Hà Phương – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ 4 Giảng viên Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

“Mình xin cảm ơn Trung tâm về Khóa học, sau Khóa học mình học được nhiều vấn đề quan trọng mà một người nghiên cứu khoa học cần phải có như: Kĩ năng nghiên cứu độc lập, cách làm các presentation, cách trình bày các bài báo khoa học…
Mình xin chúc các thầy cô của Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ thật dồi dào sức khỏe để tiếp tục đào tạo các lớp tiếp theo.”

Hà Phương – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ 4 Giảng viên Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM
 SEE MORE FEEDBACK HERE.
Hà Phương – Lớp đào tạo tiền tiến sĩ 4 Giảng viên Đại học Bách Khoa, ĐHQG-HCM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *