Chưa được phân loại

QUY CHẾ LỚP ĐÀO TẠO TIỀN TIẾN SĨ

Quy chế Lớp đào tạo tiền tiến sĩ bao gồm 03 quy định cụ thể về: (1) yêu cầu đối với học viên khi tham gia lớp học, (2) cách tổ chức lớp học và phương pháp đánh giá học

Chọn người hướng dẫn luận án tiến sĩ
Chọn người hướng dẫn luận án tiến sĩ

Viết bởi Tiến sĩ Mather-L’Huillier Từ khi bạn có ý định tham gia một chương trình đào tạo Tiến sĩ, bạn đã cần phải thực hiện một số bước nghiên cứu ban đầu về vấn mình đang quan tâm. Chỉ