công lược tính phúc

 • Reads 1,837,785
 • Votes 40,829
 • Parts 197

Complete, First published Jul trăng tròn, 2022

Bạn đang xem: công lược tính phúc

Table of contents

 • Wed, Jul trăng tròn, 2022

 • Chương 2. TG01: Công lược chưng sĩ trúc mã 1

  Thu, Jul 21, 2022

 • Chương 3. Công lược chưng sĩ trúc mã 2

  Thu, Jul 21, 2022

 • Chương 4. Công lược chưng sĩ trúc mã 3

  Fri, Jul 22, 2022

 • Chương 5. Công lược chưng sĩ trúc mã 4

  Fri, Jul 22, 2022

 • Chương 6. Công lược chưng sĩ trúc mã 5

  Fri, Jul 22, 2022

 • Chương 7. Công lược chưng sĩ trúc mã 6 (hơi H)

  Fri, Jul 22, 2022

 • Chương 8. Công lược chưng sĩ trúc mã 7 (H)

  Sat, Jul 23, 2022

 • Chương 9. Công lược chưng sĩ trúc mã 8 (H)

  Sun, Jul 24, 2022

 • Chương 10. Công lược chưng sĩ trúc mã 9

  Sun, Jul 24, 2022

 • Chương 11. Công lược chưng sĩ trúc mã 10 (H)

  Mon, Jul 25, 2022

 • Chương 12. Công lược chưng sĩ trúc mã 11

  Tue, Jul 26, 2022

 • Chương 13. Công lược chưng sĩ trúc mã 12

  Wed, Jul 27, 2022

 • Chương 14. Công lược chưng sĩ trúc mã 13

  Thu, Jul 28, 2022

 • Chương 15. Công lược chưng sĩ trúc mã 14

  Fri, Jul 29, 2022

 • Chương 16. Công lược chưng sĩ trúc mã 15 (hơi H)

  Sat, Jul 30, 2022

 • Chương 17. Công lược chưng sĩ trúc mã 16 (cao H)

  Sun, Jul 31, 2022

 • Chương 18. Công lược chưng sĩ trúc mã 17 (xong)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Phiên nước ngoài 1. Xe chấn 1 (cao H)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Phiên nước ngoài 1. Xe chấn 2 (cao H)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Mon, Aug 1, 2022

 • Phiên nước ngoài 3. Bánh kem (cao H)

  Mon, Aug 1, 2022

 • Chương 23. TG02: Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 1

  Tue, Aug 2, 2022

 • Chương 24. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 2

  Wed, Aug 3, 2022

 • Chương 25. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 3

  Wed, Aug 3, 2022

 • Chương 26. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 4

  Wed, Aug 3, 2022

 • Chương 27. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 5

  Thu, Aug 4, 2022

 • Chương 28. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 6

  Thu, Aug 4, 2022

 • Chương 29. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 7

  Fri, Aug 5, 2022

 • Chương 30. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 8

  Fri, Aug 5, 2022

 • Chương 31. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 9

  Fri, Aug 5, 2022

 • Chương 32. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 10

  Fri, Aug 5, 2022

 • Chương 33. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 11

  Sat, Aug 6, 2022

 • Chương 34. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 12 (H)

  Sat, Aug 6, 2022

 • Chương 35. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 13 (H)

  Sun, Aug 7, 2022

 • Chương 36. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 14 (hơi H)

  Sun, Aug 7, 2022

 • Chương 37. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 15

  Sun, Aug 7, 2022

 • Chương 38. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 16

  Mon, Aug 8, 2022

 • Chương 39. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 17

  Mon, Aug 8, 2022

 • Chương 40. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 18 (H)

  Mon, Aug 8, 2022

 • Chương 41. Công lược các bạn trai thiếu thốn tá 19 (xong)

  Mon, Aug 8, 2022

 • Chương 42. TG03: Công lược lão công quỷ súc 1

  Tue, Aug 9, 2022

 • Chương 43. Công lược lão công quỷ súc 2 (cao H)

  Wed, Aug 10, 2022

 • Chương 44. Công lược lão công quỷ súc 3 (hơi H)

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 45. Công lược lão công quỷ súc 4 (cao H)

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 46. Công lược lão công quỷ súc 5

  Thu, Aug 11, 2022

 • Chương 47. Công lược lão công quỷ súc 6

  Sat, Aug 13, 2022

 • Chương 48. Công lược lão công quỷ súc 7

  Sat, Aug 13, 2022

 • Chương 49. Công lược lão công quỷ súc 8

  Mon, Aug 15, 2022

 • Chương 50. Công lược lão công quỷ súc 9 (H)

  Mon, Aug 15, 2022

 • Chương 51. Công lược lão công quỷ súc 10 (H)

  Mon, Aug 15, 2022

 • Chương 52. Công lược lão công quỷ súc 11

  Mon, Aug 15, 2022

 • Chương 53. Công lược lão công quỷ súc 12

  Wed, Aug 17, 2022

 • Chương 54. Công lược lão công quỷ súc 13

  Wed, Aug 17, 2022

 • Chương 55. Công lược lão công quỷ súc 14

  Wed, Aug 17, 2022

 • Chương 56. Công lược lão công quỷ súc 15 (xong)

  Thu, Aug 18, 2022

 • Phiên ngoại: Thư chống play (cao H)

  Sat, Aug trăng tròn, 2022

 • Chương 58. TG04: Công lược tướng tá quân thảo căn 1

  Mon, Aug 22, 2022

 • Chương 59. Công lược tướng tá quân thảo căn 2

  Wed, Aug 24, 2022

 • Chương 60. Công lược tướng tá quân thảo căn 3 (hơi H)

  Fri, Aug 26, 2022

 • Chương 61. Công lược tướng tá quân thảo căn 4 (cao H)

  Sun, Aug 28, 2022

 • Chương 62. Công lược tướng tá quân thảo căn 5

  Mon, Aug 29, 2022

 • Chương 63. Công lược tướng tá quân thảo căn 6

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 64. Công lược tướng tá quân thảo căn 7

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 65. Công lược tướng tá quân thảo căn 8

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 66. Công lược tướng tá quân thảo căn 9

  Wed, Aug 31, 2022

 • Chương 67. Công lược tướng tá quân thảo căn 10

  Fri, Sep 2, 2022

 • Chương 68. Công lược tướng tá quân thảo căn 11 (H)

  Fri, Sep 2, 2022

 • Chương 69. Công lược tướng tá quân thảo căn 12

  Sun, Sep 4, 2022

 • Chương 70. Công lược tướng tá quân thảo căn 13 (H)

  Mon, Sep 5, 2022

 • Chương 71. Công lược tướng tá quân thảo căn 14 (xong)

  Mon, Sep 5, 2022

 • Chương 72. Chấp hành trách nhiệm đặc trưng 1

  Tue, Sep 6, 2022

 • Chương 73. Chấp hành trách nhiệm đặc trưng 2

  Wed, Sep 7, 2022

 • Chương 74. Chấp hành trách nhiệm đặc trưng 3

  Thu, Sep 8, 2022

 • Chương 75. Chấp hành trách nhiệm đặc trưng 4

  Sat, Sep 10, 2022

 • Chương 76. Chấp hành trách nhiệm đặc trưng 5 (H)

  Mon, Sep 12, 2022

 • Chương 77. Chấp hành trách nhiệm đặc trưng 6 (H)

  Wed, Sep 14, 2022

 • Chương 78. Chấp hành trách nhiệm đặc trưng 7 (H)

  Thu, Sep 15, 2022

 • Chương 79. Chấp hành trách nhiệm đặc trưng 8 (H)

  Fri, Sep 16, 2022

 • Chương 80. Chấp hành trách nhiệm đặc trưng 9

  Sat, Sep 17, 2022

 • Chương 81. Chấp hành trách nhiệm đặc trưng 10

  Sun, Sep 18, 2022

 • Chương 82. Chấp hành trách nhiệm đặc trưng 11

  Sun, Sep 18, 2022

 • Chương 83. Chấp hành trách nhiệm đặc trưng 12 (xong)

  Sun, Sep 18, 2022

 • Phiên nước ngoài 1. Thân hình ảnh nhỏ bé

  Mon, Sep 19, 2022

 • Phiên nước ngoài 2. Sắm vai hero (1) H

  Tue, Sep trăng tròn, 2022

 • Phiên nước ngoài 2. Sắm vai hero (2) H

  Wed, Sep 21, 2022

 • Chương 87. TG06: Công lược hầu gia tàn nhẫn 1 (H)

  Thu, Sep 22, 2022

 • Chương 88. Công lược hầu gia tàn nhẫn 2

  Fri, Sep 23, 2022

 • Chương 89. Công lược hầu gia tàn nhẫn 3

  Sat, Sep 24, 2022

 • Chương 90. Công lược hầu gia tàn nhẫn 4 (H)

  Sun, Sep 25, 2022

 • Chương 91. Công lược hầu gia tàn nhẫn 5 (H)

  Mon, Sep 26, 2022

 • Chương 92. Công lược hầu gia tàn nhẫn 6

  Tue, Sep 27, 2022

 • Chương 93. Công lược hầu gia tàn nhẫn 7

  Wed, Sep 28, 2022

 • Chương 94. Công lược hầu gia tàn nhẫn 8

  Thu, Sep 29, 2022

 • Chương 95. Công lược hầu gia tàn nhẫn 9

  Fri, Sep 30, 2022

 • Chương 96. Công lược hầu gia tàn nhẫn 10

  Sat, Oct 1, 2022

 • Chương 97. Công lược hầu gia tàn nhẫn 11

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương 98. Công lược hầu gia tàn nhẫn 12 (hơi H)

  Xem thêm: Trực tiếp bóng đá Xoilac TV - Cập nhật tỷ số livescore nhanh nhất

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương 99. Công lược hầu gia tàn nhẫn 13 (xong) H

  Sun, Oct 2, 2022

 • Chương 100. TG07: Công lược vương vãi gia hoa tâm 1

  Mon, Oct 10, 2022

 • Chương 101. Công lược vương vãi gia hoa tâm 2

  Tue, Oct 11, 2022

 • Chương 102. Công lược vương vãi gia hoa tâm 3

  Wed, Oct 12, 2022

 • Chương 103. Công lược vương vãi gia hoa tâm 4 (H)

  Thu, Oct 13, 2022

 • Chương 104. Công lược vương vãi gia hoa tâm 5 (H)

  Thu, Oct 13, 2022

 • Chương 105. Công lược vương vãi gia hoa tâm 6 (H)

  Sun, Oct 16, 2022

 • Chương 106. Công lược vương vãi gia hoa tâm 7

  Sun, Oct 16, 2022

 • Chương 107. Công lược vương vãi gia hoa tâm 8 (hơi H)

  Mon, Oct 17, 2022

 • Chương 108. Công lược vương vãi gia hoa tâm 9 (hơi H)

  Tue, Oct 18, 2022

 • Chương 109. Công lược vương vãi gia hoa tâm 10 (H)

  Wed, Oct 19, 2022

 • Chương 110. Công lược vương vãi gia hoa tâm 11

  Thu, Oct trăng tròn, 2022

 • Chương 111. Công lược vương vãi gia hoa tâm 12

  Fri, Oct 21, 2022

 • Chương 112. Công lược vương vãi gia hoa tâm 13

  Sat, Oct 22, 2022

 • Chương 113. Công lược vương vãi gia hoa tâm 14

  Sun, Oct 23, 2022

 • Chương 114. Công lược vương vãi gia hoa tâm 15 (xong)

  Mon, Oct 24, 2022

 • Mon, Oct 24, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Thu, Oct 27, 2022

 • Chương 118. TG08: Công lược giáo thảo cao lãnh 1

  Fri, Oct 28, 2022

 • Chương 119. Công lược giáo thảo cao lãnh 2 (hơi H)

  Fri, Oct 28, 2022

 • Chương 120. Công lược giáo thảo cao lãnh 3 (hơi H)

  Sat, Oct 29, 2022

 • Chương 121. Công lược giáo thảo cao lãnh 4 (hơi H)

  Sun, Oct 30, 2022

 • Chương 122. Công lược giáo thảo cao lãnh 5 (hơi H)

  Mon, Oct 31, 2022

 • Chương 123. Công lược giáo thảo cao lãnh 6

  Wed, Nov 2, 2022

 • Chương 124. Công lược giáo thảo cao lãnh 7 (hơi H)

  Thu, Nov 3, 2022

 • Chương 125. Công lược giáo thảo cao lãnh 8

  Fri, Nov 4, 2022

 • Chương 126. Công lược giáo thảo cao lãnh 9 (hơi H)

  Sat, Nov 5, 2022

 • Chương 127. Công lược giáo thảo cao lãnh 10 (H)

  Sun, Nov 6, 2022

 • Chương 128. Công lược giáo thảo cao lãnh 11

  Mon, Nov 7, 2022

 • Chương 129. Công lược giáo thảo cao lãnh 12 (H)

  Tue, Nov 8, 2022

 • Chương 130. Công lược giáo thảo cao lãnh 13 (H)

  Wed, Nov 9, 2022

 • Chương 131. Công lược giáo thảo cao lãnh 14 (H)

  Thu, Nov 10, 2022

 • Chương 132. Công lược giáo thảo cao lãnh 15 (H)

  Fri, Nov 11, 2022

 • Chương 133. Công lược giáo thảo cao lãnh 16

  Sat, Nov 12, 2022

 • Chương 134. Công lược giáo thảo cao lãnh 17

  Sun, Nov 13, 2022

 • Chương 135. Công lược giáo thảo cao lãnh 18 (xong)

  Mon, Nov 14, 2022

 • Phiên nước ngoài. Bị NPC nhập trò đùa liếm cho tới cao trào (H)

  Tue, Nov 15, 2022

 • Chương 137. TG09: Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 1

  Wed, Nov 16, 2022

 • Chương 138. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 2

  Thu, Nov 17, 2022

 • Chương 139. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 3

  Fri, Nov 18, 2022

 • Chương 140. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 4

  Sat, Nov 19, 2022

 • Chương 141. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 5

  Sun, Nov trăng tròn, 2022

 • Chương 142. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 6 (H)

  Mon, Nov 21, 2022

 • Chương 143. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 7

  Tue, Nov 22, 2022

 • Chương 144. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 8 (H)

  Wed, Nov 23, 2022

 • Chương 145. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 9 (H)

  Thu, Nov 24, 2022

 • Chương 146. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 10

  Fri, Nov 25, 2022

 • Chương 147. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 11

  Sat, Nov 26, 2022

 • Chương 148. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 12

  Sun, Nov 27, 2022

 • Chương 149. Công lược thiếu thốn tá tinh xảo 13 (H)

  Mon, Nov 28, 2022

 • Chương 150. Công lược thiếu thốn tá tinh xảo 14

  Tue, Nov 29, 2022

 • Chương 151. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 15

  Wed, Nov 30, 2022

 • Chương 152. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 16

  Wed, Nov 30, 2022

 • Chương 153. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 17

  Wed, Nov 30, 2022

 • Chương 154. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 18

  Wed, Nov 30, 2022

 • Chương 155. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo 19 (hơi H)

  Wed, Nov 30, 2022

 • Chương 156. Công lược thiếu thốn tướng tá tinh xảo trăng tròn (xong)

  Wed, Nov 30, 2022

 • Chương 157. TG10: Công lược dò thám thánh si cuồng 1

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 158. Công lược dò thám thánh si cuồng 2

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 159. Công lược dò thám thánh si cuồng 3

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 160. Công lược dò thám thánh si cuồng 4

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 161. Công lược dò thám thánh si cuồng 5

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 162. Công lược dò thám thánh si cuồng 6 (H)

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 163. Công lược dò thám thánh si cuồng 7

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 164. Công lược dò thám thánh si cuồng 8

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 165. Công lược dò thám thánh si cuồng 9

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 166. Công lược dò thám thánh si cuồng 10

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 167. Công lược dò thám thánh si cuồng 11

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 168. Công lược dò thám thánh si cuồng 12

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 169. Công lược dò thám thánh si cuồng 13 (H)

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 170. Công lược dò thám thánh si cuồng 14

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 171. Công lược dò thám thánh si cuồng 15 (hơi H)

  Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 172. Công lược dò thám thánh si cuồng 16 (xong)

  Thu, Dec 1, 2022

 • Thu, Dec 1, 2022

 • Thu, Dec 1, 2022

 • Chương 175. Phiên ngoại: Hình ảnh hậu quật khởi 1

  Fri, Jan 6, 2023

 • Chương 176. Hình ảnh hậu quật khởi 2

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 177. Hình ảnh hậu quật khởi 3

  Sat, Jan 7, 2023

 • Chương 178. Hình ảnh hậu quật khởi 4

  Mon, Jan 9, 2023

 • Chương 179. Hình ảnh hậu quật khởi 5

  Tue, Jan 10, 2023

 • Chương 180. Hình ảnh hậu quật khởi 6

  Wed, Jan 11, 2023

 • Chương 181. Hình ảnh hậu quật khởi 7

  Thu, Jan 12, 2023

 • Chương 182. Hình ảnh hậu quật khởi 8

  Fri, Jan 13, 2023

 • Chương 183. Hình ảnh hậu quật khởi 9

  Sat, Jan 14, 2023

 • Chương 184. Hình ảnh hậu quật khởi 10

  Sun, Jan 15, 2023

 • Chương 185. Hình ảnh hậu quật khởi 11

  Mon, Jan 16, 2023

 • Chương 186. Hình ảnh hậu quật khởi 12

  Tue, Jan 17, 2023

 • Chương 187. Hình ảnh hậu quật khởi 13

  Wed, Jan 18, 2023

 • Chương 188. Hình ảnh hậu quật khởi 14

  Thu, Jan 19, 2023

 • Chương 189. Hình ảnh hậu quật khởi 15

  Fri, Jan trăng tròn, 2023

 • Chương 190. Hình ảnh hậu quật khởi 16

  Fri, Jan trăng tròn, 2023

 • Chương 191. Hình ảnh hậu quật khởi 17

  Fri, Jan trăng tròn, 2023

 • Chương 192. Hình ảnh hậu quật khởi 18

  Fri, Jan trăng tròn, 2023

 • Chương 193. Hình ảnh hậu quật khởi 19

  Sat, Jan 21, 2023

 • Chương 194. Hình ảnh hậu quật khởi 20

  Sat, Jan 21, 2023

 • Chương 195. Hình ảnh hậu quật khởi 21

  Sat, Jan 21, 2023

 • Chương 196. Hình ảnh hậu quật khởi 22

  Sat, Jan 21, 2023

  Xem thêm: trọng sinh để yêu anh

 • Chương 197. Hình ảnh hậu quật khởi 23 (xong) - HOÀN

  Sat, Jan 21, 2023

Tác giả: Cố Vân Hề
  Nguồn convert: T2909T
  Tình trạng gốc: vẫn hoàn
  Tình trạng edit: vẫn hoàn
  
  Thể loại: Nguyên thanh lịch, tân tiến, cổ kính, ngọt sủng, cao H, xuyên nhanh chóng, mau xuyên, khối hệ thống, công lược, 1V1, HE
   
  Ngày khoan hố: 20/7/2022
  Ngày lấp hố: 20/01/2023
  
  Văn án:
  
  Mẫn Dao là 1 hình ảnh hậu, vô tình bị tiêu diệt lại bị trói tấp tểnh khối hệ thống "Công lược tính phúc". Từ phía trên, nường chính thức cuộc sống đời thường "tính phúc" ở những trái đất.
  
  Mỗi trái đất đều là 1V1.
  
  Nhiệm vụ của nữ giới công ty là trợ canh ty ký công ty công lược hero tiềm năng.
  
  TG01: Bác sĩ cấm dục VS Thư ký thanh mai
  
  TG02: Muộn tao quân nhân VS Quý khách hàng gái đem bầu
  
  TG03: Tổng tài hắc hóa VS Người phu nhân thánh thiện huệ
  
  TG04: Thảo căn tướng tá quân VS Người phu nhân tào khang
  
  TG05: Quỷ súc hiệu trưởng VS Giáo viên mỹ nữ
  
  TG06: Hầu gia tàn nhẫn VS Mẹ kế tiếp xinh đẹp
  
  TG07: Vương gia hoa tâm VS Hoa khôi thanh lâu
   
  TG08: Giáo thảo cao lãnh VS Hoa hậu giảng đàng dâm đãng
  
  TG09: Thiếu tướng tá lãnh khốc VS Sĩ quan lại phụ tá kiều mị
  
  TG10: Si cuồng dò thám thánh VS Thê tử vị vắng ngắt vẻ
  
  Phiên ngoại: Thoái ngoài khối hệ thống, cuộc sống đời thường mới
  ---------------------
  Đây là truyện lần thứ nhất bản thân edit và edit dựa vào phiên bản convert nên chỉ có thể đích thị 70-80% đối với vẹn toàn tác, ngóng mn cảm thông nha!

#3caoh