WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (409) ORDER BY t.name ASC

Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ MOST tại Đài Loan năm 2016 – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ MOST tại Đài Loan năm 2016

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã nhận được thông tin từ Bộ Khoa học Công nghệ Đài Loan về chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ MOST (Ministry of Science and Technology) tại Đài Loan năm 2016. Cụ thể:
1. Số lượng:
– 10 suất trong đó:
+ Chương trình Thạc sĩ: 2 năm;
+ Chương trình Tiến sĩ: 3 năm.
– Ứng viên đã tham gia chương trình học bổng Thạc sĩ trước đó có thể ứng tuyển chương trình Tiến sĩ tại cùng trường/cơ sở đó.
2. Điều kiện:
Học bổng cấp cho ứng viên đáp ứng các điều kiện sau:
– Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hoặc Sau đại học với thành tích học tập xuất sắc;
– Có phẩm chất đạo đức tốt và không có tiền án, tiền sự;
– Không phải là công dân Đài Loan;
– Không phải là sinh viên Đài Loan học tập ở nước ngoài;
– Ứng viên chưa từng học chương trình Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ nào khác tại Đài Loan mà cùng cấp với chương trình học bổng ứng viên sẽ dự tuyển;
– Trong suốt quá trình nhận học bổng, ứng viên không được đăng ký học thêm văn bằng kép hoặc tham gia chương trình trao đổi sinh viên theo thỏa thuận hợp tác giữa Đài Loan với đơn vị nước ngoài khác;
– Chưa từng bị thu hồi học bổng.
3. Giá trị học bổng:
– NT$30,000/tháng. Ứng viên tự trang trải các chi phí phát sinh khác.
4. Hồ sơ:
– Đơn xin học bổng. Tải mẫu đơn tại website: http://www.most.gov.tw/vietnam/en?viewu_mode=listView;

– Bản sao Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có cung cấp quốc tịch;
– Bản sao bằng cấp và bảng điểm cao nhất. Nếu do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì văn bằng và bảng điểm này phải được cơ quan ngoại giao Trung Quốc xác nhận hoặc chính trường ứng viên đã theo học trước đó niêm phong và gởi trực tiếp tới trường ứng viên dự tuyển (nếu là ngôn ngữ khác thì yêu cầu phải có bản dịch tiếng Trung hoặc tiếng Anh).
– Giấy tờ chứng minh ứng viên đã nộp đơn cho trường tại Đài Loan. Ví dụ: bản sao biên nhận nộp lệ phí hồ sơ, đơn xin học bổng và phản hồi xác nhận của trường;
– Chứng chỉ ngoại ngữ:
+ Đối với chương trình học bổng dạy bằng tiếng Trung, ứng viên nộp bản sao chứng chỉ tiếng Trung (TOCFL môn Nghe và Đọc từ cấp độ 2 trở lên);
+ Đối với chương trình học bổng dạy bằng tiếng Anh, ứng viên nộp bản sao chứng chỉ tiếng Anh (TOEFL hoặc chứng chỉ tương đương khác). Điều kiện này được miễn đối với ứng viên đã từng học chương trình dạy bằng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ quốc gia chính thức là tiếng Anh.
+ Nếu không có chứng chỉ ngoại ngữ vì lý do đặc biệt, ứng viên sẽ phải tham dự kỳ thi kiểm tra hoặc phỏng vấn.
– Hai thư giới thiệu có ký tên, đóng dấu của Hiệu trưởng, Giáo sư hoặc trưởng Khoa;
– Sơ yếu lí lịch;
– Đề cương nghiên cứu.
5. Cách thức và thời hạn nộp hồ sơ:
Cách thức:
– Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ:
Ms. Le Thi Thu Hong
Science and Technology Division, Taipei Economic and Cultural Office in Hanoi, Vietnam
Add: 5 Fl., HITC, 239 Xuan Thuy Rd., Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam
Tel: +84 43 7686 013 – Email: viet01@most.gov.tw
Thời hạn: 25/3/2016

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: http://www.most.gov.tw/vietnam/en?viewu_mode=listView (tiếng Anh) hoặc http://www.most.gov.tw/vietnam/ch?view_mode=listView (Tiếng Trung) hoặc liên hệ Ms. Le Thi Thu Hong (Tel: +84 43 7686 013 – Email: viet01@most.gov.tw)

Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ MOST tại Đài Loan năm 2016

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *