquan
 • Chương 2: Khởi đầu mớikimsieuquan
 • Chương 3: Long bên trên rạm sơnkimsieuquan
 • Chương 4: Cường fake thưa chuyệnkimsieuquan
 • Chương 5: Điển Vikimsieuquan
 • Chương 6: Tới Trần Lưukimsieuquan
 • Chương 7: Nhạc Tiếnkimsieuquan
 • Chương 8: Tào Tháo tớikimsieuquan
 • Chương 9: Liễu Diệp đaokimsieuquan
 • Chương 10: Minh công ty Viên Thiệukimsieuquan
 • Chương 11: Tôn Kiên xuất binhkimsieuquan
 • Chương 12: Tào Tháo rơi rụng mặtkimsieuquan
 • Chương 13: Lưu Bị xuất hiệnkimsieuquan
 • Chương 14: Mãnh tướng tá quyết đấukimsieuquan
 • Chương 15: Cao Thuận bị thươngkimsieuquan
 • Chương 16: Lưu Bị khóckimsieuquan
 • Chương 17: Lữ Thầy rất đẹp traikimsieuquan
 • Chương 18: Ủ dột bãkimsieuquan
 • Chương 19: Đầy tớ nhỏ ko đầy đủ mưukimsieuquan
 • Chương 20: Lý Nhokimsieuquan
 • Chương 21: Tào Tháo cảm độngkimsieuquan
 • Chương 22: Chạy trốnkimsieuquan
 • Chương 23: Thái Ungkimsieuquan
 • Chương 24: Tiêu Vĩ cầmkimsieuquan
 • Chương 25: chống vương vãi biệt cơkimsieuquan
 • Chương 26: Đi theo đòi Thái Ungkimsieuquan
 • Chương 27: Thái Văn Cơkimsieuquan
 • Chương 28: Hoa tâmkimsieuquan
 • Chương 29: Đại hán kỳ lạkimsieuquan
 • Chương 30: Đồng xài vạn cổ sầukimsieuquan
 • Chương 31: Đổng Thăngkimsieuquan
 • Chương 32: Dương Dung rời khỏi taykimsieuquan
 • Chương 33: Trương Liêukimsieuquan
 • Chương 34: Khát vọng quyền lựckimsieuquan
 • Chương 35: Đêm ở hoa viênkimsieuquan
 • Chương 36: Tú nhikimsieuquan
 • Chương 37: Thương Long lĩnhkimsieuquan
 • Chương 38: Hàn Cửkimsieuquan
 • Chương 39: Quyết đấukimsieuquan
 • Chương 40: Hàn Tuyếtkimsieuquan
 • Chương 41: Sơ Bình loại haikimsieuquan
 • Chương 42: Trường Tín Cung Đăngkimsieuquan
 • Chương 43: Cảm độngkimsieuquan
 • Chương 44: Đào Khiêm coi trọngkimsieuquan
 • Chương 45: Chúng tướng tá nghị sựkimsieuquan
 • Chương 46: Giặc Khăn Vàngkimsieuquan
 • Chương 47: Văn Cơ mỹ miềukimsieuquan
 • Chương 48: Tào Báokimsieuquan
 • Chương 49: Gặp mặt mũi Tử Longkimsieuquan
 • Chương 50: Trần Dụckimsieuquan
 • Chương 51: Tàng Bákimsieuquan
 • Chương 52: Thắng trận đầukimsieuquan
 • Chương 53: Tương tiếp tựu kếkimsieuquan
 • Chương 54: Triệu Vũ giắt lừakimsieuquan
 • Chương 55: Đầu mặt hàng thả chếtkimsieuquan
 • Chương 56: Tàng chống hung hăngkimsieuquan
 • Chương 57: Chiêu hàngkimsieuquan
 • Chương 58: Phi lễ Tú nhikimsieuquan
 • Chương 59: Đào Khiêm dịch nặngkimsieuquan
 • Chương 60: Nắm lưu giữ Từ Châukimsieuquan
 • Chương 61: Lừa gạt Thái Ungkimsieuquan
 • Chương 62: Xông vô Tư Đồ Phủkimsieuquan
 • Chương 63: Kế giết thịt Đổng Tráckimsieuquan
 • Chương 64: Thu lấy Điêu Thuyềnkimsieuquan
 • Chương 65: Mi Trúc lên đường cùngkimsieuquan
 • Chương 66: Quách Phụng Hiếukimsieuquan
 • Chương 67: Gặp lại Tào Tháokimsieuquan
 • Chương 68: Mãnh tướng tá như mâykimsieuquan
 • Chương 69: Ngưng chiếnkimsieuquan
 • Chương 70: Hí Chi Tàikimsieuquan
 • Chương 71: Sĩ khíkimsieuquan
 • Chương 72: Chiến sự giằng cokimsieuquan
 • Chương 73: Cửu Lý Sơn thất thủkimsieuquan
 • Chương 74: Quân Tào rút luikimsieuquan
 • Chương 75: Đào Khiêm cảm tạkimsieuquan
