CPT

thayvitimen

Tại sao chọn CPT Tóm tắt khóa học Thi xếp lớp Lịch khai giảng lớp mới

Foundationknowledge

 

 Mô tả khóa học:

Trong khóa học này, học viên sẽ tiếp cận kiến thức nền tảng hữu ích cho quá trình nghiên cứu và học tập. Chương trình cung cấp nhiều môn học giúp học viên bổ sung những lỗ hổng về kiến thức căn bản đặc biệt là khi sử dụng ngoại ngữ để học các kiến thức này.

Môn học:

- Khoa học tự nhiên
- Khoa học xã hội

 

Mạng lưới đối tác