harry potter phần 7

Harry Potter và hướng dẫn Bối Tử Thần (Phần 2) Harry Potter 7: Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 2)

Kết cổ động phần một là Khi group các bạn Harry Potter, Ron và Hermione con quay quay về ngôi trường Hogwarts nhằm tìm hiểu và chi phí khử Trường Sinh Linh Giá ở đầu cuối của Voldemort. Nhưng Voldemort tiếp tục vạc xuất hiện trách nhiệm của mình, và trận đánh pháp thuật lớn số 1 nhập lịch sử hào hùng tiếp tục ra mắt ở trên đây, điểm tuy nhiên biết nhiều người trượt xuống, điểm tuy nhiên toàn bộ những pháp môn sư gan góc sẵn sàng tấn công thay đổi cuộc sống đời thường của tôi nhằm chi phí khử tận nằm trong quyền năng hắc ám. Giáo sư Dumbledore tuy nhiên tiếp tục rơi rụng kể từ tập luyện 6, tuy nhiên ở trong phần cuối ông vẫn vào vai trò cần thiết trong công việc dẫn đàng chỉ lối mang lại Harry đại chiến với phù thủy hắc ám mạnh mẽ nhất từng thời đại...

Harry Potter và hướng dẫn Bối Tử Thần (Phần 2) - Harry Potter 7: Harry Potter and the Deathly Hallows (Part 2)

Bạn đang xem: harry potter phần 7

Tắt đèn

Phóng to

Xem thêm: âm mưu tin tức tố

Xem thêm: truyện tiên hiệp hay full

Báo lỗi

Đánh giá chỉ phim (5.5 sao / 43 tấn công giá)

Harry Potter và hướng dẫn Bối Tử Thần (Phần 2) Harry Potter và hướng dẫn Bối Tử Thần (Phần 2) 5.5 0