Trương Thị Bích Hồng – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 4, Giảng viên Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

“Khóa học này rất hay đã giúp mình hiểu hơn về Phương pháp nghiên cứu. Sau khóa học này, mình có thể chủ động hơn trong việc Nghiên cứu từ tìm kiếm tài liệu, tiến hành thí nghiệm đến việc viết chuyên đề, bài báo. Vì Chương trình giành cho nhiều ngành nên nội dung một số môn cũng còn chung chung, cần có thêm các nội dung để lựa chọn phù hợp cho mỗi ngành.
Chúc Trung tâm ngày càng phát triển và có những Chương trình đào tạo hay!”

Trương Thị Bích Hồng – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 4, Giảng viên Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi
 SEE MORE FEEDBACK HERE.
Trương Thị Bích Hồng – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 4, Giảng viên Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *