cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ

 • Reads 672,845
 • Votes 50,489
 • Parts 124

Ongoing, First published Aug 03, 2020

Bạn đang xem: cứu vớt cố chấp cuồng nam phụ

Table of contents

 • Mon, Aug 3, 2020

 • 1. Thế giới 1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (1)

  Mon, Aug 3, 2020

 • 2. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (2)

  Thu, Aug 6, 2020

 • 3. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (3)

  Sat, Aug 8, 2020

 • 4. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (4)

  Sat, Aug 15, 2020

 • 5. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (5)

  Sun, Aug 16, 2020

 • 6. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (6)

  Thu, Aug trăng tròn, 2020

 • 7. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (7)

  Sat, Aug 22, 2020

 • 8. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (8)

  Tue, Aug 25, 2020

 • 9. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (9)

  Fri, Aug 28, 2020

 • 10. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (10)

  Mon, Sep 7, 2020

 • 11. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (11)

  Sun, Sep 13, 2020

 • 12. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (12)

  Fri, Sep 18, 2020

 • 13. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (13)

  Sat, Sep 19, 2020

 • 14. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (14)

  Sun, Sep trăng tròn, 2020

 • 15. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (15)

  Mon, Sep 21, 2020

 • 16. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (16)

  Mon, Sep 21, 2020

 • 17. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (17)

  Thu, Sep 24, 2020

 • 18. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (18)

  Thu, Oct 1, 2020

 • 19. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (19)

  Thu, Oct 8, 2020

 • 20. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (20)

  Tue, Oct 13, 2020

 • 21. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (21)

  Sat, Oct 17, 2020

 • 22. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (22)

  Wed, Oct 21, 2020

 • 23. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (23)

  Sat, Oct 24, 2020

 • 24. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (24)

  Mon, Nov 2, 2020

 • 25. TG1: Vai ác tàn phế tàn khốc hiểm độc (25)

  Sat, Nov 7, 2020

 • 26. Thế giới 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (1)

  Fri, Nov 27, 2020

 • 27. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (2)

  Sun, Dec 13, 2020

 • 28. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (3)

  Fri, Jan 1, 2021

 • 29. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (4)

  Mon, Jan 11, 2021

 • 30. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (5)

  Tue, Jan 19, 2021

 • 31. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (6)

  Tue, Feb 2, 2021

 • 32. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (7)

  Sun, Feb 7, 2021

 • 33. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (8)

  Sat, Feb trăng tròn, 2021

 • 34. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (9)

  Wed, Feb 24, 2021

 • 35. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (10)

  Fri, Mar 5, 2021

 • 36. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (11)

  Sun, Mar 7, 2021

 • 37. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (12)

  Thu, Mar 11, 2021

 • 38. TG 2: Thiếu gia hào môn xót xa yếu hèn (13)

  Fri, Mar 12, 2021

 • 39. Thế giới 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (1)

  Mon, Mar 15, 2021

 • 40. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (2)

  Fri, Mar 19, 2021

 • 41. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (3)

  Tue, Mar 30, 2021

 • 42. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (4)

  Sat, Apr 3, 2021

 • 43. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (5)

  Wed, Apr 7, 2021

 • 44. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (6)

  Sat, Apr 10, 2021

 • 45. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (7)

  Tue, Apr 13, 2021

 • 46. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (8)

  Sat, Apr 17, 2021

 • 47. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (9)

  Fri, Apr 23, 2021

 • 48. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (10)

  Tue, Apr 27, 2021

 • 49. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (11)

  Wed, May 5, 2021

 • 50. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (12)

  Wed, May 12, 2021

 • 51. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (13)

  Fri, May 14, 2021

 • 52. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (14)

  Sun, May 16, 2021

 • 53. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (15)

  Sat, May 22, 2021

 • 54. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (16)

  Thu, May 27, 2021

 • 55. TG 3: Đại công chúa nhiếp chủ yếu vs. Thiếu gia thanh lâu (17)

  Thu, Jun 3, 2021

 • 56. Thế Giới 4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (1)

  Sun, Jun 6, 2021

 • 57. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (2) - Cô gái ngoan ngoãn cố

  Thu, Jun 10, 2021

 • 58. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (3)

  Wed, Jun 23, 2021

  Xem thêm: Cakhia - Trang xem bóng đá trực tiếp chất lượng hàng đầu Việt Nam

 • 59. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (4)

  Sat, Jun 26, 2021

 • 60. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (5) - Chị suy nghĩ về chuyện đó

  Sat, Jul 3, 2021

 • 61. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (6) - Cô sở hữu tin yêu tôi hít cô không?

  Thu, Jul 8, 2021

 • 62. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (7) - Anh cả ra phía bên ngoài khiến cho rối!

  Sat, Jul 10, 2021

 • 63. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (8) - Sai lầm Lúc tu rượu

  Sun, Jul 11, 2021

 • 64. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (9) - Lời tỏ tình thất bại!

  Wed, Jul 21, 2021

 • 65. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (10) - Kết uỷ thác với họ

  Thu, Jul 22, 2021

 • 66. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (11) - Phải lòng ai đó

  Tue, Jul 27, 2021

 • 67. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (12)

  Sat, Jul 31, 2021

 • 68. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (13) - Khoảnh tự khắc của nhịp tim

  Sat, Aug 7, 2021

 • 69. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (14) - Đã bị lộ!

  Sat, Aug 7, 2021

 • 70. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (15) - Nhốt lại

  Tue, Aug 24, 2021

 • 71. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (16) - Hiểu biết

  Sun, Aug 29, 2021

 • 72. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (17) - toán anh tiếp tục sở hữu quyết định

  Sat, Sep 11, 2021

 • 73. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (18) - Cùng với nhau

  Sat, Sep 25, 2021

 • 74. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (19) - Trước Lúc ăn ý nhất

  Sun, Oct 3, 2021

 • TG4: Xuyên nhi thường ngày phân loại nhân cơ hội - lựa chọn ai đây?

  Fri, Oct 29, 2021

 • 75. TG4: Đại lão thường ngày phân loại nhân cơ hội (20)

  Sun, Oct 3, 2021

 • 76. Thế giới 5: Tiểu xứng đáng thương tàn bạo bị tóm gọn nạt(1) - Không nhằm bị Lúc dễ!

  Thu, Oct 21, 2021

 • 77. TG 5: Tiểu xứng đáng thương tàn bạo bị tóm gọn nạt (2) - Gọi tôi là chị

  Sat, Oct 23, 2021

 • 78. TG 5: Tiểu xứng đáng thương tàn bạo bị tóm gọn nạt (3)

  Wed, Oct 27, 2021

 • 79. TG 5: Tiểu xứng đáng thương tàn bạo bị tóm gọn nạt (4) - Đến sinh sống với tôi

  Mon, Nov 8, 2021

 • Fri, Nov 19, 2021

 • 81. Đối thủ sở hữu mức độ hình họa hưởng

  Sun, Nov 28, 2021

 • 82. Cậu tiếp tục e những người dân tê liệt, nên không?

  Sat, Dec 11, 2021

 • Thu, Jan 13, 2022

 • Tue, Feb 1, 2022

 • Wed, Feb 2, 2022

 • Wed, Mar 30, 2022

 • Sat, Apr 30, 2022

 • 87. Hàng ngày anh thức dậy đều yêu thương em vô cùng nhiều

  Fri, May 6, 2022

 • Fri, May 6, 2022

 • 89. Thế giới 6: Đồ đệ nhỏ bị thượng thần sư phụ ghét bỏ quăng quật (1)

  Sat, May 21, 2022

 • Fri, Jun 3, 2022

 • 91. TG6 (3): Chọn 1 trong hai

  Thu, Jun 23, 2022

 • Sat, Jun 25, 2022

 • 93. TG 6 (5): Ai là anh ai là em

  Sun, Jul 24, 2022

 • 94. TG 6 (6): Đi xuống thế gian

  Tue, Jul 26, 2022

 • 95. TG 6 (7): Công tử mến ta

  Mon, Aug 15, 2022

 • 96. TG6 (8): Nàng chỉ hoàn toàn có thể là của ta

  Sat, Sep 3, 2022

 • 97. TG 6 (9): Ta tiếp tục mãi mãi yêu thương chàng

  Thu, Sep 8, 2022

 • 98. TG 6 (10): Chỉ là 1 trong những người thầy

  Fri, Sep 16, 2022

 • Sun, Oct 23, 2022

 • 100. TG 6 (12): Vạn dặm thăm dò chồng

  Wed, Nov 2, 2022

 • 101. TG (6): Chàng là Tiểu Xuyên của ta

  Mon, Nov 21, 2022

 • 102. TG (6): Mình kết duyên đi

  Tue, Nov 22, 2022

 • 103. Thế giới (6): Chương cuối

  Tue, Nov 22, 2022

 • 104. Thế giới 7: Bạo quân vô lý (1) - Nghe phát biểu bạo chúa mến ăn thịt quý phi

  Fri, Nov 25, 2022

 • 105. TG 7 (2): Một Quý phi cô độc

  Fri, Dec 2, 2022

 • 106. TG 7 (3): Nghe phát biểu bạn dạng cung chuẩn bị phát triển thành hoàng hậu?

  Sun, Dec 11, 2022

 • 107. TG 7 (4): Thần thiếp không thích sinh sống nữa

  Wed, Dec 21, 2022

 • 108. TG 7 (5): Ta chuẩn bị phát triển thành Hoàng hậu

  Wed, Jan 4, 2023

 • 109. TG 7 (6): Muốn thăm dò người khác? Bệ hạ đang được suy nghĩ gì?

  Sun, Feb 5, 2023

 • 110. TG 7 (7): Đau đầu vùng hậu cung

  Sun, Feb 5, 2023

 • 111. TG 7 (8): Hoàng hậu hạ nhiệt

  Tue, Feb 14, 2023

 • 112. TG 7 (9): Ngày sinh nhật

  Sat, May trăng tròn, 2023

 • 113. TG 7 (10): Cái nào là đảm bảo chất lượng hơn: phương dung dịch hoặc ái phi?

  Wed, May 24, 2023

 • 114. TG 7 (11): Bạo quân nhẹ nhõm dàng

  Fri, May 26, 2023

 • Fri, Jun 2, 2023

 • 116. TG 7 (13): Giải quyết anh hùng

  Sat, Jun 17, 2023

 • Sun, Jun 18, 2023

 • 118. Thế giới 8: Vua thây quỷ vô cảm (1) - Trước mạt thế

  Sat, Jul 15, 2023

 • 119. TG 8 (2): Không dễ dàng nhằm Tiểu Xuyên sinh sống sót sau nhì tập dượt phim mạt thế

  Tue, Aug 1, 2023

 • 120. TG 8 (3): Hôm ni cũng chính là ngày chạy trốn

  Sat, Oct 14, 2023

  Xem thêm: mỗi ngày ma tôn đều muốn đào hôn

 • 121. TG 8 (4): Cậu sở hữu biết trước được tôi tiếp tục hít cậu không?

  Sat, Nov 11, 2023

Tác giả: Sơn Hữu Thanh Mộc
  Bản gốc: Hoàn 174 chương
  Nguồn: wikidich
  Editor: Cutimap, @ChiuVn754, @user86844642
  Ngày phanh hố: 3-8-2020
  Hình ảnh bìa: cám ơn nường @QuanTinh404 tiếp tục tặng nhé
  ~~~
  Tiểu thuyết ngôn tình thông thường xuất hiện nay một loại phái nam phụ, chúng ta câu chấp, điên loạn, tàn khốc, lại hiểm độc, chính vì bị người sáng tác đãi ngộ bất công nên sở hữu kết viên u ám, thực hiện người hiểu cảm nhận thấy không dễ chịu bực tức, kể từ tê liệt sinh đi ra ân oán niệm với tè thuyết.
  
  Quý Thính đó là bị loại bỏ ân oán niệm này của những người hiểu trói lăm le, kể từ trên đây trải qua việc xuyên qua chuyện từng trái đất nhập tè thuyết tận mức độ trợ gom phái nam phụ bi thảm thay cho thay đổi kết viên, đạt được như ý happy ending.
  
  ~~~
  
  Cảnh báo: Nam chủ yếu trở nên thái tối tăm, thận trọng Lúc lọt hố!

#119cổđại