THÔNG BÁO TRIỂN KHAI LỚP ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ KHÓA 9

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ (Trung tâm) trực thuộc Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) thông báo đến các cơ sở đào tạo kế hoạch triển khai lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa … Đọc tiếp THÔNG BÁO TRIỂN KHAI LỚP ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ KHÓA 9