 • Chương 76: Hộc tiết ngất xỉukimsieuquan
 • Chương 77: Đào Thươngkimsieuquan
 • Chương 78: Kết thân thiện Mi giakimsieuquan
 • Chương 79: Dã tâm vượt lên trên lớnkimsieuquan
 • Chương 80: Trần Khuê ủng hộkimsieuquan
 • Chương 81: Đào Khiêm qua quýt đờikimsieuquan
 • Chương 82: Từ Châu nội biếnkimsieuquan
 • Chương 83: Tào Báo hạ độckimsieuquan
 • Chương 84: Tú Nhi xứng đáng thươngkimsieuquan
 • Chương 85: Tiếp nhận Từ Châukimsieuquan
 • Chương 86: Từ Châu thay cho đổikimsieuquan
 • Chương 87: Dê chúakimsieuquan
 • Chương 88: Trần Khuê cho tới tìmkimsieuquan
 • Chương 89: Triệu Vũ nhức buồnkimsieuquan
 • Chương 90: Đề chống Tôn Sáchkimsieuquan
 • Chương 91: Hoa Đà cho tới thămkimsieuquan
 • Chương 92: Trương Huân cao ngạokimsieuquan
 • Chương 93: Nhạc Tựu thất trậnkimsieuquan
 • Chương 94: Nguyên Trựckimsieuquan
 • Chương 95: Luyện Vinh van chiếnkimsieuquan
 • Chương 96: Tuân Chính xuất chiếnkimsieuquan
 • Chương 97: Luyện Vinh bực bộikimsieuquan
 • Chương 98: Lương thảo thực hiện trọngkimsieuquan
 • Chương 99: Vấn đề lương lậu thảokimsieuquan
 • Chương 100: Công thànhkimsieuquan
 • Chương 101: Chiếm được Hu Dịkimsieuquan
 • Chương 102: Nữ tướng tá quânkimsieuquan
 • Chương 103: Trương Huân tuyệt vọngkimsieuquan
 • Chương 104: Trách Dung thực hiện phảnkimsieuquan
 • Chương 105: Tứ bề thụ địchkimsieuquan
 • Chương 106: Kỷ Linh xuất chiếnkimsieuquan
 • Chương 107: Liên trả mã trậnkimsieuquan
 • Chương 108: Triệu Vân và Kỷ Linhkimsieuquan
 • Chương 109: Tôn Sách xuất hiệnkimsieuquan
 • Chương 110: Tự bản thân đối chiếnkimsieuquan
 • Chương 111: Quách Gia thuyết phụckimsieuquan
 • Chương 112: Trách Dung dao độngkimsieuquan
 • Chương 113: Tào Tháo băn khoăn nghĩkimsieuquan
 • Chương 114: Viên Thuật cạn lươngkimsieuquan
 • Chương 115: Lưu Diêu động binhkimsieuquan
 • Chương 116: Viên Thuật thông thường yếukimsieuquan
 • Chương 117: Ngọc tỷ truyền quốckimsieuquan
 • Chương 118: Thả Tôn Sáchkimsieuquan
 • Chương 119: Ước hứa hẹn quyết đấukimsieuquan
 • Chương 120: Trình Dục hiến kếkimsieuquan
 • Chương 121: Kế của Quách Giakimsieuquan
 • Chương 122: Lồng đèn giókimsieuquan
 • Chương 123: Chiêu mộ hiền hậu tàikimsieuquan
 • Chương 124: Tưởng Khâmkimsieuquan
 • Chương 125: Chu Tháikimsieuquan
 • Chương 126: Chuẩn bị xuất chiếnkimsieuquan
 • Chương 127: Tưởng Khâm ko vuikimsieuquan
 • Chương 128: Tấn Công Mạt Lăngkimsieuquan
 • Chương 129: Đại chiến thủy quânkimsieuquan
 • Chương 130: Cải cơ hội chiến thuyềnkimsieuquan
 • Chương 131: Chén canh gàkimsieuquan
 • Chương 132: Dạo phốkimsieuquan
 • Chương 133: Lão ăn màykimsieuquan
 • Chương 134: Tả Từkimsieuquan
 • Chương 135: Ba quyển sáchkimsieuquan
 • Chương 136: Kính viễn vọngkimsieuquan
 • Chương 137: Tấn công Ngưu Chửkimsieuquan
 • Chương 138: Chiến thắng Ngưu Chửkimsieuquan
 • Chương 139: Từ Tuyênkimsieuquan
 • Chương 140: Vu Mikimsieuquan
 • Chương 141: Đất Ngô khó khăn khănkimsieuquan
 • Chương 142: Nhớ nhàkimsieuquan
 • Chương 143: Chiến thắng Mạt Lăngkimsieuquan
 • Chương 144: Cổ Hủkimsieuquan
 • Chương 145: Cổ Hủ nhức khổkimsieuquan
 • Chương 146: Tranh cãikimsieuquan
 • Chương 147: Dương Hồngkimsieuquan
 • Chương 148: Thương nhân đàm luậnkimsieuquan
 • Chương 149: Tiểu thư Trương Ninhkimsieuquan
 • Chương 150: Ngũ long hạp cốckimsieuquan
 • Chương 151: Khô lâu binhkimsieuquan
 • Chương 152: Đánh bại quỷ binhkimsieuquan
 • Chương 153: Mặt nạ thô lâukimsieuquan
 • Chương 154: Truy thám thính hốc ổkimsieuquan
 • Chương 155: Sơn đạo hung hiểmkimsieuquan
 • Chương 156: Lãnh diễm mỹ nhânkimsieuquan
 • Chương 157: Hai mặt mũi thám thính xétkimsieuquan
 • Chương 158: Đàm phánkimsieuquan
 • Chương 159: Đàm phán trở thành côngkimsieuquan
 • Chương 160: Tiết lộ thân thiện phậnkimsieuquan
 • Chương 161: Rời ngoài tô trạikimsieuquan
 • Chương 162: Nam tử kỳ quáikimsieuquan
 • Chương 163: Hoàng Tựkimsieuquan
 • Chương 164: Hoàng Trungkimsieuquan
 • Chương 165: Thần nó tớikimsieuquan
 • Chương 166: Mang theo đòi Hoàng Tựkimsieuquan
 • Chương 167: Trương Tể tạo nên biếnkimsieuquan
 • Chương 168: Mã Đằngkimsieuquan
 • Chương 169: Đoán rời khỏi thân thiện phậnkimsieuquan
 • Chương 170: Yêu cầu Kết minhkimsieuquan
 • Chương 171: Bàng Đứckimsieuquan
 • Chương 172: Hổ báo kỵkimsieuquan
 • Chương 173: ngọc hoàng rét mướt lẽokimsieuquan
 • Chương 174: Thích kháchkimsieuquan
 • Chương 175: Chu Tuấnkimsieuquan
 • Chương 176: Trương Tùngkimsieuquan
 • Chương 177: ngọc hoàng tớikimsieuquan
 • Chương 178: Họa vô đơn chíkimsieuquan
 • Chương 179: Chúng quan liêu nghị sựkimsieuquan
 • Chương 180: Sứ fake Viên Thiệukimsieuquan
 • Chương 181: Tranh giành tấp tểnh đôkimsieuquan
 • Chương 182: Trương Lãng xuất hiệnkimsieuquan
 • Chương 183: Định đô điểm nào?kimsieuquan
 • Chương 184: Mã Đằng thể hiệnkimsieuquan
 • Chương 185: Từ Hoảngkimsieuquan
 • Chương 186: Kinh Việtkimsieuquan
 • Chương 187: Đại Lý Trangkimsieuquan
 • Chương 188: Biến vô tối khuyakimsieuquan
 • Chương 189: Hứa Chử xuất hiệnkimsieuquan
 • Chương 190: hung ác chiếnkimsieuquan
 • Chương 191: Hứa Dịchkimsieuquan
 • Chương 192: Hứa Đằngkimsieuquan
 • Chương 193: Bích lục cungkimsieuquan
 • Chương 194: Nhị Tào vây công (1-2)kimsieuquan
 • Chương 195: Trung niên áo xámkimsieuquan
 • Chương 196: Không chịu đựng chạy trốnkimsieuquan
 • Chương 197: Lữ gia thônkimsieuquan
 • Chương 198: Đạo phỉkimsieuquan
 • Chương 199: Từ Hoảng điểm nào?kimsieuquan
 • Chương 200: Tống Caokimsieuquan
 • Chương 201: Trương Lãng vs Từ Hoảngkimsieuquan
 • Chương 202: Sát khíkimsieuquan
 • Chương 203: Thu phục Từ Hoảngkimsieuquan
 • Chương 204: Thôn thôn lãng phí vukimsieuquan
 • Chương 205: Gặp lại Lưu Bịkimsieuquan
 • Chương 206: Trương Phi Quan Vũkimsieuquan
 • Chương 207: Hiến kếkimsieuquan
 • Chương 208: Xuôi về Giang Đôngkimsieuquan
 • Chương 209: Tào binh tớikimsieuquan
 • Chương 210: Diệu kếkimsieuquan
 • Chương 211: Cầu cứukimsieuquan
 • Chương 212: Truy binh xua đuổi theokimsieuquan
 • Chương 213: Tuân Úckimsieuquan
 • Chương 214: Quách tè thưkimsieuquan
 • Chương 215: Sắp đặtkimsieuquan
 • Chương 216: Cực khổkimsieuquan
 • Chương 217: Quách Huyênkimsieuquan
 • Chương 218: Chân Mậtkimsieuquan
 • Chương 219: Nhị phái nữ ôn nhukimsieuquan
 • Chương 220: Thích kháchkimsieuquan
 • Chương 221: Mệnh quý nhânkimsieuquan
 • Chương 222: Mệnh quý nhân(hạ)kimsieuquan
 • Chương 223: Viên Hi(thượng)kimsieuquan
 • Chương 224: Viên Hi(hạ)kimsieuquan
 • Chương 225: Phá Phong thương(thượng)kimsieuquan
 • Chương 226: Phá Phong thương(hạ)kimsieuquan
 • Chương 227: Ta thắng(thượng)kimsieuquan
 • Chương 228: Ta thắng(hạ)kimsieuquan
 • Chương 229: Lữ Thầy thì sao?(thượng)kimsieuquan
 • Chương 230: Lữ Thầy thì sao?(hạ)kimsieuquan
 • Chương 231: Tôn Càn(thượng)kimsieuquan
 • Chương 232: Tôn Càn(hạ)kimsieuquan
 • Chương 233: Mạt Lăng đại hỉ(thượng)kimsieuquan
 • Chương 234: Mạt Lăng đại hỉ(hạ)kimsieuquan
 • Chương 235: Tàng Bá(thượng)kimsieuquan
 • Chương 236: Tàng Bá(hạ)kimsieuquan
 • Chương 237: Hội Kê Sơn(thượng)kimsieuquan
 • Chương 238: Hội Kê Sơn(hạ)kimsieuquan
 • Chương 239: Cầm cự Lưu Biểu(thượng)kimsieuquan
 • Chương 240: Cầm cự Lưu Biểu(hạ)kimsieuquan
 • Chương 241: Chân Mật cuốn hút(thượng)kimsieuquan
 • Chương 242: Chân Mật cuốn hút(hạ)kimsieuquan
 • Chương 243: Tập châu Giang Nam(thượng)kimsieuquan
 • Chương 244: Tập châu Giang Nam(hạ)kimsieuquan
 • Chương 245: Đinh Phụng(thượng)kimsieuquan
 • Chương 246: Đinh Phụng(hạ)kimsieuquan
 • Chương 247: Phan Chương(thượng)kimsieuquan
 • Chương 248: Phan Chương(hạ)kimsieuquan
 • Chương 249: Đại chiến Sơn Việt(thượng)kimsieuquan
 • Chương 250: Đại chiến Sơn Việt(hạ)kimsieuquan
 • Chương 251: Mao Anhkimsieuquan
 • Chương 252: Bàng Thốngkimsieuquan
 • Chương 253: Tới Thọ Xuânkimsieuquan
 • Chương 254: Tới Thọ Xuân(hạ)kimsieuquan
 • Chương 255: Âm âm thầm gom đỡ(thượng)kimsieuquan
 • Chương 256: Âm âm thầm gom đỡ(hạ)kimsieuquan
 • Chương 257: Bỏ xe cộ lưu giữ tướng(thượng)kimsieuquan
 • Chương 258: Bỏ xe cộ lưu giữ tướng(hạ)kimsieuquan
 • Chương 259: Bồ Nhu(thượng)kimsieuquan
 • Chương 260: Bồ Nhu(hạ)kimsieuquan
 • Chương 261: Hoàng Nguyệt Anh(thượng)kimsieuquan
 • Chương 262: Hoàng Nguyệt Anh(hạ)kimsieuquan
 • Chương 263: Tấn công Tế Dươngkimsieuquan
 • Chương 264: Tế Dương rực lửa(thượng)kimsieuquan
 • Chương 265: Tế Dương rực lửa(hạ)kimsieuquan
 • Chương 266: Tôn Dực(thượng)kimsieuquan
 • Chương 267: Tôn Dực(hạ)kimsieuquan
 • Chương 268: Thua trận(thượng)kimsieuquan
 • Chương 269: Thua trận(hạ)kimsieuquan
 • Chương 270: Bị tập luyện kích(thượng)kimsieuquan
 • Chương 271: Bị tập luyện kích(hạ)kimsieuquan
 • Chương 272: Luyện Vinh tử nạnkimsieuquan
 • Chương 273: Luyện Vinh tử nàn (2)kimsieuquan
 • Chương 274: Yến Minh hi sinh(thượng)kimsieuquan
 • Chương 275: Yến Minh hi sinh(hạ)kimsieuquan
 • Chương 276: Trương Ninh cho tới (thượng)kimsieuquan
 • Chương 277: Trương Ninh cho tới (hạ)kimsieuquan
 • Chương 278: Linh Đang binh (thượng)kimsieuquan
 • Chương 279: Linh Đang binh (hạ)kimsieuquan
 • Chương 280: Tế Dương(thượng)kimsieuquan
 • Chương 281: Tế Dương(hạ)kimsieuquan
 • Chương 282: Bách Tịch đao(thượng)kimsieuquan
 • Chương 283: Bách Tịch đao(hạ)kimsieuquan
 • Chương 284: Gặp lại Lữ Bốkimsieuquan
 • Chương 285: Mai phục (thượng)kimsieuquan
 • Chương 286: Mai phục (hạ)kimsieuquan
 • Chương 287: Tôn Sách giắt lừa (thượng)kimsieuquan
 • Chương 288: Tôn Sách giắt lừa (hạ)kimsieuquan
 • Chương 289: Hoàng Cái (thượng)kimsieuquan
 • Chương 290: Hoàng Cái (hạ)kimsieuquan
 • Chương 291: Chiêm lấy Nhữ Nam (thượng)kimsieuquan
 • Chương 292: Chiêm lấy Nhữ Nam (hạ)kimsieuquan
 • Chương 293: Thái Sử Từ ứng cứu (thượng)kimsieuquan
 • Chương 294: Thái Sử Từ ứng cứu (hạ)kimsieuquan
 • Chương 295: Bế Tắc hiểm khó khăn lườngkimsieuquan
 • Chương 296: Bế Tắc hiểm khôn lường (hạ)kimsieuquan
 • Chương 297: Đấu với Cam Ninh (thượng)kimsieuquan
 • Chương 298: Đấu với Cam Ninh (hạ)kimsieuquan
 • Chương 299: Tôn Sách fake (thượng)kimsieuquan
 • Chương 300: Tôn Sách fake (hạ)kimsieuquan
 • Chương 301: Lăng Thống cầu con kiến (thượng)kimsieuquan
 • Chương 302: Lăng Thống cầu con kiến (hạ)kimsieuquan
 • Chương 303: Kiều Huyền(thượng)kimsieuquan
 • Chương 304: Kiều Huyền (hạ)kimsieuquan
 • Chương 305: Bắt được Chu Du (Thượng)kimsieuquan
 • Chương 306: Bắt được Chu Du (hạ)kimsieuquan
 • Chương 307: Gặp lại Lữ Bốkimsieuquan
 • Chương 308: Gặp lại Lữ Thầy (hạ)kimsieuquan
 • Chương 309: Lưu Diệp (thượng)kimsieuquan
 • Chương 310: Lưu Diệp (hạ)kimsieuquan
 • Chương 311: Trận chiến Quan Độ (Thượng)kimsieuquan
 • Chương 312: Trận chiến Quan Độ (Hạ)kimsieuquan
 • Chương 313: Văn Sính (Thượng)kimsieuquan
 • Chương 314: Văn Sính (Hạ)kimsieuquan
 • Chương 315: Lưu Bị dẫn quân (thượng)kimsieuquan
 • Chương 316: Lưu Bị dẫn quân (hạ)kimsieuquan
 • Chương 317: Toàn Tông(thượng)kimsieuquan
 • Chương 318: Toàn Tông (hạ)kimsieuquan
 • Chương 319: Bức lùi Lưu Bị (thượng)kimsieuquan
 • Chương 320: Bức lùi Lưu Bị (hạ)kimsieuquan
 • Chương 321: Chu Du thay cho thay đổi (thượng)kimsieuquan
 • Chương 322: Chu Du thay cho thay đổi (hạ)kimsieuquan
 • Chương 323: Trường Sa thái thú (thượng)kimsieuquan
 • Chương 324: Trường Sa thái thú (hạ)kimsieuquan
 • Chương 325: Trương Lãng chào bắt gặp (thượng)kimsieuquan
 • Chương 326: Trương Lãng chào bắt gặp (hạ)kimsieuquan
 • Chương 327: La Na(thượng)kimsieuquan
 • Chương 328: La Na (hạ)kimsieuquan
 • Chương 329: Bình Đô thị trấn (thượng)kimsieuquan
 • Chương 330: Bình Đô thị trấn (hạ)kimsieuquan
 • Chương 331: Ngụy Duyên (thượng)kimsieuquan
 • Chương 332: Ngụy Duyên (hạ)kimsieuquan
 • Chương 333: Toàn Nhu (thượng)kimsieuquan
 • Chương 334: Toàn Nhu (hạ)kimsieuquan
 • Chương 335: Chiến đấu ở Qua sông (thượng)kimsieuquan
 • Chương 336: Chiến đấu ở Qua sông (hạ)kimsieuquan
 • Chương 337: Chiếm Tùy châu(thượng)kimsieuquan
 • Chương 338: Chiếm Tùy châu (hạ)kimsieuquan
 • Chương 339: Văn Sính sai lầm không mong muốn (thượng)kimsieuquan
 • Chương 340: Văn Sính sai lầm(hạ)kimsieuquan
 • Chương 341: Nội con gián (thượng)kimsieuquan
 • Chương 342: Nội con gián (hạ)kimsieuquan
 • Chương 343: Chém Chu Dị (thượng)kimsieuquan
 • Chương 344: Chém Chu Dị (hạ)kimsieuquan
 • Chương 345: Bị bắt cóc (thượng)kimsieuquan
 • Chương 346: Bị bắt cóc (hạ)kimsieuquan
 • Chương 347: Giải quyết tâm nguyện (thượng)kimsieuquan
 • Chương 348: Giải quyết tâm nguyện(hạ)kimsieuquan
 • Chương 349: Tào Tháo đại thắng (thượng)kimsieuquan
 • Chương 350: Tào Tháo đại thắng (hạ)kimsieuquan
 • Chương 351: Gia Cát Lượng (thượng)kimsieuquan
 • Chương 352: Gia Cát Lượng (hạ)kimsieuquan
 • Chương 353: Hoàng Nguyệt Anh lại tới(thượng)kimsieuquan
 • Chương 354: Hoàng Nguyệt Anh lại cho tới (hạ)kimsieuquan
 • Chương 355: Bàng Thốngkimsieuquan
 • Chương 356: Bàng Thống khuyên nhủ (thượng)kimsieuquan
 • Chương 357: Bàng Thống khuyên nhủ (hạ)kimsieuquan
 • Chương 358: Hồ Phàn Dương (thượng)kimsieuquan
 • Chương 359: Hồ Phàn Dương (hạ)kimsieuquan
 • Chương 360: Mông Xung chiến hạm (thượng)kimsieuquan
 • Chương 361: Mông Xung chiến hạm (hạ)kimsieuquan
 • Chương 362: Hoàng Xạ (thượng)kimsieuquan
 • Chương 363: Hoàng Xạ (hạ)kimsieuquan
 • Chương 364: Đại chiến bên trên sông (thượng)kimsieuquan
 • Chương 365: Đại chiến bên trên sông (hạ)kimsieuquan
 • Chương 366: Quách Gia diệu tiếp (thượng)kimsieuquan
 • Chương 367: Quách Gia diệu tiếp (hạ)kimsieuquan
 • Chương 368: Đối đầu Dương Linh (thượng)kimsieuquan
 • Chương 369: Đối đầu Dương Linh (hạ)kimsieuquan
 • Chương 370: Vương Uy tiếp viện (thượng)kimsieuquan
 • Chương 371: Vương Uy tiếp viện (hạ)kimsieuquan
 • Chương 372: Tôn Sách xuất chiến (thượng)kimsieuquan
 • Chương 373: Tôn Sách xuất chiến (hạ)kimsieuquan
 • Chương 374: Trường Sa (thượng)kimsieuquan
 • Chương 375: Trường Sa (hạ)kimsieuquan
 • Chương 376: Hàn Huyền (thượng)kimsieuquan
 • Chương 377: Hàn Huyền (hạ)kimsieuquan
 • Chương 378: Lữ Mông (thượng)kimsieuquan
 • Chương 379: Lữ Mông (hạ)kimsieuquan
 • Chương 380: Hoàng Trung bắt gặp nguy nan (thượng)kimsieuquan
 • Chương 381: Hoàng Trung bắt gặp nguy nan (hạ)kimsieuquan
 • Chương 382: La thị trấn (thượng)kimsieuquan
 • Chương 383: La thị trấn (hạ)kimsieuquan
 • Chương 384: Hoa Dung thạch (thượng)kimsieuquan
 • Chương 385: Hoa Dung thạch (hạ)kimsieuquan
 • Chương 386: Thái Trung (thượng)kimsieuquan
 • Chương 387: Thái Trung (hạ)kimsieuquan
 • Chương 388: Kim Toàn (thượng)kimsieuquan
 • Chương 389: Kim Toàn (hạ)kimsieuquan
 • Chương 390: Thiên Nhạc trại (thượng)kimsieuquan
 • Chương 391: Thiên Nhạc trại (hạ)kimsieuquan
 • Chương 392: Dốc không còn lực lượng (thượng)kimsieuquan
 • Chương 393: Dốc không còn lực lượng (hạ)kimsieuquan
 • Chương 394: Kỳ binh (thượng)kimsieuquan
 • Chương 395: Kỳ binh (hạ)kimsieuquan
 • Chương 396: Lỗ Túc hiến tiếp (thượng)kimsieuquan
 • Chương 397: Lỗ Túc hiến tiếp (hạ)kimsieuquan
 • Chương 398: Phán đoán (thượng)kimsieuquan
 • Chương 399: Phán đoán (hạ)kimsieuquan
 • Chương 400: Sĩ khí sôi trào (thượng)kimsieuquan
 • Chương 401: Sĩ khí sôi trào (hạ)kimsieuquan
 • Chương 402: Thái Mạo kinh kinh hoảng (thượng)kimsieuquan
 • Chương 403: Thái Mạo kinh kinh hoảng (hạ)kimsieuquan
 • Chương 404: Gia Cát Lượng (thượng)kimsieuquan
 • Chương 405: Gia Cát Lượng (hạ)kimsieuquan
 • Chương 406: Phản công (thượng)kimsieuquan
 • Chương 407: Phản công (hạ)kimsieuquan
 • Chương 408: Trần Võkimsieuquan
 • Chương 409: Thái Côngkimsieuquan
 • Chương 410: Đại chiến Ô Lâm (thượng)kimsieuquan
