WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_sessions.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_sessions ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, session_id varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', browser varchar(32) NOT NULL DEFAULT '', logged_in_at int(15) NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_activity_uri text NOT NULL DEFAULT '', li_code_email varchar(6) NOT NULL DEFAULT '', login_intent_expires_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, secadmin_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_statistics.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_statistics ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT 0, parent_stat_key varchar(100) NOT NULL DEFAULT '', tally int(11) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, modified_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_audit_trail.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_audit_trail ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, rid varchar(10) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT 0, wp_username varchar(255) NOT NULL DEFAULT 'none', context varchar(32) NOT NULL DEFAULT 'none', event varchar(50) NOT NULL DEFAULT 'none', category int(3) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, message text, immutable tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_ip_lists.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_ip_lists ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '', label varchar(255) NOT NULL DEFAULT '', list varchar(4) NOT NULL DEFAULT '', ip6 tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0, is_range tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, transgressions tinyint(1) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, last_access_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

WordPress database error: [Table 'cpt_data.wp_icwp_wpsf_ip_lists' doesn't exist]
SELECT * FROM `wp_icwp_wpsf_ip_lists` WHERE `list` = 'MW' AND `deleted_at`=0 ORDER BY `created_at` DESC

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Error writing file './cpt_data/wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter.frm' (Errcode: 28)]
CREATE TABLE wp_icwp_wpsf_spambot_comments_filter ( id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, post_id int(11) NOT NULL DEFAULT 0, unique_token VARCHAR(32) NOT NULL DEFAULT '', ip varchar(40) NOT NULL DEFAULT '0', created_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, deleted_at int(15) UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0, PRIMARY KEY (id) ) DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci

Lỗi cơ sở dữ liệu Wordpress: [Got error 28 from storage engine]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON tt.term_id = t.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('category', 'post_tag', 'post_format') AND tr.object_id IN (2974, 2983, 3002, 3013, 3055, 3062, 3103, 3112, 3173, 3180) ORDER BY t.name ASC

Thông tin hữu ích – Trung tâm Đào tạo tiền tiến sĩ

Thông tin hữu ích

NGHIÊN CỨU ĐA CHUYÊN NGÀNH
NGHIÊN CỨU ĐA CHUYÊN NGÀNH

Trong thế kỷ 20, khoa học đã được chia thành các mảng, các chuyên ngành riêng biệt, từ Toán học và Vật lý cho đến Sinh học và Y thuật. Các chuyên ngành được phân loại dựa trên sự khác

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ
BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Viết bởi TS. E. A. Reyes Việc bảo vệ luận án Tiến sĩ có thể sẽ là nỗi lo cho nhiều người. Khi nghĩ đến công việc ấy, đôi khi bạn sẽ tự hỏi: Họ sẽ hỏi mình những câu

MẸO VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU
MẸO VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU

(Sưu tầm) 1. Hiểu rõ về bản thân: Bạn cần nhận thức được lĩnh vực chuyên môn của bản thân, thế mạnh và điểm yếu của mình. Từ đó, bạn có thể tập trung vào nghiên cứu những lĩnh vực

QUẢN LÝ QUỸ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
QUẢN LÝ QUỸ THỜI GIAN HIỆU QUẢ

“Thời giờ ngựa chạy tên bay, Hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm.” VÌ SAO BẠN CẦN KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN? Quản lý thời gian là một kỹ năng vô cùng quan trọng và đáng quý, được

VIẾT LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU – LITERATURE REVIEW
VIẾT LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU – LITERATURE REVIEW

(Sưu tầm) TẦM QUAN TRỌNG CỦA LƯỢC SỬ NGHIÊN CỨU (LR) LR có những chức năng như sau: Làm rõ lý do chọn câu hỏi nghiên cứu, lý thuyết, mô hình và phương pháp nghiên cứu bạn sử dụng trong

NĂM PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐI ƯU
NĂM PHƯƠNG PHÁP HỌC TỐI ƯU

Nhờ các cuộc thử nghiêm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên (RCTs) đã được thực hiện để kiểm định những giả thuyết về trí nhớ và nhận thức trong ngành Tâm lý học, giờ đây, chúng ta có thể chắc

VIẾT MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (RESEARCH PROPOSAL)
VIẾT MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (RESEARCH PROPOSAL)

VIẾT MỘT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU (RESEARCH PROPOSAL) Đề cương nghiên cứu (RP) là một tài liệu ngắn nhà nghiên cứu viết để thông báo cho người khác về đề tài muốn nghiên cứu. Nói chung, RP là yêu cầu

CẤU TRÚC CỦA MỘT LUẬN ÁN TIẾN SĨ
CẤU TRÚC CỦA MỘT LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Cho dù bạn đang thực hiện một đề tài nghiên cứu ở bậc học nào (Cử nhân, Thạc sĩ hay Tiến sĩ), cấu trúc của một luận văn Thạc sĩ hay luận án nghiên cứu Tiến sĩ đều nên bao

Cách tìm đề tài nghiên cứu
Cách tìm đề tài nghiên cứu

Khả năng xây dựng đề tài nghiên cứu tốt là một kỹ năng quan trọng của nhà nghiên cứu. Trong một vài trường hợp, người hướng dẫn của bạn có thể đưa ra cho bạn một đề tài có sẵn.