WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2297) ORDER BY t.name ASC

Lê Xuân Lâm – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 5, NCS Ngành Vật liệu Xây dựng – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

Lê Xuân Lâm – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 5, NCS Ngành Vật liệu Xây dựng

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2297) ORDER BY t.name ASC

“Tôi hiện đang theo học nghiên cứu sinh theo chuyên ngành VLXD, trong quá trình làm đề cương, tôi luôn trong tâm trạng là không tự tin, mò mẫm và tự tìm hiểu là chính, không nắm rõ phương pháp tự nghiên cứu, tự tìm tài liệu, cách tìm ý tưởng mới.

Đến khi học các chuyên đề do thầy Tú, thầy Khương, thầy Trung và với sự tâm huyết và nhiệt tình của các thầy đã tôi cảm thấy tự tin hơn và có định hướng tốt hơn trong việc học và nghiên cứu của mình cũng như giúp tôi học thêm những kiến thức mới bổ sung các công cụ cần thiết khi tìm tòi nghiên cứu.

Tôi thật sự rất vui mừng khi được có cơ hội và có duyên khi tham dự các khóa học của Trung tâm tổ chức.

Tuy nhiên, do đặc thù người học là người đi làm full time nên rất khó theo hết tất cả các buổi học vì bận công việc vì nhiều khi người học có nhu cầu học ở những chuyên đề trong thời gian ngắn nhưng khi thấy thời gian dài như vậy dẫn đến ngại vì có thể kẹt đi công tác hoặc sếp không cho nghỉ làm hoài (dù học phí không cao).

Trung tâm có thể chia nhỏ chương trình đào tạo thành các mô đun ngắn hạn hơn để giảng dạy và có thêm nhiều chuyên đề khác cho phong phú hơn (ví dụ: kỹ năng viết bài báo khoa học, kiến thức về số liệu, lập trình Matlab, R…) và tổ chức tập trung chuyên sâu chỉ một môn học cho một chuyên đề thôi vì các lớp học tại Trung tâm do thầy Khương, thầy Trung, thầy Tú chỉ mới dừng ở mức độ giới thiệu cho học viên biết thôi chứ chưa đi vào cụ thể chỉ tận tay cách tóm tắt bài báo như thế nào mặc dù khi học tôi cảm nhận được (và rất biết ơn) là các thầy dạy hết sức mình dồn hết đam mê của mình vào việc dạy.

Ví dụ tổ chức thêm môn học Phương pháp Nghiên cứu khoa học nâng cao chẳng hạn là học viên được học lý thuyết rồi thực hành ngay luôn thì sẽ giúp người học thích hơn.”

Lê Xuân Lâm – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 5, NCS Ngành Vật liệu Xây dựng
 XEM THÊM FEEDBACK Ở ĐÂY.
Lê Xuân Lâm – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 5, NCS Ngành Vật liệu Xây dựng

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (2297) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (2297) ORDER BY t.name ASC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`