Phan Trọng Tuấn – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 3, Giảng viên Đại học Cần Thơ

“Trước tiên, xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ vì đã tạo cơ hội cho tôi được tiếp xúc với các kiến thức và những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị cho quá trình nghiên cứu của mình thông qua các môn học hữu ích trong chương trình đào tạo Tiền tiến sĩ của quý Trung tâm.

Tất cả các môn học trong Chương trình Đào tạo Tiền tiến sĩ của Quý Trung tâm đều rất có ích cho những ai đang có ý định học nghiên cứu sinh lẫn trong và ngoài nước. Điều đặc biệt là sau mỗi môn học, Trung tâm đều có khảo sát ý kiến của học viên về chất lượng môn học, sự cần thiết của từng môn học cũng đều được đánh giá qua các ý kiến khảo sát…Điều quan trọng hơn, đội ngũ giảng viên đều là những chuyên gia về lĩnh vực nghiên cứu, giúp học viên tích lũy được những kinh nghiệm quý báu.

Qua khóa học, tôi đã tận dụng được những kiến thức có được, áp dụng vào nghiên cứu, bước đầu có được những thành công nhất định. Cụ thể tôi đã có được 5 bài báo khoa học được chấp nhận để báo cáo tại các Hội nghị quốc tế. Một phần lớn đều nhờ vào những kỹ năng có được từ khóa đào tạo Tiền tiến sĩ của quý Trung Tâm.

Xin chân thành cảm ơn!
Chúc Trung tâm phát triển vững mạnh!”

Phan Trọng Tuấn – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 3, Giảng viên Đại học Cần Thơ
 SEE MORE FEEDBACK HERE.
Phan Trọng Tuấn – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 3, Giảng viên Đại học Cần Thơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *