CPT

thayvitimen

Tại sao chọn CPT Tóm tắt khóa học Thi xếp lớp Lịch khai giảng lớp mới

Foreignlanguages1Foreignlanguages1Foreignlanguages1

Mô tả khóa học:

Thành thạo ngoại ngữ là nhu cầu thiết yếu của những ai muốn theo đuổi con đường học tập và nghiên cứu bằng ngôn ngữ nước ngoài hơn là tiếng mẹ đẻ. Do đó, chương trình được kỳ vọng giúp học viên cải thiện đáng kể trình độ ngoại ngữ của mình, đặc biệt là tiếng Anh.

 

 

 

Mạng lưới đối tác