đấu chiến thắng phật

Những người theo dõi hâm mộ Tây Du Ký đều biết rõ, sau khoản thời gian thầy trò Đường Tăng vượt lên 81 kiếp nàn nhằm cho tới được Linh Sơn, đã và đang được phong thưởng "kim thân mật chủ yếu quả". Như Lai Phật tổ phong Đường Tăng thực hiện Nam Vô Chiên Đàn Công Đức Phật, phong Tôn Ngộ Không thực hiện Đấu thành công Phật.

Bạn đang xem: đấu chiến thắng phật

Bát Giới, Sa Tăng và Tiểu Bạch Long theo thứ tự được phong Tịnh Đàn Sử Giả Bồ Tát, Kim Thân La Hán Bồ Tát và Bát Sở Thiên Long Bồ Tát.

Vậy tuy nhiên có lẽ rằng nhiều fan hâm mộ không biết, nằm trong được gọi là Phật tuy nhiên Đấu thành công Phật đem vị thế như nào là vô Phật Giới và tầm thường Như Lai Phật Tổ từng nào level.

"Phật" đó là nhằm chỉ "người giác ngộ", là 1 cơ hội gọi của Phật gia. Theo tư tưởng của Đại Thừa Phật Giáo, Phật là vì bọn chúng sinh tu trở thành, chỉ Khi "phúc đức" và trí tuệ" cả nhị đều như ý mới mẻ hoàn toàn có thể trở thành Phật.

Xem thêm: ta luyện khí 10 vạn năm

Theo biên chép vô "Đại chỉ bảo Tích Kinh - quyển loại 90 - Ưu Ba Ly Hội", Phật giáo đem 35 vị Phật:

"1, Thích Ca Mâu Ni. 2, Kim Cang Bất Hoại Phật. 3, chỉ bảo Quang Phật. 4, Long Tôn Vương Phật. 5, Tinh Tiến Quân Phật. 6, Tinh Tiến Hỉ Phật. 7, chỉ bảo Hỏa Phật. 8, chỉ bảo Nguyệt Quang Phật. 9, Hiện Vô Ngu Phật. 10, chỉ bảo Nguyệt Phật. 11, Vô Cấu Phật. 12, Ly Cấu Phật. 13, Dung Thi Phật. 14, Thanh Tịnh Phật. 15, Thanh Tịnh Thi Phật. 16, Sa Lưu Na Phật. 17, Thủy Thiên Phật. 18, Kiên Đức Phật. 19, Chiên Đàn Công Đức Phật. trăng tròn, Vô Lượng Cúc Quang Phật. 21, Quang Đức Phật. 22, Vô Ưu Đức Phật. 23, Na La Đình Phật. 24, Công Đức Hoa Phật. 25, Liên Hoa Quang Du Hí Thần Dũng Phật. 26, Tài Công Đức Phật. 27, Đức Niệm Phật. 28, Thiên Danh Xưng Công Đức Phật. 29, Hồng Viêm Trang Vương Phật. 30, Thiện Du Sở Công Đức Phật. 31, Đấu Chiến Thắng Phật. 32, Thiện Du Sở Phật. 33, Chu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật. 34, chỉ bảo Hoa Du Sở Phật. 35, chỉ bảo Liên Hoa Thiện Trú Sa La Thụ Vương Phật".

Xem thêm: chiến thần dương thanh

Nếu dựa vào Tây Du Ký, Đấu thành công Phật sẽ sở hữu được đầy đủ danh vọng và vị thế, cút đâu cũng sẽ tiến hành người không giống kính trọng và xưng là Phật. Trong khi còn là 1 member pk của giáo phái, đảm nhiệm những trọng trách chiến trướng binh đao khó khăn. Tuy nhiên nếu như không tồn tại chiến sự xẩy ra thì chức vị này chỉ như hư đốn danh, cực kỳ tự do rảnh rỗi.

Còn Như Lai Phật Tổ như thể người hàng đầu của một đơn vị chức năng, sở hữu thực quyền. Vì vậy Đấu thành công Phật Tôn Ngộ Không nghe cực kỳ uy tuy nhiên thực tế tầm thường xa vời Như Lai Phật Tổ.