hố đen vũ trụ

Không với gì vô ngoài hành tinh kinh hãi rộng lớn một hố đen sì, Chris Impey, GS thiên văn học tập Đại học tập Arizona, Mỹ nhấn mạnh vấn đề vô bài bác phân tách về hố đen vũ trụ.