Lịch sử thành lập

Lịch sử thành lập

Trên cơ sở Đề án 911/QĐ-TTg ký ngày 17 tháng 6 năm 2010 về việc đào tạo 20.000 giảng viên có trình độ tiến sĩ giai đoạn 2010-2020, và trên cơ sở chiến lược của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG TP.HCM) tiến tới Đại học Nghiên Cứu hàng đầu của Việt Nam, nằm trong top các Đại học hàng đầu của Khu vực và Quốc tế, ĐHQG TP.HCM đẩy mạnh công tác quản lý và đào tạo sau đại học lên tầm cao mới về chất lượng và số lượng nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam và Khu vực đáp ứng hội nhập Asian 2015, Giám đốc ĐHQG TP.HCM đã ký Quyết định số 43/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 10/2/2012 về việc thành lập Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ (Trung tâm) trực thuộc ĐHQG TP.HCM. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho ứng viên Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020” (Đề án 911).

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ (Center for Predoctoral Training – CPT) là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM), được thành lập từ năm 2013.

CPT được thành lập với vai trò quan trọng trong định hướng chiến lược của ĐHQG-HCM, hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thuộc ĐHQG-HCM nói riêng, và các cơ sở đào tạo tại khu vực miền Nam nói chung.

CPT được giao trọng trách xây dựng, triển khai chương trình đào tạo tiền tiến sĩ và các khóa học ngắn hạn nhằm hỗ trợ, trang bị các kiến thức, kỹ năng về nghiên cứu khoa học dành cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh, đội ngũ cán bộ và giảng viên của các cơ sở đào tạo cũng như các đối tượng có nhu cầu thực hiện nghiên cứu khoa học với cam kết đảm bảo về chất lượng các chương trình đào tạo và kiến thức chuyên môn của các Giảng viên trực tiếp giảng dạy.

CPT mong muốn với các chương trình đào tạo của mình sẽ truyền ngọn lửa đam mê, cảm hứng nghiên cứu cho các học viên, tạo ra các công trình nghiên cứu có giá trị, sánh tầm Quốc tế, góp phần nâng cao vị thế của giáo dục Việt Nam ra Thế giới.

CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Đào tạo

Trang bị và hoàn thiện phương pháp nghiên cứu khoa học, kiến thức nền, kỹ năng học thuật cho học viên. Tạo môi trường đào tạo giai đoạn đầu cho các học viên cao học (Pre-Master) và nghiên cứu sinh (Pre-Doctor) đặc biệt là Giảng viên trước khi theo học các chương trình ở trong nước cũng như ở nước ngoài.

Trung tâm triển khai các lớp đào tạo tiền tiến sĩ và các khóa đào tạo kỹ năng ngắn hạn nhằm mục đích nâng cao khả năng tự nghiên cứu khoa học cho các đối tượng học viên là NCS và các đối tượng khác nếu có nhu cầu, các học phần của lớp đều do các giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu đảm nhận với mong muốn sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ:

– Hiểu rõ và thực hành được các phương pháp nghiên cứu khoa học.

– Biết cách xây dựng đề cương nghiên cứu.

– Biết cách viết bài báo khoa học.

– Biết cách viết và bảo vệ luận án nghiên cứu.

– Hiểu rõ các quy tắc về đạo đức nghiên cứu và văn hóa học thuật.

– Ứng dụng các công nghệ và kỹ thuật mới vào nghiên cứu khoa học một cách hiệu quả.

2. Hỗ trợ chuyên môn

Trung tâm hỗ trợ học viên xác định đề tài và xây dựng đề cương nghiên cứu. Các đề tài này có thể xuất phát từ nhu cầu thực tế của các địa phương tại Việt Nam. Ngoài ra, Trung tâm tổ chức cho học viên tham gia vào các dự án nghiên cứu đang thực hiện tại ĐHQG-HCM, thực tập tại các phòng thí nghiệm của ĐHQG-HCM nhằm hiểu rõ hơn về các đề tài nghiên cứu, chuẩn bị tốt đề cương nghiên cứu.

Trung tâm hỗ trợ, giới thiệu các giảng viên đồng hướng dẫn tại Việt Nam nếu dự án nghiên cứu của học viên có yêu cầu.

3. Thiết lập mạng lưới đối tác trong và ngoài nước

Đối với các đối tác ngoài nước, Trung tâm thiết lập mối liên kết với các trường đại học trên thế giới, xây dựng cơ sở dữ liệu về các ngành đào tạo, các lĩnh vực nghiên cứu. Các trường đại học này sẽ là nơi tiếp nhận các học viên của Trung tâm.

Với các đối tác trong nước, Trung tâm thiết lập mối quan hệ thông qua việc tổ chức các Hội thảo, các buổi sinh hoạt chuyên đề học thuật.

4. Quản lý học bổng

CPT là kênh thông tin học bổng chính thức của ĐHQG-HCM. Nhờ mối quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học uy tín trên thế giới, CPT luôn cập nhật nhanh chóng các thông tin về học bổng và phổ biến đến các học viên. Do đó, học viên của CPT luôn có lợi thể trong việc tìm kiếm học bổng phù hợp.

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU

1. Tầm nhìn

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ hướng đến xây dựng và phát triển thành trung tâm bồi dưỡng, đào tạo tiền tiến sĩ cho đội ngũ cán bộ, giảng viên có uy tín hàng đầu Việt Nam; góp phần khẳng định vai trò nòng cốt và tiên phong đổi mới của ĐHQG-HCM trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

2. Sứ mạng

Góp phần đào tạo ra những nhà lãnh đạo tương lai, những nhà nghiên cứu và học viên có nền tảng vững chắc về kỹ năng học tập, nghiên cứu và khả năng ngoại ngữ chuyên sâu để hỗ trợ và nâng cao hiệu quả trong việc học tập và nghiên cứu khoa học ở nước ngoài.

Bồi dưỡng, hỗ trợ phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng có năng lực chuyên môn và phương pháp để thực hiện thành công chương trình đào tạo sau đại học ở trình độ tiến sĩ.

Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học, nghiên cứu khoa học tại ĐHQG-HCM theo hướng tiếp cận với các trường đại học uy tín trên thế giới.

Góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên trong ĐHQG-HCM cũng như cho các địa phương, các trường đại học khu vực phía Nam.

3. Mục tiêu

Góp phần nâng cao chất lượng, số lượng Nghiên cứu sinh (NCS), chủ động tạo nguồn NCS chất lượng cao.

Hỗ trợ học viên, NCS những kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết nhằm bảo đảm thành công trong chương trình đào tạo ở trong và ngoài nước. Nâng cao số lượng đề tài nghiên cứu liên quan đến các vấn đề cấp thiết của đất nước thông qua việc định hướng đề tài nghiên cứu cho NCS.

Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, góp phần rút ngắn thời gian học tập ở nước ngoài nhờ vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong nước.

Thiết lập và phát huy mối liên kết với các trường đại học danh tiếng trên thế giới để từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu trong nước.

Góp phần thể hiện vai trò, trách nhiệm xã hội của ĐHQG-HCM trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cao của đất nước nói chung và cho khu vực nói riêng.

TẠI SAO CHỌN TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ

1. Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ là đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, một trong hai hệ thống giáo dục lớn nhất và uy tín hàng đầu Việt Nam. Do đó các chứng nhận do Trung tâm cấp đạt được độ tin cậy tuyệt đối.

2. Trung tâm là đối tác chiến lược với các trường Đại học danh tiếng hàng đầu thế giới đặc biệt ở Mỹ, Anh, Úc và Canada trong việc thực hiện những chương trình hợp tác với bằng cấp được quốc tế và khu vực công nhận.

3. Bằng cấp chuyên nghiệp và tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp trọng điểm.

4. Là nhà cung cấp chuyên nghiệp và tiên phong trong việc phát triển các chương trình học theo hướng nghiên cứu nhất là trong lĩnh vực quản lý và đánh giá giáo dục. Vì vậy, Trung tâm là nơi đào tạo các nhà quản lý hàng đầu của Việt Nam.

5. Đội ngũ giảng dạy là những nhà nghiên cứu và giảng viên hàng đầu Việt Nam đã có thời gian học tập và nghiên cứu tại các nước có nền giáo dục phát triển trên thế giới.