WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (411) ORDER BY t.name ASC

Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ KKU của trường Đại học Khon Kaen năm 2016 – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ KKU của trường Đại học Khon Kaen năm 2016

Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã nhận được thông tin từ trường Đại học Khon Kaen (Khon Kaen University) về chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ KKU dành cho các nước ASEAN và các nước Tiểu Vùng sông Mê kông (the KKU scholarship for ASEAN and GMS Countries’ Personnel, Academic Year 2016) tại Thái Lan. Cụ thể:
1. Điều kiện:
Học bổng cấp cho ứng viên đáp ứng các điều kiện sau:
– Là công dân thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hoặc Tiểu vùng sông Mê kông trong đó có Việt Nam;
– Được cơ quan tại nơi ứng viên công tác cử đi học;
– Dưới 40 tuổi tại thời điểm nộp đơn;
– Đáp ứng các điều kiện tùy theo yêu cầu của từng chương trình cụ thể.
2. Các ngành được cấp học bổng:
– Tham khảo danh sách các ngành được cấp học bổng tại website: http://ird.kku.ac.th/news.php?id=63.

3. Giá trị học bổng:
– Giá trị học bổng dao động từ 96,000 – 350,000 Baht/năm tùy theo từng loại học bổng. Tham khảo chi tiết các loại học bổng và giá trị học bổng tại website: http://ird.kku.ac.th/news.php?id=63

4. Hồ sơ:
– Đơn xin học bổng. Tải mẫu đơn tại website: http://ird.kku.ac.th/news.php?id=63;
– Bảng điểm Đại học (đối với chương trình Thạc sĩ) hoặc Bảng điểm Đại học và Thạc sĩ (đối với chương trình Tiến sĩ);
– Bản sao công chứng bằng cấp;
– Chứng chỉ ngoại ngữ còn hiệu lực (TOEFL 500 hoặc IETLS 5.5 hoặc chứng chỉ quốc tế tương đương khác);
– 2 thư giới thiệu do Khoa của trường Đại học ứng viên xác nhận (mỗi bộ hồ sơ đính kèm một thư giới thiệu);
– Thư đồng ý cử đi học do cơ quan ứng viên đang công tác xác nhận;
– Bản dịch công chứng Giấy khai sinh/ Chứng minh Nhân dân hoặc bản sao công chứng hộ chiếu;
– Giấy khám sức khỏe;
– Bản sao Bản ghi nhớ (nếu có – đối với ứng viên theo học tại trường Đại học có kí kết Bản ghi nhớ với trường Đại học Khon Kaen);
– Bản sao các loại tài trợ / học bổng của tổ chức trong hoặc ngoài nước khác (nếu có, trong đó nêu rõ loại tài trợ/học bổng và số tiền).
Lưu ý:
+ Hồ sơ phải chuẩn bị thành hai bộ (ký tên lên từng trang của bộ hồ sơ);
+ Giấy tờ phải dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Thái;
5. Cách thức và thời hạn nộp hồ sơ:
Cách thức:
– Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới địa chỉ:
Mr. Isara Suriyagul Na Ayudhaya
International Relations Division
Khon Kaen University
4th floor, Bimala Kalakicha Building
123 Mittraphab Road, Muang Khon Kaen
Khon Kaen 40002, THAILAND

Thời hạn: 08/4/2016

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: http://ird.kku.ac.th/news.php?id=63 hoặc liên hệ Mr. Isara Suriyagul Na Ayudhaya, the International Relations Division (Tel. +66-43-202-059 hoặc e-mail: sisara@kku.ac.th)

Chương trình học bổng Thạc sĩ, Tiến sĩ KKU của trường Đại học Khon Kaen năm 2016

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *