Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1582758196.0211100578308105468750', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)


Notice: Trying to get property of non-object in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/auto-update/updater.php on line 27

Notice: Trying to get property of non-object in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/auto-update/updater.php on line 29

Notice: Trying to get property of non-object in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/admin/auto-update/updater.php on line 30

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_bsf_check_product_updates', '1582930998', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_bsf_check_product_updates', '1', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH PHÁP LÝ – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH PHÁP LÝ

VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình Tiếng Anh Pháp Lý được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu luật pháp của các sinh viên luật nói riêng và tất cả những cá nhân, tổ chức quan tâm đến luật pháp nói chung. Kinh tế, xã hội ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc kiến thức về pháp luật càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Việt Nam giờ đây đang trên đà hội nhập, mở cửa với thế giới vì vậy không chỉ kiến thức về luật pháp trong nước mà luật pháp quốc tế cũng không kém phần quan trọng để có thể thúc đẩy hội nhập và cạnh tranh. Nhận thấy rõ được điều này, Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (CPT)  tổ chức các khóa học tiếng anh pháp lý nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu luật pháp cho mọi đối tượng. Chương trình được xây dựng, thiết kế bởi đội ngũ các chuyên gia luật và các luật sư quốc tế dày dặn kinh nghiệm cam kết sẽ là môi trường học tập và giảng dạy tốt nhất cho mỗi học viên.

CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH PHÁP LÝ

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_nf_form_12', '1582844598', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_nf_form_12', 'O:7:\"NF_Form\":5:{s:7:\"form_id\";s:2:\"12\";s:8:\"settings\";a:7:{s:12:\"date_updated\";s:19:\"2017-07-07 01:57:15\";s:14:\"clear_complete\";s:1:\"1\";s:13:\"hide_complete\";s:1:\"1\";s:10:\"show_title\";s:1:\"0\";s:6:\"status\";s:0:\"\";s:10:\"form_title\";s:10:\"contact-us\";s:8:\"last_sub\";s:2:\"53\";}s:6:\"fields\";a:4:{i:13;a:7:{s:2:\"id\";s:2:\"13\";s:7:\"form_id\";s:2:\"12\";s:4:\"type\";s:5:\"_text\";s:5:\"order\";s:1:\"0\";s:4:\"data\";a:35:{s:5:\"label\";s:4:\"Name\";s:15:\"input_limit_msg\";s:17:\"character(s) left\";s:9:\"label_pos\";s:6:\"inside\";s:11:\"placeholder\";s:4:\"Name\";s:10:\"first_name\";s:0:\"\";s:9:\"last_name\";s:0:\"\";s:14:\"user_address_1\";s:0:\"\";s:14:\"user_address_2\";s:0:\"\";s:9:\"user_city\";s:0:\"\";s:8:\"user_zip\";s:0:\"\";s:10:\"user_phone\";s:0:\"\";s:10:\"user_email\";s:0:\"\";s:21:\"user_info_field_group\";s:1:\"1\";s:5:\"email\";s:1:\"0\";s:13:\"disable_input\";s:1:\"0\";s:3:\"req\";s:1:\"1\";s:4:\"mask\";s:0:\"\";s:11:\"input_limit\";s:0:\"\";s:16:\"input_limit_type\";s:4:\"char\";s:17:\"calc_auto_include\";s:1:\"0\";s:10:\"datepicker\";s:1:\"0\";s:10:\"user_state\";s:1:\"0\";s:16:\"autocomplete_off\";s:1:\"0\";s:8:\"num_sort\";s:1:\"0\";s:18:\"default_value_type\";s:0:\"\";s:13:\"default_value\";s:0:\"\";s:11:\"admin_label\";s:0:\"\";s:26:\"user_info_field_group_name\";s:0:\"\";s:28:\"user_info_field_group_custom\";s:0:\"\";s:5:\"class\";s:0:\"\";s:9:\"show_help\";s:1:\"0\";s:9:\"help_text\";s:0:\"\";s:9:\"show_desc\";s:1:\"0\";s:8:\"desc_pos\";s:4:\"none\";s:9:\"desc_text\";s:0:\"\";}s:6:\"fav_id\";N;s:6:\"def_id\";N;}i:14;a:7:{s:2:\"id\";s:2:\"14\";s:7:\"form_id\";s:2:\"12\";s:4:\"type\";s:5:\"_text\";s:5:\"order\";s:1:\"1\";s:4:\"data\";a:40:{s:5:\"label\";s:5:\"Email\";s:9:\"label_pos\";s:6:\"inside\";s:13:\"default_value\";s:0:\"\";s:4:\"mask\";s:0:\"\";s:10:\"datepicker\";s:1:\"0\";s:5:\"email\";s:1:\"1\";s:10:\"send_email\";s:1:\"0\";s:10:\"from_email\";s:1:\"0\";s:10:\"first_name\";s:1:\"0\";s:9:\"last_name\";s:1:\"0\";s:9:\"from_name\";s:1:\"0\";s:14:\"user_address_1\";s:1:\"0\";s:14:\"user_address_2\";s:1:\"0\";s:9:\"user_city\";s:1:\"0\";s:8:\"user_zip\";s:1:\"0\";s:10:\"user_phone\";s:1:\"0\";s:10:\"user_email\";s:1:\"1\";s:21:\"user_info_field_group\";s:1:\"1\";s:3:\"req\";s:1:\"1\";s:5:\"class\";s:0:\"\";s:9:\"show_help\";s:1:\"0\";s:9:\"help_text\";s:0:\"\";s:17:\"calc_auto_include\";s:1:\"0\";s:11:\"calc_option\";s:1:\"0\";s:11:\"conditional\";s:0:\"\";s:11:\"placeholder\";s:5:\"Email\";s:13:\"disable_input\";s:1:\"0\";s:11:\"input_limit\";s:0:\"\";s:16:\"input_limit_type\";s:4:\"char\";s:15:\"input_limit_msg\";s:0:\"\";s:10:\"user_state\";s:1:\"0\";s:16:\"autocomplete_off\";s:1:\"0\";s:8:\"num_sort\";s:1:\"0\";s:18:\"default_value_type\";s:0:\"\";s:11:\"admin_label\";s:0:\"\";s:26:\"user_info_field_group_name\";s:0:\"\";s:28:\"user_info_field_group_custom\";s:0:\"\";s:9:\"show_desc\";s:1:\"0\";s:8:\"desc_pos\";s:4:\"none\";s:9:\"desc_text\";s:0:\"\";}s:6:\"fav_id\";N;s:6:\"def_id\";s:2:\"14\";}i:15;a:7:{s:2:\"id\";s:2:\"15\";s:7:\"form_id\";s:2:\"12\";s:4:\"type\";s:5:\"_text\";s:5:\"order\";s:1:\"2\";s:4:\"data\";a:40:{s:5:\"label\";s:5:\"Phone\";s:9:\"label_pos\";s:6:\"inside\";s:13:\"default_value\";s:0:\"\";s:4:\"mask\";s:14:\"(999) 999-9999\";s:10:\"datepicker\";s:1:\"0\";s:5:\"email\";s:1:\"0\";s:10:\"send_email\";s:1:\"0\";s:10:\"from_email\";s:1:\"0\";s:10:\"first_name\";s:1:\"0\";s:9:\"last_name\";s:1:\"0\";s:9:\"from_name\";s:1:\"0\";s:14:\"user_address_1\";s:1:\"0\";s:14:\"user_address_2\";s:1:\"0\";s:9:\"user_city\";s:1:\"0\";s:8:\"user_zip\";s:1:\"0\";s:10:\"user_phone\";s:1:\"1\";s:10:\"user_email\";s:1:\"0\";s:21:\"user_info_field_group\";s:1:\"1\";s:3:\"req\";s:1:\"1\";s:5:\"class\";s:0:\"\";s:9:\"show_help\";s:1:\"0\";s:9:\"help_text\";s:0:\"\";s:17:\"calc_auto_include\";s:1:\"0\";s:11:\"calc_option\";s:1:\"0\";s:11:\"conditional\";s:0:\"\";s:11:\"placeholder\";s:5:\"Phone\";s:13:\"disable_input\";s:1:\"0\";s:11:\"input_limit\";s:0:\"\";s:16:\"input_limit_type\";s:4:\"char\";s:15:\"input_limit_msg\";s:0:\"\";s:10:\"user_state\";s:1:\"0\";s:16:\"autocomplete_off\";s:1:\"0\";s:8:\"num_sort\";s:1:\"0\";s:18:\"default_value_type\";s:0:\"\";s:11:\"admin_label\";s:0:\"\";s:26:\"user_info_field_group_name\";s:0:\"\";s:28:\"user_info_field_group_custom\";s:0:\"\";s:9:\"show_desc\";s:1:\"0\";s:8:\"desc_pos\";s:4:\"none\";s:9:\"desc_text\";s:0:\"\";}s:6:\"fav_id\";N;s:6:\"def_id\";s:2:\"15\";}i:16;a:7:{s:2:\"id\";s:2:\"16\";s:7:\"form_id\";s:2:\"12\";s:4:\"type\";s:7:\"_submit\";s:5:\"order\";s:1:\"3\";s:4:\"data\";a:8:{s:5:\"label\";s:8:\"Register\";s:15:\"input_limit_msg\";s:17:\"character(s) left\";s:5:\"class\";s:0:\"\";s:9:\"show_help\";s:1:\"0\";s:9:\"help_text\";s:0:\"\";s:9:\"show_desc\";s:1:\"0\";s:8:\"desc_pos\";s:4:\"none\";s:9:\"desc_text\";s:0:\"\";}s:6:\"fav_id\";N;s:6:\"def_id\";N;}}s:10:\"field_keys\";a:0:{}s:6:\"errors\";a:0:{}}', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)


Notice: WP_Query được gọi với một tham số đã bị loại bỏ kể từ phiên bản 3.1.0! "caller_get_posts" đã bị loại bỏ. Hãy dùng "ignore_sticky_posts" thay cho hàm trên. in /home/cpt/domains/cpt.edu.vn/public_html/wp-includes/functions.php on line 4000
Bài viết liên quan

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_timeout_icwp-wpsf-comtok-4beebea5a9be10fdcf15f2cb1d7a0e08', '1582758798', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_site_transient_icwp-wpsf-comtok-4beebea5a9be10fdcf15f2cb1d7a0e08', '09adb190e552796737e71707df4a27f968b3274f', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)