WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2299) ORDER BY t.name ASC

Hồ Thị Thanh Nhàn (Giảng viên Đại học Văn Lang) & Nguyễn Viết Tân (Giảng viên Đại học Công Nghệ Sài Gòn) – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 6 – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

Hồ Thị Thanh Nhàn (Giảng viên Đại học Văn Lang) & Nguyễn Viết Tân (Giảng viên Đại học Công Nghệ Sài Gòn) – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 6

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('easy-testimonial-category') AND tr.object_id IN (2299) ORDER BY t.name ASC

“Trước khi đến với khóa học của Trung tâm, mình và ông xã mình đều đã trải qua bậc học Thạc sĩ, cũng biết một số Phương pháp nghiên cứu khoa học, nhưng qua khóa học vừa rồi, mình học hỏi thêm được rất nhiều.
Cụ thể, hiệu quả làm việc của mình tăng lên rõ rệt, trong quá trình học tại Trung tâm mình đã ứng dụng kiến thức vừa học để viết 2 bài báo nghiên cứu trên tạp chí chuyên ngành và 1 bài tham luận hội thảo cấp quốc gia; Khả năng tra cứu tài liệu cải thiện rõ so với trước khi học, trước đây chủ yếu mình chỉ tiếp cận được với tài liệu sách, tạp chí được xuất bản dưới dạng hard-copy, tài liệu lưu trữ chính thống tại các thư viện, bảo tàng,… Nay mình tiếp cận được với tài liệu quốc tế về các vấn đề mình quan tâm, mình đọc tài liệu và viết bài nhanh hơn nhiều nhờ môn học Research Paper, phân tích tài liệu và định hướng đề tài cũng tốt hơn nhờ môn Research Methods, Critical Thinking, biết quản lý và trích dẫn tài liệu khoa học hơn nhờ phần mềm Endnote. Tóm lại là khóa học TTS đối với 2 người nhà mình đều vô cùng bổ ích. Mình đã thi Nghiên cứu sinh, dự kiến sẽ có kết quả vào cuối tháng 9 này.
Mình dự định sẽ tiếp tục đăng ký khóa học LateX mà trung tâm sắp tổ chức, mình đặc biệt hâm mộ thầy Khương, đương nhiên cũng vô cùng mến mộ các thầy cô còn lại. Một lần nữa xin cảm ơn Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ.”

Hồ Thị Thanh Nhàn (Giảng viên Đại học Văn Lang) & Nguyễn Viết Tân (Giảng viên Đại học Công Nghệ Sài Gòn) – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 6
 XEM THÊM FEEDBACK Ở ĐÂY.
Hồ Thị Thanh Nhàn (Giảng viên Đại học Văn Lang) & Nguyễn Viết Tân (Giảng viên Đại học Công Nghệ Sài Gòn) – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 6

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('post_tag') AND tr.object_id IN (2299) ORDER BY t.name ASC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category') AND tr.object_id IN (2299) ORDER BY t.name ASC

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`