hoang thiên đế

 • Hình tượng nhân vật
 • Thông tin cậy cơ bản
  • Tên hán: 石昊
  • Tên hán việt: Thạch Hạo
  • Biệt danh: Hoang, Tội, Hoang Thiên Đế, Thạch Hoàng, Thiên Đình Chủ
  • Dân tộc: Thạch tộc
  • Thân phận: Hoang Thiên Đế, Thạch Hoàng, người gây dựng Loạn Cổ Thiên Đình
  • Thế lực: Thạch quốc Hoàng tộc, Thạch Tộc, Cửu Thiên Thập Địa, Thiên Đình
  • Nơi sinh: Võ Vương phủ, Thạch quốc Hoàng Đô, hạ giới Hoang Vực
  • Tín ngưỡng: Có tớ vô địch, duy trượt duy nhất, trấn áp không còn thảy, ko tin cậy luân hồi chỉ tin cậy đương thời
  • Thể chất: Không chi phí tuyệt hậu, vạn cổ duy nhất
  • Cảnh giới Hoàn Mỹ: Tiên Đế
  • Cảnh giới Thánh Khư: Tế Đạo Chi Thượng ( Siêu Thoát )
 • Các côn trùng quan liêu hệ
  • Phụ thân: Thạch Tử Lăng
  • Mẫu thân: Tần Di Ninh
  • Thê tử: Hỏa Linh Nhi, Vân Hi, Thanh Y
  • Con cái: Tiểu Thạch Đầu ( nằm trong Vân Hi xxx rời khỏi kết quả)
  • Gia gia: Thạch Trung Thiên
  • Đường huynh: Thạch Nghị
  • Đệ đệ: Tần Hạo
  • Tọa kỹ: Tiểu Bạch (Độc Giác Thú), Vô Úy Sư Tử (Hoàng Kim Sư Tử), Kim Mao Hống Vương (chiến tử)
  • Ân sư: Liễu Thần, Mộ Viêm, Tề Đạo Lâm, Mạnh Thiên Chính, Cấm Khu chi chủ
  • Đồ đệ: Xích Long Cát Cô
  • Huynh đệ/ vày hữu: Tào Vũ Sinh, Thái Âm Ngọc Thỏ, Ma Nữ, Tam Tạng, Thần Minh, Trích Tiên...
  • Tiền bối hỗ trợ: Côn phẳng phiu Tử, Côn phẳng phiu Vương, Án Vương, Hỗn Nguyên Tiên Vương...
  • Hậu bối: Thạch Chung, Chu Lâm, Mục Thanh...
  • Thiên đình công ty lực: Hắc Ám Liễu Thần, Thiên Hạ Đệ Nhị, Tiên Kim Đạo Nhân...
 • Năng lực
  • Công pháp tự động sáng sủa tạo:
   • Dĩ thân mật vi chủng
   • Tha hóa tự động bên trên đại pháp
   • Lôi đạo tứ tuyệt thiên
   • Tụ lý càn khôn
   • Hoang vô dò xét quyết
   • ...
  • Thiên Sinh chí tôn thuật:
   • Thượng thương chi chủ
   • Luân hồi
   • Đệ tam chí tôn thuật
  • Bảo thuật:
   • Côn Bằng
   • Chân Long
   • Thần Hoàng
   • Lôi Đế
   • Thiên Giác
   • Kỳ Lân
   • Cô Chi
   • Thảo Tự Kiếm Quyết
   • ...
 • Nắm lưu giữ Chí Bảo
  • Quan tài loại tía (quan tài mạnh nhất) nhập Tam Thế Đồng Quan
  • Đại La Kiếm Thai (Đại La Đế Kiếm)
  • Nguyên Thủy Chân GiảiThần Dẫn
  • Nguyên Thủy Chân GiảiSiêu Thoát
  • Tam Sinh Dược
  • Cửu Sắc Tiên Đan
  • ...
 • Bảo vật
  • Thế giới bảo hạp
  • Bất khử kim thân
  • Linh bại liệt trụy
  • Hàng yêu tinh xử
  • Thần túng đan lô
  • Thời gian trá chung
  • Hoang tháp
  • Ngũ hành kỳ
  • ...
 • Hợp đạo tiên chủng
  • Vạn Đạo Hỏa
  • Lấy thân mật là chủng
 • Thành tựu
  • Lấy thân mật thực hiện chủng, lập Thiên Đình, tạo nên khối hệ thống tu luyện Già Thiên
  • Trường kỳ trấn áp Hắc Ám náo động, khử cút Cửu Thiên Thập Địa đại địch Dị Vực
  • Giết bị tiêu diệt Diệt Thế lão nhân nằm trong Hắc Ám tứ đế, tấn công làm thịt tử thi Tiên Đế ở đầu mối cung cấp Hắc Ám
  • Một dò xét bửa rời khỏi vạn cổ, tách rời khỏi trời xanh rì, tách tách vạn cổ tuế nguyệt
  • Chinh chiến Thượng Thương, khiêu chiến quỷ dị nhất tộc thủ hộ bọn chúng sinh

Community nội dung is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.