CPT

hocbongen

          Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) đã nhận được thông tin từ trường Đại học Hiroshima về chương trình học bổng Tiến sĩ “Phoenix Leader Education Program (Hiroshima Initiative) for Renaissance from Radiation Disaster” tại Nhật Bản năm 2016.

Read more...

       Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ (Trung tâm), ĐHQG-HCM đã nhận được thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại Thành phố Hồ Chí Minh về chương trình học bổng Thạc sĩ Developing Countries Partnership Program on Scholarship (Beasiswa KNB) 2016

Read more...

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ (Trung tâm), ĐHQG-HCM đã nhận được thông tin về học bổng Chính phủ Australia đợt tuyển chọn năm 2016, niên khóa 2017. Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết tại website: http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/en/

 

 

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã nhận được thông tin từ trường Đại học Khon Kaen (Khon Kaen University) về chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ KKU dành cho các nước ASEAN và các nước Tiểu Vùng sông Mê kông (the KKU scholarship for ASEAN and GMS Countries' Personnel, Academic Year 2016) tại Thái Lan. Cụ thể:

Read more...

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã nhận được thông tin từ Bộ Khoa học Công nghệ Đài Loan về chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ MOST (Ministry of Science and Technology) tại Đài Loan năm 2016. Cụ thể:

Read more...

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã nhận được thông tin từ trường Đại học Kỹ thuật Suranaree (Suranaree University of Technology) về chương trình học bổng Tiến sĩ SUT-Ph.D dành cho ASEAN giai đoạn 2, năm 2016 (SUT- PhD Scholarship Program for ASEAN – Phase II) tại Thái Lan. Cụ thể:

Read more...

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có nhận được thông tin từ Đại sứ quán Ai-len về chương trình học bổng Thạc sĩ của Chính phủ Ai-len năm học 2016 – 2017. Cụ thể:

Read more...

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có nhận được thông tin từ trường Đại học Hokkaido về chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ và chương trình chuyên ngành tại trường Đại học Hokkaido, Nhật Bản năm 2016. Cụ thể:

Read more...

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) có nhận được thông tin từ trường Đại học Tsukuba về chương trình học bổng Tiến sĩ Sinh học Con người (Ph.D. Program in Human Biology) tại trường Đại học Tsukuba, Nhật Bản năm 2015. Cụ thể:

Read more...

Institutions in partnership with VNU-HCM