TIN TỨC

Lớp luyện thi IELTS 6.0

Nhằm hỗ trợ nâng cao kỹ năng Tiếng Anh cho cán bộ, viên chức và chuyên viên của Văn phòng, các Ban chức năng và đơn vị trực thuộc có trụ sở đặt tại Nhà điều hành Đại học Quốc

Buổi làm việc với Tổ chức StudyGroup

Sáng ngày 11/12/2013, tại hội trường 409, Nhà Điều hành Đại Học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh, Trung Tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ đã có buổi làm việc với Tổ chức StudyGroup để bàn về các khả năng

Hợp tác với ĐH Alberta, Canada

Vừa qua, Trung tâm Đào tạo Tiền tiến sĩ đã có buổi làm việc với Ông Dan Fredrich, Trưởng Chương Trình Học Bổng Dành cho sinh viên của Đại học Alberta, Canada. Hai bên đã thống nhất về các chương trình