Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_doing_cron', '1585485244.4967889785766601562500', 'yes') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_timeout_bsf_check_product_updates', '1585658046', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Duplicate entry '997431' for key 'PRIMARY']
INSERT INTO `wp_options` (`option_name`, `option_value`, `autoload`) VALUES ('_transient_bsf_check_product_updates', '1', 'no') ON DUPLICATE KEY UPDATE `option_name` = VALUES(`option_name`), `option_value` = VALUES(`option_value`), `autoload` = VALUES(`autoload`)

Thông tin hữu ích – Trang 2 – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

Thông tin hữu ích

Chọn người hướng dẫn luận án tiến sĩ
Chọn người hướng dẫn luận án tiến sĩ

Viết bởi Tiến sĩ Mather-L’Huillier Từ khi bạn có ý định tham gia một chương trình đào tạo Tiến sĩ, bạn đã cần phải thực hiện một số bước nghiên cứu ban đầu về vấn mình đang quan tâm. Chỉ