điệp vụ boston

Giải thưởng Hạng mục Tên đề cử Kết quả Chú thích Giải Oscar Phim cao tay nhất Graham King Đoạt giải [1] Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Mark Wahlberg Đề cử Kịch phiên bản đem thể cao tay nhất William Monahan Đoạt giải Dựng phim cao tay nhất Thelma Schoonmaker Hội phê bình phim Mỹ-Phi Top 10 phim của năm Hạng 3 [2] Hội dựng phim năng lượng điện hình họa Mỹ (ACE) Dựng phim năng lượng điện hình họa chủ yếu kịch cao tay nhất Thelma Schoonmaker Đoạt giải [3] Nghiệp đoàn lãnh đạo nghệ thuật và thẩm mỹ (ADG) Thành tự động nhập kiến thiết tạo ra – Phim đương đại Đề cử [4] Hội phê bình phim Austin Nam biểu diễn viên chủ yếu cao tay nhất Leonardo DiCaprio Đoạt giải [5] Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Jack Nicholson Hội phê bình phim Boston Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải [6] Phim cao tay nhất Kịch phiên bản cao tay nhất William Monahan Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Mark Wahlberg Dàn biểu diễn viên cao tay nhất Hạng 2 Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Alec Baldwin Giải Điện hình họa BAFTA Nam biểu diễn viên chủ yếu cao tay nhất Leonardo DiCaprio Đề cử [7] Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Dựng phim cao tay nhất Thelma Schoonmaker Phim cao tay nhất Graham King
Brad Pitt
Brad Grey Kịch phiên bản đem thể cao tay nhất William Monahan Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Jack Nicholson Hội phê bình phim trừng trị sóng Nam biểu diễn viên chủ yếu cao tay nhất Leonardo DiCaprio Đề cử [8] Dàn biểu diễn viên cao tay nhất Nhà biên soạn nhạc cao tay nhất Howard Shore Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải Phim cao tay nhất Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Jack Nicholson Đề cử Biên kịch cao tay nhất William Monahan Hội phê bình phim Trung Ohio Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải [9] Nam biểu diễn viên chủ yếu cao tay nhất Leonardo DiCaprio Dàn biểu diễn viên cao tay nhất Kịch phiên bản đem thể cao tay nhất William Monahan Phim cao tay nhất Hạng 2 Nam biểu diễn viên của năm Leonardo DiCaprio Hội phê bình phim Chicago Nam biểu diễn viên chủ yếu cao tay nhất Leonardo DiCaprio Đề cử [10] Quay phim cao tay nhất Michael Ballhaus Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải Phim cao tay nhất Kịch phiên bản đem thể cao tay nhất William Monahan Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Jack Nicholson Đề cử Hội phê bình phim Dallas-Fort Worth Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải [11] Phim cao tay nhất Hạng 2 Nam biểu diễn viên chủ yếu cao tay nhất Leonardo DiCaprio Top 10 phim của năm Nghiệp đoàn đạo biểu diễn Hoa Kỳ (DGA) Thành tựu đạo biểu diễn cao tay nhập phim năng lượng điện ảnh Martin Scorsese Đoạt giải [12] Giải Empire Phim lúc lắc gân cao tay nhất Đoạt giải [13] Nam biểu diễn viên chủ yếu cao tay nhất Leonardo DiCaprio Đề cử Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Nữ biểu diễn viên mới mẻ cao tay nhất Vera Farmiga Phim cao tay nhất Cảnh phim của năm (Frank and Mr. French interrogate Costigan) Hội phê bình phim Florida Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải [14] Phim cao tay nhất Kịch phiên bản cao tay nhất William Monahan Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Jack Nicholson Giải Quả cầu vàng Nam biểu diễn viên phim chủ yếu kịch cao tay nhất Leonardo DiCaprio Đề cử [15] Đạo biểu diễn phim năng lượng điện hình họa chủ yếu kịch cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải Phim năng lượng điện hình họa chủ yếu kịch cao tay nhất Đề cử Kịch phiên bản đem thể cao tay nhất William Monahan Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Jack Nicholson Mark Wahlberg Giải Grammy Album nhạc nền soundtrack cao tay nhất Howard Shore Đề cử Hội Cinephile quốc tế Phim cao tay nhất Hạng 2 [16] Nam biểu diễn viên chủ yếu cao tay nhất Leonardo DiCaprio Đoạt giải Dàn biểu diễn viên cao tay nhất Kịch phiên bản đem thể cao tay nhất William Monahan Hội phê bình phim Iowa Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải Giải Điện hình họa Ireland Phim quốc tế cao tay nhất Đề cử Nam biểu diễn viên quốc tế cao tay nhất bởi người theo dõi bình chọn Leonardo DiCaprio Đoạt giải Hội phê bình phim Kansas Kịch phiên bản đem thể cao tay nhất William Monahan Đoạt giải [17] Hội phê bình phim Las Vegas Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải [18] Dựng phim cao tay nhất Thelma Schoonmaker Phim cao tay nhất Hội phê bình phim Luân Đôn Đạo biểu diễn của năm Martin Scorsese Đề cử [19] Nhà sản xuát Anh của năm Graham King Phim của năm Giải Điện hình họa MTV Phản diện cao tay nhất Jack Nicholson Đoạt giải [20] Ủy ban Quốc gia về Phê bình Điện ảnh Top 10 phim của năm (#4) [21] Dàn biểu diễn viên cao tay nhất Anthony Anderson
Alec Baldwin
James Badge Dale
Matt Damon
Leonardo DiCaprio
Vera Farmiga
Jack Nicholson
Martin Sheen
Mark Wahlberg
Ray Winstone Đoạt giải Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Hiệp hội phê bình phim New York Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải [22] Phim cao tay nhất Đề cử Kịch phiên bản cao tay nhất William Monahan Hiệp hội phê bình phim Quốc gia Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Hạng 2 [23] Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Mark Wahlberg Đoạt giải Hiệp hội phê bình Oklahoma Phim cao tay nhất Hạng 2 [24] Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải Hiệp hội phê bình phim trực tuyến Nam biểu diễn viên chủ yếu cao tay nhất Leonardo DiCaprio Đề cử [25] Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải Dựng phim cao tay nhất Thelma Schoonmaker Đề cử Phim cao tay nhất Kịch phiên bản đem thể cao tay nhất William Monahan Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Jack Nicholson Mark Wahlberg Nghiệp đoàn ngôi nhà tạo ra Hoa Kỳ (PGA) Nhà tạo ra năng lượng điện hình họa của năm Graham King Đề cử [26] Hiệp hội phê bình phim Phoenix Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải [27] Dựng phim cao tay nhất Thelma Schoonmaker Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Jack Nicholson Kịch phiên bản đem thể cao tay nhất William Monahan Giải Vệ Tinh Dàn biểu diễn viên phim năng lượng điện hình họa cao tay nhất Đoạt giải [28] Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đề cử Phim năng lượng điện hình họa chủ yếu kịch cao tay nhất Đoạt giải Kịch phiên bản đem thể cao tay nhất William Monahan Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Leonardo DiCaprio Jack Nicholson Đề cử Giải Sao Thổ Phim lúc lắc gân/hành động/phiêu lưu cao tay nhất Đề cử Giải SAG Dàn biểu diễn viên năng lượng điện hình họa cao tay nhất Anthony Anderson
Alec Baldwin
Matt Damon
Leonardo DiCaprio
Vera Farmiga
Jack Nicholson
Martin Sheen
Mark Wahlberg
Ray Winstone Đề cử [29] Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Leonardo DiCaprio Hiệp hội phê bình phim Đông Nam Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải [30] Phim cao tay nhất Kịch phiên bản đem thể cao tay nhất William Monahan Spike TV Guys' Choice Awards Phim vui chơi giải trí gangster cao tay nhất Đoạt giải Hiệp hội phê bình phim St. Louis Gateway Phim cao tay nhất Đoạt giải [31] Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Nam biểu diễn viên chủ yếu cao tay nhất Leonardo DiCaprio Đề cử Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Jack Nicholson Kịch phiên bản cao tay nhất William Monahan Quay phim cao tay nhất Michael Ballhaus Hiệp hội phê bình phim Toronto Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đề cử [32] Phim cao tay nhất Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Mark Wahlberg Kịch phiên bản cao tay nhất William Monahan Hiệp hội phê bình phim Utah Phim cao tay nhất Hạng 2 [33] Nam biểu diễn viên phụ cao tay nhất Mark Wahlberg Hiệp hội phê bình phim Washington D.C. Đạo biểu diễn cao tay nhất Martin Scorsese Đoạt giải [34] Nghiệp đoàn biên kịch Hoa Kỳ (WGA) Kịch phiên bản đem thể cao tay nhất William Monahan Đoạt giải [35]