WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (2404) ORDER BY t.name ASC

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI LỚP ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ KHÓA 5/2015 – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI LỚP ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ KHÓA 5/2015

Căn cứ Quyết định số 488/QĐ-BGDĐT ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho ứng viên nghiên cứu sinh và nghiên cứu sinh là giảng viên đại học, cao đẳng sẽ và đang được đào tạo trình độ tiến sĩ theo đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020”;

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ (Trung tâm), ĐHQG-HCM xin thông báo kế hoạch triển khai lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 5/2015, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Là các nghiên cứu sinh (NCS), cán bộ, giảng viên của các cơ sở đào tạo và các đối tượng khác có nhu cầu.

2. Thời lượng: 192 tiết (16 tiết/tuần, trong vòng 12 tuần).

3. Thời gian học: Thứ Ba và Thứ Bảy hàng tuần từ ngày 08/9/2015 đến ngày 28/11/2015 

                              (Sáng: 8h30 – 11h30 ; Chiều: 13h00 – 16h00).

4. Địa điểm: Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ,Đại học Quốc gia TP.HCM

(Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM).

5. Nội dung khóa học

Chương trình đào tạo tiền tiến sĩ trang bị các kỹ năng, phương pháp nghiên cứu khoa học và kiến thức nền thiết yếu cho các học viên. Cụ thể như sau:

–        Phương pháp Nghiên cứu Khoa học chuyên sâu, cách viết luận án Tiến sĩ (Research Methods);

–        Tư duy Phản biện (Critical Thinking);

–        Kiến thức nền: Toán cao cấp, Thống kê, Phương pháp Định tính và Định lượng (Foundation Knowledge/ Qualitative and Quantitative);

–        Đọc và đánh giá bài báo khoa học (Reading and Evaluating Research papers);

–        Viết và xuất bản công trình nghiên cứu khoa học (Scientific and Technical Writing);

–        Kỹ năng thuyết trình báo cáo khoa học (Research Paper Presentation);

–        Kỹ năng thuyết trình hiệu quả bằng tiếng Anh (Effective Presentation in English);

–        Cơ sở thống kê và các phần mềm liên quan (R, SPSS, Stata,…);

–        Ứng dụng phần mềm Endnote vào hoạt động truy xuất tài liệu tham chiếu trong báo cáo nghiên cứu khoa học.

6. Học phí: 10.000.000 VNĐ/Học viên

    Giảm học phí: Nhằm khuyến khích đội ngũ cán bộ, giảng viên của các cơ sở đào tạo tham gia khóa học đào tạo tiền tiến sĩ, ĐHQG-HCM sẽ hỗ trợ 35% học phí cho các đối tượng trên, học phí còn lại là 6.500.000 VNĐ/Học viên.

7. Giảng viên: Do các Phó Giáo Sư; Tiến sĩ đã hoàn thành chương trình Tiến sĩ tại các nước có nền giáo dục phát triển (Mỹ, Pháp, Canada, Singapore,…) đảm nhiệm.

8. Hạn đăng ký: Đến hết ngày 28/8/2015

Trung tâm sẽ đóng danh sách trước hạn nếu số lượng đăng ký đủ 55 học viên.

9. Cách thức đăng ký: Liên hệ với cô Đoàn Ngọc Minh Hương theo 02 cách sau:

–        Cách 1: Đăng ký trực tiếp qua số điện thoại: (84-8) 3724 2160-1544 từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng: 8h30-11h30; buổi chiều: 13h00-16h00);

–        Cách 2: Đăng ký qua địa chỉ email: dnmhuong@vnuhcm.edu.vn và cung cấp các thông tin sau:

Họ và tên:……………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………

Nơi sinh:……………………………………………………..

Đơn vị công tác:……………………………………………..

Đơn vị làm NCS (nếu có):…………………………………….

Chuyên ngành:………………………………………………

Email:………………………………………………………..

Số điện thoại liên lạc:………………………………………..

Mọi thắc mắc về lớp đào tạo tiền tiến sĩ này, xin vui lòng liên hệ cô Đoàn Ngọc Minh Hương theo số điện thoại: (84-8) 3724 2160-1544 hoặc địa chỉ email: dnmhuong@vnuhcm.edu.vn. Website:www.cpt.edu.vn.

Trân trọng./.

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI LỚP ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ KHÓA 5/2015

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *