Professors

Professors
14484632_316896592008169_206097031141410917_n

Assoc. Prof. Vu Phan Tu, PhD

PhD (Czech)

Postdoc (US)

giao_su2

Prof. Phan Thanh Son Nam, PhD

PhD (UK)

Postdoc (US)

nguyen-thoi-trung

Assoc. Prof. Nguyen Thoi Trung, PhD

PhD (NUS, Singapore)

Picture1-2

Assoc. Prof. Ho Van Khuong, PhD

PhD (Korea)
Postdoc (Canada)

ts-le-thi-kim-phung-dh-bach-khoa-tphcm-1498649569369

Assoc. Prof. Le Thi Kim Phung, PhD

PhD (UK)

duong-thi-hoang-oanh

Assoc. Prof. Duong Thi Hoang Oanh, PhD

PhD (New Zealand)
Postdoc (US)
Postdoc (Australia)

vqt-2013-c_0

Vu Quang Tuyen, PhD

PhD (Germany)

18057808_1407707299303819_1269064928875322994_n-2

Tran Anh Tien, PhD

PhD (US)

VNDieu_small

Assoc. Prof. Vo Ngoc Dieu, PhD

PhD (Thailand)

Postdoc (Germany)

15317769_1332759520087877_2777020792349017424_n

Ho Thu Hien, PhD

PhD (Japan)

huynh-quoc-viet

Huynh Quoc Viet, PhD

PhD (Thailand)