 • Chương 411: Đại chiến Ô Lâm (hạ)kimsieuquan
 • Chương 412: Tưởng Khâm uy dũng (thượng)kimsieuquan
 • Chương 413: Tưởng Khâm uy dũng (hạ)kimsieuquan
 • Chương 414: Chiến thắng (thượng)kimsieuquan
 • Chương 415: Chiến thắng (hạ)kimsieuquan
 • Chương 416: Tiến cho tới Gang Lăng (Thượng)kimsieuquan
 • Chương 417: Tiến cho tới Gang Lăng (Hạ)kimsieuquan
 • Chương 418: Thái Mạo tử thủ (thượng)kimsieuquan
 • Chương 419: Thái Mạo tử thủ (Hạ)kimsieuquan
 • Chương 420: Tương tiếp tựu tiếp (Thượng)kimsieuquan
 • Chương 421: Tương tiếp tựu tiếp (Hạ)kimsieuquan
 • Chương 422: Phục kích (thượng)kimsieuquan
 • Chương 423: Phục kích (hạ)kimsieuquan
 • Chương 424: Bàng Thống cho tới thăm hỏi (thượng)kimsieuquan
 • Chương 425: Bàng Thống cho tới thăm hỏi (hạ)kimsieuquan
 • Chương 426: Yêu cầu Hoàng Nguyệt Anh (thượng)kimsieuquan
 • Chương 427: Yêu cầu Hoàng Nguyệt Anh (hạ)kimsieuquan
 • Chương 428: Uy hiếp (Thượng)kimsieuquan
 • Chương 429: Uy hiếp (hạ)kimsieuquan
 • Chương 430: Chiếm lấy Kinh Châu (thượng)kimsieuquan
 • Chương 431: Chiếm lấy Kinh Châu (hạ)kimsieuquan
 • Chương 432: Không ăn năn hận (thượng)kimsieuquan
 • Chương 433: Không ăn năn hận (hạ)kimsieuquan
 • Chương 434: Mỏ vàng (thượng)kimsieuquan
 • Chương 435: Mỏ vàng (hạ)kimsieuquan
 • Chương 436: Lữ Thầy khả nghi vấn (thượng)kimsieuquan
 • Chương 437: Lữ Thầy khả nghi vấn (hạ)kimsieuquan
 • Chương 438: Thánh chỉ (thượng)kimsieuquan
 • Chương 439: Thánh chỉ (hạ)kimsieuquan
 • Chương 440: Trương Diễm (thượng)kimsieuquan
 • Chương 441: Trương Diễm (hạ)kimsieuquan
 • Chương 442: Tâm sự Quách Hoàn (thượng)kimsieuquan
 • Chương 443: Tâm sự Quách Hoàn (hạ)kimsieuquan
 • Chương 444: Gia quyến êm đềm lạnh lẽo (thượng)kimsieuquan
 • Chương 445: Gia quyến êm đềm lạnh lẽo (hạ)kimsieuquan
 • Chương 446: Yến hội (thượng)kimsieuquan
 • Chương 447: Yến hội (hạ)kimsieuquan
 • Chương 448: Hạ độc (thượng)kimsieuquan
 • Chương 449: Hạ độc (hạ)kimsieuquan
 • Chương 450: Tái đấu Lữ Thầy (thượng)kimsieuquan
 • Chương 451: Tái đấu Lữ Thầy (hạ)kimsieuquan
 • Chương 452: Ai thua? (thượng)kimsieuquan
 • Chương 453: Ai thua? (hạ)kimsieuquan
 • Chương 454: Quách Hoàn thương tâm (thượng)kimsieuquan
 • Chương 455: Quách Hoàn thương tâm (hạ)kimsieuquan
 • Chương 456: Nam chinh bắc chiến (thượng)kimsieuquan
 • Chương 457: Nam chinh bắc chiến (thượng)kimsieuquan
 • Chương 458: Quân Tào phái nam chinh (thượng)kimsieuquan
 • Chương 459: Quân Tào phái nam chinh (hạ)kimsieuquan
 • Chương 460: Kế của Tuân Du (thượng)kimsieuquan
 • Chương 461: Kế của Tuân Du (hạ)kimsieuquan
 • Chương 462: Quyết đấu với Hạ Hầu Đônkimsieuquan
 • Chương 463: Lý Phong ngoan ngoãn cường (thượng)kimsieuquan
 • Chương 464: Lý Phong ngoan ngoãn cường (thượng)kimsieuquan
 • Chương 465: Tiến cho tới Thận thị trấn (thượng)kimsieuquan
 • Chương 466: Tiến cho tới Thận thị trấn (hạ)kimsieuquan
 • Chương 467: Lục Tốn (thượng)kimsieuquan
 • Chương 468: Lục Tốn (hạ)kimsieuquan
 • Chương 469: Tấn công Minh A (thượng)kimsieuquan
 • Chương 470: Tấn công Minh A (hạ)kimsieuquan
 • Chương 471: Vòng vây trùng trùng (thượng)kimsieuquan
 • Chương 472: Vòng vây trùng trùng (hạ)kimsieuquan
 • Chương 473: Tào quân lùi binh (thượng)kimsieuquan
 • Chương 474: Tào quân lùi binh (hạ)kimsieuquan
 • Chương 475: Kế lùi binh (thượng)kimsieuquan
 • Chương 476: Kế lùi binh (hạ)kimsieuquan
 • Chương 477: Tuyệt tiếp (thượng)kimsieuquan
 • Chương 478: Tuyệt tiếp (hạ)kimsieuquan
 • Chương 479: Hạ Thái nguy nan nan (thượng)kimsieuquan
 • Chương 480: Hạ Thái nguy nan nan (hạ)kimsieuquan
 • Chương 481: Phá đê phóng nước (thượng)kimsieuquan
 • Chương 482: Phá đê phóng nước (hạ)kimsieuquan
 • Chương 483: Tào Tháo chật vật (thượng)kimsieuquan
 • Chương 484: Tào Tháo chật vật (hạ)kimsieuquan
 • Chương 485: Tuần Hoăc tử trận (thượng)kimsieuquan
 • Chương 486: Tuần Hoăc tử trận (hạ)kimsieuquan
 • Chương 487: Phá vỡ viên diệnkimsieuquan
 • Chương 488: Hạ Hầu Uyên bại thảm (thượng)kimsieuquan
 • Chương 489: Hạ Hầu Uyên bại thảm (hạ)kimsieuquan
 • Chương 490: Tuần Hoặckimsieuquan
 • Chương 491: Chiếm lấy phái nam Hoàng Hà (thượng)kimsieuquan
 • Chương 492: Chiếm lấy phái nam Hoàng Hà (hạ)kimsieuquan
 • Chương 493: Đột đập vòng vây (thượng)kimsieuquan
 • Chương 494: Đột đập vòng vây (hạ)kimsieuquan
 • Chương 495: Cao Thuận bắt gặp nguy nan (thượng)kimsieuquan
 • Chương 496: Cao Thuận bắt gặp nguy nan (hạ)kimsieuquan
 • Chương 497: Bàng Thống sụp đổ ướckimsieuquan
 • Chương 498: Bàng Thống rời khỏi tay (Thượng)kimsieuquan
 • Chương 499: Bàng Thống rời khỏi tay (hạ)kimsieuquan
 • Chương 500: Kế thắng địch (thượng)kimsieuquan
 • Chương 501: Kế thắng địch (hạ)kimsieuquan
 • Chương 502: Trương Hợp vs Thái Sử Từ (thượng)kimsieuquan
 • Chương 503: Trương Hợp vs Thái Sử Từ (hạ)kimsieuquan
 • Chương 504: Phá Lịch Hạ (Thượng)kimsieuquan
 • Chương 505: Phá Lịch Hạ (hạ)kimsieuquan
 • Chương 506: Mưu loại Quan Trungkimsieuquan
 • Chương 507: Trúng tiếp (Thượng)kimsieuquan
 • Chương 508: Trúng tiếp (hạ)kimsieuquan
 • Chương 509: Lui quân (thượng)kimsieuquan
 • Chương 510: Lui quân (hạ)kimsieuquan
 • Chương 511: Nhổ răng cọp (thượng)kimsieuquan
 • Chương 512: Nhổ răng cọp (hạ)kimsieuquan
 • Chương 513: Đại chiến Hoài trở thành (thượng)kimsieuquan
 • Chương 514: Đại chiến Hoài trở thành (hạ)kimsieuquan
 • Chương 515: Tử chiếnkimsieuquan
 • Chương 516: Hoài thị trấn cuộc chiến (thượng)kimsieuquan
 • Chương 517: Hoài thị trấn cuộc chiến (hạ)kimsieuquan
 • Chương 518: Thoát ngoài Hoài thị trấn (thượng)kimsieuquan
 • Chương 519: Thoát ngoài Hoài thị trấn (hạ)kimsieuquan
 • Chương 520: Lữ Anh (thượng)kimsieuquan
 • Chương 521: Lữ Anh (hạ)kimsieuquan
 • Chương 522: Thái Sử Từ vs Hạ Hầu Uyên (thượng)kimsieuquan
 • Chương 523: Thái Sử Từ vs Hạ Hầu Uyên (hạ)kimsieuquan
 • Chương 524: Giết Tư Mã Ýkimsieuquan
 • Chương 525: Tam Quốc nhất thốngkimsieuquan

Nội dung bên trên BACHNGOCSACH.COM.VN (BNS) được quý khách vô xã hội góp sức. Ban Quản Trị BNS ko phụ trách về nội dung được đăng lên. Các đường đi kể từ BNS cho tới trang web loại tía ko đồng nghĩa tương quan là được sự đồng ý của Ban Quản Trị BNS.

Tác giả

Bình luận