WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (2421) ORDER BY t.name ASC

Tổng kết và trao giấy chứng nhận cho học viên khóa tập huấn ngắn hạn về Phương pháp Nghiên cứu Khoa học – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

Tổng kết và trao giấy chứng nhận cho học viên khóa tập huấn ngắn hạn về Phương pháp Nghiên cứu Khoa học

Sáng ngày 12/5/2016, tại Khu Công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM, Công đoàn ĐHQG-HCM phối hợp với Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ tổ chức lễ tổng kết và trao giấy chứng nhận cho 47 học viên là cán bộ, công đoàn viên của các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM đã hoàn thành khóa học “Phương pháp nghiên cứu khoa học”.

Ths Huỳnh Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn ĐHQG-HCM và PGS. TS Vũ Phan Tú, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ đã đến tham dự và trao giấy chứng nhận cho các cán bộ, công đoàn viên đã hoàn thành khóa học.

1web

Ths Huỳnh Thị Hạnh phát biểu tổng kết khóa học Phương pháp nghiên cứu khoa học

2web

Ths Huỳnh Thị Hạnh trao giấy chứng nhận cho các học viên

Với sự hướng dẫn tận tình của PGS.TS. Vũ Phan Tú, PGS.TS. Hồ Văn Khươn, TS. Huỳnh Quốc Việt, cùng với sự nỗ lực, tích cực học tập của các học viên, lớp học đã được tổ chức thành công và mang lại hiệu quả thiết thực trong việc bổ túc các kiến thức mới về phương pháp nghiên cứu cho cán bộ, công đoàn viên.  Việc tổ chức lớp học thật sự có ý nghĩa đối với toàn thể cán bộ công đoàn, nghiên cứu viên trẻ của ĐHQG-HCM, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của các học viên.

Kết thúc khóa học có 47 học viên hoàn thành và nhận giấy chứng nhận của Trung tâm. Các mục tiêu Công đoàn ĐHQG-HCM đưa ra từ đầu khóa đã hoàn thành, các học viên đã có khả năng xây dựng được một thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học, đồng thời nâng cao năng lực làm việc nhóm, kỹ năng nghiên cứu của bản thân. Nhiều học viên bày tỏ nguyện vọng được công đoàn ĐHQG-HCM tiếp tục tổ chức những khóa học về nghiên cứu khoa học mang tính nâng cao hơn.

5Web

Các học viên hoàn thành và nhận chứng chỉ khóa học

 

Trong thời gian vừa qua, với chủ trương nâng cao năng lực quản lý và chuyên môn cho cán bộ nghiên cứu, đặc biệt chú trọng đến công tác nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho đội ngũ cán bộ công đoàn và nghiên cứu viên trẻ ĐHQG-HCM, Công đoàn ĐHQG-HCM đã tổ chức lớp “Phương pháp nghiên cứu khoa học” do các cán bộ nghiên cứu, giảng viên có kinh nghiệm của Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ giảng dạy. Lớp học được bắt đầu từ ngày 7/4/2016 và kết thúc vào ngày 12/5/2016.

 

Tin & ảnh: Đặng Văn Em

Tổng kết và trao giấy chứng nhận cho học viên khóa tập huấn ngắn hạn về Phương pháp Nghiên cứu Khoa học

One thought on “Tổng kết và trao giấy chứng nhận cho học viên khóa tập huấn ngắn hạn về Phương pháp Nghiên cứu Khoa học

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *