Lê Huỳnh Minh Triết – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 7, Sinh viên Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

Từ lúc hoàn thành khóa học Đào tạo tiền tiến sĩ, nhờ những kiến thức quý báu tích lũy trong quá trình học lớp Tiền tiến sĩ, em đã nghiên cứu và viết được 2 bài báo đăng trên tạp chí Quốc Tế (trong đó có 1 ISI). Với mong muốn nâng cao khả năng trình bày bài nghiên cứu một cách chuyên nghiệp hơn nữa, em đã đăng ký lớp học ngắn hạn “Ứng dụng phần mềm soạn thảo văn bản LaTeX trong trình bày công trình nghiên cứu khoa học”.
Em chân thành cám ơn Trung tâm và chúc Trung tâm tiếp tục đào tạo ra các học viên xuất sắc.

Lê Huỳnh Minh Triết – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 7, Sinh viên Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM
 SEE MORE FEEDBACK HERE.
Lê Huỳnh Minh Triết – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 7, Sinh viên Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *