harry potter tập 4

Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa Harry Potter 4: Harry Potter and the Goblet of Fire

Khi giải Quidditch Thế giới bị cắt theo đường ngang vị những kẻ cỗ vũ Chúa tể Voldemort và sự quay về của Dấu hiệu hắc ám quyết liệt, Harry ý thức được rõ rệt rằng, Chúa tể Voldemort đang được càng ngày càng mạnh rộng lớn. Và nhằm quay về trái đất phép màu, Chúa tể hắc ám rất cần phải vượt mặt kẻ có một không hai sinh sống sót kể từ điều nguyền chết người của hắn - Harry Potter. Vì lẽ cơ, Khi Harry bị buộc nên phi vào giải đấu Tam Pháp thuật đáng tin tưởng tuy nhiên nguy nan, cậu quan sát rằng bên trên cả thành công, cậu nên giữ vị mạng sinh sống của tôi.

Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa - Harry Potter 4: Harry Potter and the Goblet of Fire

Bạn đang xem: harry potter tập 4

Tắt đèn

Phóng to

Xem thêm: oanh oanh của anh

Xem thêm: trúc mã khó đoán

Báo lỗi

Đánh giá chỉ phim (6.2 sao / 45 tấn công giá)

Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa Harry Potter và Chiếc Cốc Lửa 6.2 0